Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 13-14

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 10:15 CET

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare


Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

27/3 Arbetslunch med Serbiens president Boris Tadic

30/3 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

31/3 Partiarrangemang i Falun

1/4 Partiarrangemang i Stockholm, Eskilstuna och Jönköping

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott

6/4 Arbetslunch med Marockos premiärminister Driss Jettou

8/4 Partiarrangemang i Östergötland

BOSSE RINGHOLM

27/3 Invigningsanförande vid möte med Club de Madrid,
Stockholm

28/3 Partiarrangemang i Huddinge
Överläggningar med landshövding Mats Hellström,
Stockholm

30/3 Anförande vid Europaforum, Europé strenght and weakness
Hässleholm

31/3 Anförande om VM och prostitution, Riksdagen

3/4 Informationskonselj, Stockholms slott

6/4 Överläggningar med Lettlands utrikesminister, Rosenbad

8/4 Partiarrangemang i Östersund

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

28/3 Partiarrangemang i Stockholm

30/3 Inledningsanförande vid Europarådets jämsställdhets
utskotts seminarium

31/3 Anförande vid konferens anordnad av Riksföreningen
medling vid brott
Besöker Lerums gymnasium
Anförande vid Brottsoffermyndighetens temadag
Rädslans rum

JENS ORBACK

31/3 Partidag i Umeå

Utrikesdepartementet

BARBRO HOLMBERG

27/3 Partiarrangemang i Kronobergs län

29/3 Riksdagsdebatt om EG-direktiven Rätt till familjeåter
förening och Unionsmedborgares rörlighet

31/3 Medverkar vid invigningen av Migrationsöverdomstolen
i Stockholm

1/4 Partiarrangemang på Gotland

CARIN JÄMTIN

27/3 Möte med Serbiens president Boris Tadic, Stockholm

29-31/3 Besöker Sudan

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

27/3 Partidag i Stockholms län

28/3 Besök av Serbiens president

29-30/3 Officiellt besök i Ungern

1-2/4 Partiarrangemang i Stockholms län

3-5/4 Officiell resa till Balkan

8-9/4 Partiarrangemang i Trollhättan

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

28/3 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Gävle

29/3 Anförande vid Mittnordenkommitténs vårsmöte 2006, Åre
Besöker Designcenter i VM-huset, Åre
Möte med byggnadsarbetare i Åre

30/3 Barnombudsmannen överlämnar sin årsrapport

31/3 Medverkar vid seminarium om uppföljning av den nationella
handlingsplanen för handikapppolitiken, Stockholm

3/4 Medverkar vid Föreningen Sveriges Socialchefers möte,
Stockholm
Informationskonselj, Stockholms Slott

4/4 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn, Haninge
Sopplunch med byggnadsarbetare i Solna

5/4 Partiarrangemang i Örebro län

7-9/4 Partiarrangemang i Östersund

YLVA JOHANSSON

29/3 Partiarrangemang i Kalmar

30/3 Partiarrangemang i Tomelilla

1/4 Partiarrangemang i Stockholm

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott
Partiarrangemang på Lidingö

4/4 Seniorupptakt i Eslöv

5/4 SAMAK-möte i Stockholm

6/4 Medverkar vid Inspiration Stockholm

7/4 Medverkar vid äldremässa i vänersborg

9-10/4 Deltar vid Aachenmöte i Portugal

MORGAN JOHANSSON

27/3 Föreläsning vid Socialhögskolan i Lund

28/3 Interpellationssvar i riksdagen

31/3 Medverkar vid Brukardelegationens seminarium, Göteborg

1-2/4 Partiarrangemang i Umeå

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott

5/4 Partiarrangemang i Trollhättan

Finansdepartementet

PÄR NUDER

27/3 Möte med ledande företag i besöksnäringen, SHR, HTF,
samt Hotell och restaurangfacket, Stockholm

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott

4/4 Interpellationssvar i riksdagen

7-8/4 Deltar vid informellt Ekofin-rådsmöte i Wien

8-9/4 Deltar vid ASEM Finance Ministers Meeting, Wien

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott

5/4 Invigning, Verva
Forum for Innovation Managemaent, om offentlig
Upphandling

8/4 Partiarrangemang i Skaraborg

Utbildnings- och kulturdepartementet

LEIF PAGROTSKY

27/3 Möte med Serbiens president
Delar ut stipendium Förgyll din dag, Stockholm

28/3 Interpellationssvar i riksdagen

29/3 Besöker Östersund

31/3 Anförande vid Sveriges museers vårmöte, Stockholm
Uppvaktning från KRO

1-6/4 Besöker Indien och Pakistan

7/4 Orkesterutredningen överlämnar betänkande

7-9/4 Partiarrangemang i Göteborg och uddevalla

LENA HALLENGREN

27/3 Inleder konferens om Vuxenutbildning för framtiden,
Stockholm
Anförande vid konferensen Trygghet, respekt och ansvar,
Malmö

30/3 Deltar vid informelltungdomsministerrådsmöte, Bad Ischl

31/3 Anförande och paneldebatt vid Hantverkarnas Framtids
konferens Vad händer med yrkesutbildningen efter valet,
Stockholm

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott

5/4 Partidag i Hudiksvall

6/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

IBRAHIM BAYLAN

27/3 Uppvaktning från LMS Riksföreningen för Lärarna i
moderna språk

29/3 Medverkar vid konferensen Offantligt i Umeå

31/3 Partidag i Jönköping

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott

4/4 Medverkar vid Teknikföretagens nationella utbildnings
konferens, Västerås
Besöker ABB Industrigymnasium

5/4 Deltar vid Särskolans Rikskonferens i Sigtuna

7/4 Uppvaktning från Trollhättans Invandrarråd

8-9/4 Partiarrangemang i Västernorrland

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

28/3 Anförande om EUs jordbrukspolitik vid Europaforums
seminarium i Hässleholm
Besöker Hässleholms kommuns matprojekt
Möte med PRO Skåne om konsumentpolitik, Lund
Partiarrangemang i Lomma

30/3 Miljövårdsberedningen överlämnar betänkande

31/3 Laxfiskepremiär i Mörrumsån

1/4 Partiarrangemang i Borås
Anförande vid Landsbygdsriksdagen, Borås
Deltar vid seminarier vid Sexdrega och Toarp

2/4 Debatt med representanter för riksdagspartierna om
Sveriges framtida landsbygdspolitik, Borås

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN

27/3 Partidag i Göteborg

28/3 Deltar vid möte om jämställd stadsutveckling, Stockholm

29/3 Inleder seminarium om förnyelse av miljonprograms
områden, Direct Tensta, Stockholm

31/3 Medverkar vid Klimatseminarium, Stockholms Bilsalong
2006, Vilka konsekvenser får utvecklingen inom fordons
industrin för svensk miljöpolitik och arbetet med olje
kommissionen

1/4 Partiarrangemang i Tylösand

3/4 Interpellationssvar i riksdagen
Informationskonselj, Stockholms Slott

4/4 Inledningsanförande vid energirådgivarnas kongress
Energiomställningen, en nödvändighet, Västerås
Paartiarrangemang i Västerås

5/4 Anförande vid Sveriges Ekokommuners årskonferens 2006
Samhällsplanering som en del i politiken för hållbar
Utveckling, Stockholm

6/4 Anförande vid Svenska Gasföreningens årsmöte, Stockholm

7/4 Föredrag för förstagångsväljare vid Nacka Gymnasiet

LENA SOMMESTAD

29/3 Invigning av Gävle Energis nya elturbin, Gävle

30/3 Miljövårdsberedningen överlämnar fiskerapport
Nationellt samråd inför Nordsjökonferensen i
Göteborg 4-5/5, Stockholm

3/4 Möte för kvinnliga bistånds och miljöministrar med temat
Women and Sustainable Development, Water and Energy,
Paris

4/4 Bistånds och miljöministermöte inom OECD, Paris

5/4 Möte med AB Fortum Värme om prissättning, Stockholm

6/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

8/4 Partiarrangemang i Uppsala

Näringsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

27/3 Partiarrangemang i Järfälla och Västerås

28/3 Inviger svensk-serbiskt företagsseminarium tillsammans
med Serbiens president Tadic
Interpellationssvar i riksdagen

29/3 Besöker bland annat Vallenfalls kraftverk i Harsprånget

30/3 Anförande vid Västsvenska Industri och Handelskammarens
årsmöte i Göteborg

31/3 Inviger Stockholms Bilsalong
Partiarrangemang i Enköping

3/4 Informationskonselj, Stockholms Slott

4/4 Anförande vid Mekong development Forum

5/4 Partiarrangemang i Skaraborg

8-9/4 Partiarrangemang i Uppsala

ULRICA MESSING

27/3 Deltar vid TTE-rådsmöte i Bryssel

28/3 Möte med Invest in Sweden Agency

29/3 Partidag i Hudiksvall

31/3 Företagsbesök i Borås
Inledningsanförande vid Landsbygdsriksdagen i Borås

1/4 Medverkar vid Svenska Transportarbetareförbundets
avdelning 11 årsmöte, Gävle

3/4 Medverkar vid Länsförsäkring Kronobergs bolags
stämma, mottagare av priset Årets skadeförebyggare,
Växjö

6/4 Möte med föreningen Kooperativ Utveckling i Sverige,
Stockholm
Möte med Skogsbranschen, Stockholm

7/4 Partiarrangemang i Stockholm

HANS KARLSSON

27/3 Besöker Balticum

28/3 Besöker Co-Drivers, Barkaby

29/3 Deltar vid möte med SECO, Bålsta

3/4 Medverkar vid konferensen Nationellt Försäkrings
medicinskt Forum, Stockholm
Informationskonselj, Stockholms Slott

4/4 Besöker Östergötlands län

5/4 Medverkar vid seminarium om omställningsavtalet och
den aktiva arbetsmarknadspolitiken, Stockholm

7/4 Deltar vid tvärfackligt möte i Norrtälje

8/4 Partiarrangemang i Karlskoga