Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 15-16

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 11:46 CEST

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare


Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON
21/4 Möte med Förbundskansler Angela Merkel, Tyskland
22/4 Partiarrangemang i Gävleborg

BOSSE RINGHOLM
18/4 Presentation av vårpropositionen, Umeå
Presentation av vårpropositionen, Vällingby
20/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
21/4 Studiebesök vid Centrum för idrottsforskning, Stockholm

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM
11/4 Partiarrangemang i Örebro län
18/4 Presentation av vårpropositionen i Skåne
Partiarrangemang i Landskrona
19/4 Partiarrangemang i Södra Älvsborg

JENS ORBACK
18/4 Presentation av vårpropositionen, Gävle
19/4 Medverkar vid konferens om jämställdhet samt
partiarrangemang i Örnsköldsvik
21/4 esöker Rinkeby Folkets Hus
22/4 Medverkar vid Sveriges kvinnojourers riksförbunds
årsmöte

Utrikesdepartementet

CARIN JÄMTIN
10-11/4 Deltar vid Europeiska rådets möte om allmänna frågor och yttre förbindelser samt vid EUs biståndsministermöte, Luxemburg
18/4 Presentation av vårpropositionen i Örebro
Inviger Räddningsverkets utökade verksamhet för internationell hjälp och biståndsverksamhet, Kristinehamn
21-23/4 Deltar vid Världsbankens och IMFs vårmöte, Washington

BARBRO HOLMBERG
8-11/4 Besöker Kina
18/4 Presentation av vårpropositionen i Jönköping
19/4 Partiarrangemang i Skåne
21/4 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND
10-12/4 Officiell besök i Balkan
18/4 Inviger Räddningsverkets nya lokaler i Kristinehamn
Presentation av vårpropositionen, Karlstad
19/4 Interpellationssvar i riksdagen
20/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
21/4 Partidag i Järfälla

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR
11/4 Medverkar vid seminariet Ett Sverige för barn i Umeå, Umeå
19/4 Partiarrangemang i Stockholm
Inviger den nya myndigheten Handisam, Stockholm
21/4 Partiarrangemang i Karlskrona
27/4 Partiarrangemang i Östersund

YLVA JOHANSSON
9-10/4 Deltar vid Aachenmöte i Portugal
18/4 Medverkar vid Äldreriksdagen, Älvsjö
Presentation av vårpropositionen, Norrköping
19/4 Partiarrangemang i Ängelholm och Båstad
20/4 Medverkar vid PROs årsmöte i Kristianstad
21/4 Medverkar vid Svenska Distriktsläkarföreningens
fullmäktigemöte
Medverkar vid Pensionärsutskottet i Stockholms Läns
pensionärsträff

MORGAN JOHANSSON
12/4 Föredrag vid Utrikespolitiska föreningen, Lund
18/4 Presentation av vårpropositionen, Göteborg
19/4 Medverkar vid seminarium om folkhälsa, Linköping
20/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

Finansdepartementet

PÄR NUDER
18/4 Presentation av vårpropositionen, Stockholm

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
11/4 Partiarrangemang i Arvidsjaur
12/41 Rådsträff, Västerås
18/4 Presentation av vårpropositionen i Dalarna
19/4 Medverkar vid Äldreriksdagen, Älvsjö
20/4 Besöker ministrarna Manninen och Videroos, Finland
21/4 Besöker Haparanda och Torneå kommuner
22/4 Medverkar vid Västsvenska representantskapet,
Stenungsund

Utbildnings- och kulturdepartementet

LENA HALLENGREN
11/4 Möte med SFS
18/4 Presentation av vårpropositionen i Norrbotten
19/4 Uppvaktning från TCO
Interpellationssvar i riksdagen
20/4 Presentation av folkbildningspropositionen vid
Folkbildningsrådets representantskapsmöte, Stockholm

IBRAHIM BAYLAN
17/4 Partidag i Trollhättan
18/4 Presentation av vårpropositionen, Västerås
21/4 Uppvaktning från Hörselskadades Riksförbund och
Sveriges Dövas Riksförbund
22/4 Invigning av Bokmässa, Rinkeby
23/4 Anförande vid öppningsmatchen Valsta Syrianska mot
Boden, Södertälje

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST
18/4 Presentation av vårpropositionen, Östersund
Möte med PRO-distriktets konsumentansvariga, Östersund
Möte med medlemmar och byinvånare i det nyöppnade
Detaljhandskooperativet Koopra, Hammerdal
20/4 Föreningen Nordulv överlämnar namnunderskriftewr

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN
18/4 Presentation av vårpropositionen i Sörmland
19/4 Medverkar vid miljödag Sustainable buildings i teori och
praktik, Landskrona och Lund
20/4 Anförande vid konferensen Avvecklat oljeberoende år 2020
Västerbottens bidrag, Skellefteå
21/4 Anförande vid svensk Vinkraftförening 20 års jubileum,
Falkenberg

LENA SOMMESTAD
12/4 Inviger utställningen I huvudet på en torsk, Lysekil
13/4 Deltar vid evenemang om bottentrålning på
internationellt vatten, Stockholm
18/4 Presentation av vårpropositionen, Halmstad
Partiarrangemang i Lund
19/4 Medverkar vid konferensen Giftfri vardag, vad är viktigast
och vem ska göra det, Lund
20/4 Miljöansvarsutredningen överlämnar delbetänkande
21/4 Deltar vid möte med nätverket Klimatkommunerna,
Stockholm

Näringsdepartementet

THOMAS ÖSTROS
18/4 Presentation av vårpropositionen, Uppsala
19/4 Partiarrangemang i Jönköping
21-22/4 Deltar vid informellt konkurrenskraftsrådsmöte i Graz

HANS KARLSSON
18/4 Presentation av Vårpropositionen, Växjö
19/4 Deltar vid tvärfackligt möte i Gävle
20/4 Besöker Spinaliskliniken, Stockholm
21/4 Deltar vid tvärfackligt möte i Södertälje
Uppvaktning från Turistnäringen Jämtlands län