Frihetspartiet

Statsministern, Rikspolischefen och hyckleriet

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2010 00:11 CET

Två dagsfärska exempel på utpräglat hyckleri har satt sin prägel på debatten under de senaste två dygnen. Det första exemplet vi vill plocka ut för granskning är statsminister Fredrik Reinfeldts yttrande att en lagstiftning som förbjuder användandet av burka i Sverige kan bli kontraproduktivt i det att vissa kvinnor isoleras än mer i det svenska samhället.
http://www.nyhetskanalen.se/1.1474832/2010/01/28/reinfeldt_nej_till_lag_mot_burka

Reinfeldts yttrande kan vid första anblicken synas vara ett uttryck för mångfald och tolerans men vid närmare betraktelse  framstår det istället som grovt hyckleri. Vad avser vi då? Jo, i flera kommuner har vi i Sverige sett exempel på förbud mot olika klädsel. De mest aktuella exemplen är Eskilstuna där kommunens riktlinjer påbjuder att ”På restauranger i Eskilstuna kommun ska gästerna inte tillåtas bära kläder som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell. Detta för att skapa en trygg, säker och positiv miljö för gäster och anställda”. Vidare har arbetsutskottet i Luleå under veckan beslutat om ett förbud mot gäster som är klädda i något som visar tillhörighet till något gäng eller gruppering som är kopplad till kriminell verksamhet inom kommunala lokaler. Förbudet omfattar även den som hyr lokal av kommunen för permanent verksamhet eller för enstaka arrangemang.

Vad är dessa riktlinjer och förbud annat än exempel på åtgärder med avsikt att isolera en hel subkultur från landets övriga medborgare? All forskning säger entydigt att mc-klubbar inte är kriminella; att enskilda individer begår brottsliga handlingar utanför klubbarnas regi.

Lena Melin, analytiker på Kriminalunderrättelsetjänsten uttalade så sent som 15 december ifjol: ” Men det finns inte några kriminella mc-klubbar, det finns möjligtvis kriminella medlemmar i mc-klubbarna. Kriminella individer förekommer i de flesta föreningar. Men mc-klubbmedlemmar märks ju, de är inte som en frimärksklubb eller en bridgeklubb. De är synliga på ett annat sätt"  http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1648795

Således gör sig Reinfeldt här sig skyldig till grovt hyckleri i det att han använder isoleringsfaktorn som ett motiv för att låta bli att införa ett förbud mot burka medan han som statsminister i Sverige kan ses som högst ansvarig för en isolationspolitik mot landets mc-klubbar! Svagt och ytterligt patetiskt!

Regeringsformen 1:2: Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet….Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället.

Frihetspartiet citerar ovanstående paragraf i grundlagen för att påvisa att både ett burkaförbud och ett västförbud bryter mot grundlagens inbyggda tanke om att alla människor är lika och skall så behandlas. Alla människor har sin fulla frihet att klä sig som de vill och det allmännas uppgift är att verka för att människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Detta innebär att vare sig staten eller enskilda kommuner äger rätt att vare sig rekommendera eller förbjuda människor tillträde till offentliga lokaler eller andra lokaliteter belägna inom kommuners eller landets gränser. (Med undantag för om enskilda personer uppträder störande) Och härunder faller självklart restauranger, krogar samt alla kommunala lokaler!

Det nästa fallet vi skall ta upp till granskning är den före detta polischefen som på starka grunder är misstänkt för såväl våldtäkt som ett flertal fall av förberedelse till barnpornografibrott. Rikspolischefen, Bengt Svensson, uttalar apropå anklagelserna att ”det är besvärande för offren”. Vidare säger han att han inte tror misstankarna skadar polisens anseende. ”Jag tror att allmänheten kan skilja på individen och poliskåren”.   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6503342.ab

Rikspolischefen påpekar, i sig nog så riktigt, att han tror att allmänheten kan skilja på individ och poliskår. Men varför skall vi visa poliskåren den hänsyn de aldrig visat andra? Handla mot andra såsom du vill att de skall behandla dig. Tänk efter hur många gånger ni har hört orden ”kriminella mc-gäng” komma ur en polismans mun. Genom åren är det nog tusentals. Likväl, så vet även polisens egna analytiker, som relaterades ovan, att just mc-klubbarna inte är kriminella organisationer utan möjligtvis finns enskilda kriminella individer inom klubbarna. Varför skall vi då visa polismakten just den hänsyn de aldrig givit någon annan? När de själv aldrig missat ett enda tillfälle att koppla en enskild mc-medlems brottslighet till att vara ett bevis för en hel klubbs kriminalitet?

Nej, poliskåren är antingen en kriminell organisation, under samma premisser som mc-klubbarna eller är de lika lite en kriminell organisation som mc-klubbarna,  

men härbärgar, liksom mc-klubbarna enskilda individer som gör sig skyldiga till brottsliga handlingar. Vilket skall det i fortsättningen vara? Det bestämmer media, politiker, polismyndigheterna och allmänheten. Men, då det är frågan om exakt samma fenomen måste fortsättningsvis såväl polis som mc-klubbar i fortsättningen bedömas utefter samma mall; att vara kriminella organisationer eller för att ”bara” hysa kriminella individer inom sina respektive organisationer! Vilket skall det vara?

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.