Riksdagen

Statsrådens arvoden höjs

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 18:15 CEST

Statsrådsarvodesnämnden har fastställt nya arvoden till statsråden som ska gälla från och med den 1 juli 2003. Arvodet till statsministern höjs för månad med 4 000 kronor till 106 000 kronor. För övriga statsråd höjs på motsvarande sätt arvodet med 3 000 kronor till 85 000 kronor.

Frågor om nämndens beslut besvaras av nämndens ordförande förre riksdagsdirektören Gunnar Grenfors, telefon 0411-20715, 0706-85 99 89.Mona Edvardsson
Informationssekreterare, tfn 08-786 58 72