Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 15-16

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 17:03 CEST

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
7/4
Inrikes resa till Norrland

Cecilia Malmström
6/4
Samtal med Sverige-möte, Göteborg

15/4
Besöker Umeå

16/4
Politikerinfo Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Deltar vid muntlig frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
6/4
Besöker Visby

8/4
Besöker Nybro

17/4
Arbetsmarknadsdepartementets seminarium och partssamråd om "God arbetsmiljö - en framgångsfaktor", Stockholm

Finansdepartementet

Anders Borg
Tisdag 7/4
Tar emot skatteincitamentsutredningen

Onsdag 15/4
Den ekonomiska vårpropositionen överlämnas till riksdagen

Torsdag 16/4
Besöker Handelsbanken och presenterar den ekonomiska vårpropositionen
Arrangör: Handelsbanken

Talar på "Finansdagen" och presenterar den ekonomiska vårpropositionen
Arrangör: Riksgälden

Mats Odell
Inga engagemang rapporterade

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
Inga engagemang rapporterade

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
6/4
Tar emot betänkandet Utredning om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
7/4
Får besök av Sametinget

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
14-15/4
Besöker Italien

16/4
Överlämnande av Hyreslagsutredningen

17/4
Besöker Gävleborg

Tobias Billström
6/4
Ministerråd (RIF) i Luxemburg

14/4
Deltar i seminarium om asylmottagningsutredningen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

15/4
Besöker Örebro län

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
15/4
Möter finske kulturministern Stefan Wallin, Helsingfors

17/4
Talar vid remisskonferens, Stockholm

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
6/4
Möte med Kommissionen för hållbar utveckling

6/4
Möte med EU:s miljökommissionär Stavros Dimas

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
14/4
Medverkar på Dialog för regional tillväxt, Malmö

15/4
Medverkar på IEA-konferens världsenergirapport
Besöker Svenska Kraftnät, Stockholm

16/4
Medverkar på muntlig frågestund i riksdagen

Åsa Torstensson
7/4
Bilateralt möte med Altero Matteoli, italienska infrastrukturministern. Rom

8/4
Interpellationsdebatt i Riksdagen

Socialdepartementet

Göran Hägglund
16/4
Ministerkonferens om antibiotika, Prag

17/4
Talar på seminarium under Apoteket AB:s årsstämma, Stockholm

Maria Larsson
Inga engagemang rapporterade

Cristina Husmark Pehrsson
6/4
Pressträff tillsammans med Nyamko Sabuni, Rosenbad

14/4
Träffar Pensionsarbetsgruppen, Stockholm

14/4
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
16/4
Deltar i riksdagens frågestund

Lars Leijonborg
Inga engagemang rapporterade

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
6-7/4
Alliance of Civilisation, Istanbul

Ewa Björling
14-15/4
Besöker Malta

16/4
Håller anförande vid Biotech Sweden's seminarium "Risky business - turning risks into business opportunities", Stockholm

18/4
Partiarrangemang, Gotland

Gunilla Carlsson
18/4
Talar vid partiarrangemang, Luleå