Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 12-13

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 10:23 CET

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare


Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

21/3 Deltar vid officiellt besök av Botswanas president
Festus Mogae

22/3 Deltar vid hearing med Kommissionen mot oljeberoende,
Rosenbad

23-24/3 Deltar vid EU-toppmöte i Bryssel

27/3 Arbetslunch med Serbiens president Boris Tadic

30/3 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

31/3 Partiarrangemang i Falun

BOSSE RINGHOLM

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

22/3 Partidag i Skövde och Lidköping

23/3 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
Överläggningar med Norges Stortingspresident Torbjörn
Jagland, Riksdagen

27/3 Invigningsanförande vid möte med Club de Madrid,
Stockholm

28/3 Partiarrangemang i Huddinge
Överläggningar med landshövding Mats Hellström,
Stockholm

30/3 Anförande vid Europaforum, Europé strenght and weakness
Hässleholm

31/3 Anförande om VM och prostitution, Riksdagen

3/4 Informationskonselj, Stockholms slott

6/4 Överläggningar med Lettlands utrikesminister, Rosenbad

8/4 Partiarrangemang i Östersund

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

20/3 Medverkar vid möte med Polismyndigheten i
Västernorrland och Svenska Journalistklubben i
Västernorrland

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott
Anförande vid Sveriges Tidskrifters jubileumsmöte

22/3 Anförande vid BRÅs konferens om gatuvåld

23/3 Inviger Kalmar tingshus nya lokaler

26/3 Partiarrangemang i Nacka

28/3 Partiarrangemang i Stockholm

30/3 Inledningsanförande vid Europarådets jämsställdhets
utskotts seminarium

31/3 Anförande vid konferens anordnad av Riksföreningen
medling vid brott
Besöker Lerums gymnasium
Anförande vid Brottsoffermyndighetens temadag
Rädslans rum

JENS ORBACK

31/3 Partiarrangemang i Västerbotten

Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

20/3 Deltar vid Europeiska unionens rådsmöte om allmänna
frågor och yttre förbindelser, Bryssel

21/3 Deltar vid EU-nämndens sammanträde
Möte med Botswanas utrikesminister Mompati Merafhe

22/3 Inledningsanförande vid seminarium om Europarådet,
Stockholm

23/3 Möte med Ali Babacon, Turkiets EU-chefsförhandlare,
Stockholm

23-24/3 Deltar vid Europeiska rådets möte i Bryssel

27/3 Bilateralt besök, Rabat

BARBRO HOLMBERG

20/3 Medverkar vid journalistseminarium om Ny instans och
processordning i utlännings och medborgarskapsärenden
(NIPU), Rosenbad

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

22/3 Medverkar journalistseminarium om NIPU, Göteborg

24/3 Anförande vid Röda Korsets återvändandekonferens
European Open Forum on Return, Malmö
Medverkar vid journalistseminarium om NIPU, Malmö

25/3 Partiarrangemang i Eskilstuna

27/3 Partiarrangemang i Kronobergs län

29/3 Riksdagsdebatt om EG-direktiven Rätt till familjeåter
förening och Unionsmedborgares rörlighet

31/3 Medverkar vid invigningen av Migrationsöverdomstolen
i Stockholm

1/4 Partiarrangemang på Gotland

CARIN JÄMTIN

19-24/3 Besöker Colombia

24/3 Inledningsanförande vid konferens om lärande, etisk
konsumtion och rättvis handel, Stockholm

25/3 Deltar vid ESP-möte i Stockholm

27/3 Möte med Serbiens president Boris Tadic, Stockholm

29-31/3 Besöker Sudan

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas presiden Stockholms Slott
Interpellationssvar i riksdagen

26/3 Anförande för Frivilliga Försvarsorganisationernas
Samarbetskommitté, M/S Viking Cinderella

27/3 Partidag i Stockholms län

30/3 Officiellt besök i Ungern

1-2/4 Partiarrangemang i Stockholms län

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

20/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Örebro

21/3 Stiftelsen Allmänna Barnhuset överlämnar årsrapport
Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

22/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn i Borlänge

23/3 Deltar vid Handikappdelegationens sammanträde

25/3 Partiarrangemang i Oskarshamn

28/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Gävle

29/3 Anförande vid Mittnordenkommitténs vårsmöte 2006, Åre

30/3 Barnombudsmannen överlämnar sin årsrapport

31/3 Medverkar vid seminarium om uppföljning av den nationella
handlingsplanen för handikapppolitiken, Stockholm

YLVA JOHANSSON

20/3 Interpellationssvar i riksdagen

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanans
president, Stockholms Slott

1/4 Partiarrangemang i Stockholm

MORGAN JOHANSSON

20/3 Medverkar vid Politikerforum i Lund

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

22/3 Möte med Norges hälsominister Sylvia Brustad, Oslo

23/3 Deltar vid företagsbesök i Uppsala med delegation från
Botswana

27/3 Föreläsning vid Socialhögskolan i Lund

28/3 Interpellationssvar i riksdagen

1-2/4 Partiarrangemang i Umeå

Finansdepartementet

PÄR NUDER

23-24/3 Deltar vid Europeiska Rådets möte i Bryssel

27/3 Möte med ledande företag i besöksnäringen, SHR, HTF,
samt Hotell och restaurangfacket, Stockholm

31/3 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

20/3 Upphandlingsutredningen överlämnar slutbetänkande

21/3 Invigningsanförande vid konferensen Controller i offentlig
verksamhet, Stockholm
Medverkar vid seminariet Kan nyckeltal visa hur vi mår,
Stockholm
Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas presiden,
Stockholms Slott

22/3 Partidag i Gislaved

23/3 Deltar vid KommunInvest Sverige ABs årsstämma,
Stockholm

25/3 Partiarrangemang i Malmö

Utbildnings- och kulturdepartementet

LEIF PAGROTSKY

20/3 Presskonferens om public service propositionen,
Rosenbad

21-23/3 Besöker internationell kongress The New European
Cultural Landscape and the Jewish Experience, Stockholm

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

22/3 Besöker Uppsala universitet

27/3 Möte med Serbiens president

28/3 Möte med Lettlands kulturminister

29/3 Besöker Östersund

31/3 Uppvaktning från KRO

1-6/4 Besöker Indien

LENA HALLENGREN

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

23/3 Anförande inför folkhögskolelärare vid Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo

27/3 Inleder konferens om Vuxenutbildning för framtiden,
Stockholm
Anförande vid konferensen Trygghet, respekt och ansvar,
Malmö

30/3 Deltar vid informelltungdomsministerrådsmöte, Bad Ischl

31/3 Anförande och paneldebatt vid Hantverkarnas Framtids
konferens Vad händer med yrkesutbildningen efter valet,
Stockholm

IBRAHIM BAYLAN

20/3 Medverkar vid konferensen Framtidens skola, Stockholm

22/3 Partidag i Landskrona

24/3 Medverkar vid Elevriksdagen, Linköping
Partiarrangemang i Östergötland

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

20/3 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och fiske, Bryssel

21/3 Presenterar Eko-skrivelsen vid en presslunch i Rosenbad

24/3 Inviger Granngården, Sorunda

28/3 Anförande om EUs jordbrukspolitik vid Europaforums
seminarium i Hässleholm
Besöker Hässleholms kommuns matprojekt
Möte med PRO Skåne om konsumentpolitik, Lund
Partiarrangemang i Lomma

30/3 Miljövårdsberedningen överlämnar betänkande

31/3 Laxfiskepremiär i Mörrumsån

1/4 Partiarrangemang i Borås
Anförande vid Landsbygdsriksdagen, Borås
Deltar vid seminarier i Sexdrega och Toarp

2/4 Debatt med representanter för riksdagspartierna om
Sveriges framtida landsbygdspolitik, Borås

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

LENA SOMMESTAD

20/3 Partiarrangemang i Skutskär

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas president
Stockholms Slott

23-24/3 Bilateralt möte med Polens miljöminister Jan Szyszko,
föreläsning och studiebesök, Warszawa

29/3 Invigning av Gävle Energis nya elturbin, Gävle

30/3 Nationellt samråd inför Nordsjökonferensen i
Göteborg 4-5/5, Stockholm

Näringsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

20/3 Besöker Sveaskog, Uppsala

21/3 Närvarar vid mottagningsceremoni för Botswanas
president, Stockholm Slott

23/3 Värd vid möte för Turkiets ekonomiminister Ali
Babacan, Stockholm
Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

24/3 Inviger Sweden:Upgrade i St Petersburg
Möte med svenska företagare i St Petersburg

25/3 Partiarrangemang i Uppsala och Piteå

26/3 Partiarrangemang i Piteå

27/3 Partiarrangemang i Järfälla och Västerås

28/3 Inviger svensk-serbiskt företagsseminarium tillsammans
med Serbiens president Tadic
Interpellationssvar i riksdagen

30/3 Anförande vid Västsvenska Industri och Handelskammarens
årsmöte i Göteborg

31/3 Inviger Stockholms Bilsalong
Partiarrangemang i Enköping

ULRICA MESSING

21/3 Interpellationssvar i riksdagen

22/3 Möte om EUs strukturfonder, Stockholm
Medverkar vid möte med kvinnliga ambassadörer i
Stockholm
Möte med Ekonomiska föreningen The Paper Province,
Stockholm
Medverkar vid invigningen av Res och Turmässan,
Göteborg

23/3 Möte med Finlands Trafikutskott, Riksdagen
Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

24/3 Deltar vid EU-nämndens sammanträde
Uppvaktning från Hudiksvalls kommun
Mottagare av SkogsSveriges jubileumspris för sitt bidrag
till goda informationsinsatser inom skogsbruket,
Stockholm

25/3 Partiarrangemang i Alvesta

27/3 Deltar vid TTE-rådsmöte i Bryssel

29/3 Partidag i Hudiksvall

31/3 Företagsbesök i Borås
Inledningsanförande vid Landsbygdsriksdagen i Borås

1/4 Medverkar vid Svenska Transportarbetareförbundets
avdelning 11 årsmöte, Gävle

HANS KARLSSON

21/3 Deltar vid tvärfackligt möte i Uppsala

22/3 Medverkar vid temadagen Kollektivavtalet idag, Stockholm

24/3 Medverkar vid tvärfackligt möte i Nacka

27/3 Besöker Balticum

29/3 Deltar vid möte med SECO, Bålsta
Besöker Hälsoinspiratörerna