Riksdagen

Statsministern samrådde med EU-nämnden inför extra EU-toppmöte

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 13:17 CET

Inriktningen på EU:s nya tioåriga tillväxt- och sysselsättningsstrategi EU 2020 diskuterades i dag då statsminister Fredrik Reinfeldt vid ett öppet sammanträde samrådde med EU-nämnden inför det extra EU-toppmötet på torsdag. Statsministern redogjorde för regeringens ambitioner för den nya strategin. Den efterföljande diskussionen kretsade kring frågor om hållbara offentliga finanser, frihandel, anpassningar på arbetsmarknaden och behovet av att reformera EU:s budget.   Under samrådet diskuterades även hur EU kan agera för att driva det internationella klimatarbetet vidare efter Köpenhamnsmötet i december. Statsministern menade att överenskommelsen från Köpenhamn trots allt är en grund att bygga vidare på och underströk vikten av en global ansats i klimatarbetet och att EU fortsatt bör visa ett ledande engagemang, till exempel när det gäller finansieringsfrågan. Även toppmötets tredje fråga, om återuppbyggnadsstödet till Haiti och EU:s förmåga att hantera kriser i allmänhet, berördes under samrådet.  

Se sändningen av samrådet på riksdagens webbplats.  

Regeringen representerades av statsminister Fredrik Reinfeldt.
Vid frågor kontakta EU-nämndens ordförande Anna Kinberg Batra (m) på telefon 070-991 83 55 eller via e-post anna.kinberg.batra@riksdagen.se EU-nämnden sammanträder nästa gång nu på fredag den 12 februari. Samrådet gäller då kommande möten i Ekofinrådet och i rådet för utbildning, ungdom och kultur.

Jakob Nyström
Pressekreterare, tfn 08-786 59 16