Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 16-17

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 16:37 CEST

Pressmeddelande
12 april 2006
Statsrådsberedningen

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON
21/4 Möte med Förbundskansler Angela Merkel, Tyskland
22/4 Partiarrangemang i Gävleborg
25/4 Medverkar vid invigning av NCCs fabrik i Hallstahammar
27/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

BOSSE RINGHOLM
18/4 Presentation av vårpropositionen, Umeå
Presentation av vårpropositionen, Vällingby
20/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
21/4 Studiebesök vid Centrum för idrottsforskning, Stockholm
24/4 Överläggningar med Vietnams avgående ambassadör,
Rosenbad
25/4 Partiarrangemang i Stockholm
26/4 Partidag i Dalarna
27/4 Anförande vid Kommittén för EU-debatts seminarium,
Riksdagen
Närvarar vid Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte,
Stockholm
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM
18/4 Presentation av vårpropositionen i Skåne
Partiarrangemang i Landskrona
19/4 Partiarrangemang i Södra Älvsborg
24/4 Anförande vid Polisförbundets framtidsseminarium
25/4 Anförande vid BRÅs konferens om brottsförebyggande
framgångsfaktorer
26/4 Anförande vid Medlingens Dag arrangerad av BRÅ
Anförande vid SEKOs konferens och 100-årsjubileum
17-28/4 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg
30/4 Deltar i riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

JENS ORBACK
18/4 Presentation av vårpropositionen, Gävle
19/4 Medverkar vid konferens om jämställdhet samt
partiarrangemang i Örnsköldsvik
22/4 Medverkar vid Sveriges kvinnojourers riksförbunds
årsmöte
26/4 Deltar vid Förortsrådslag i Botkyrka
27/4 Medverkar vid konferens Social ekonomi
30/4 Deltar i riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

Utrikesdepartementet

CARIN JÄMTIN
18/4 Presentation av vårpropositionen i Örebro
Inviger Räddningsverkets utökade verksamhet för internationell hjälp och biståndsverksamhet, Kristinehamn
21-23/4 Deltar vid Världsbankens och IMFs vårmöte, Washington
25/4 Interpellationssvar i riksdagen
26/4 Inledningsanförande vid Internationell facklig konferens,
LO TCO, Stockholm
Medverkar vid Palmecentrets seminarium om folkrörelse
biståndet, Stockholm
27/4 Medverkar vid Demokratiseminarium arrangerat av EGDI,
Stockholm
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

BARBRO HOLMBERG
18/4 Presentation av vårpropositionen i Jönköping
19/4 Partiarrangemang i Skåne
21/4 Deltar vid EU-nämndens sammanträde
Medverkar vid Amnestys flyktingkonferens, Göteborg
27-28/4 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND
18/4 Inviger Räddningsverkets nya lokaler i Kristinehamn
Presentation av vårpropositionen, Karlstad
19/4 Interpellationssvar i riksdagen
20/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
21/4 Partidag i Järfälla
24-25/4 Officiell resa till Tyskland
30/4 Närvarar vid konsert samt galamiddag med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholms Slott

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR
19/4 Partiarrangemang i Stockholm
Inviger den nya myndigheten Handisam, Stockholm
21/4 Partiarrangemang i Karlskrona
25/4 Inledningsanförande vid Socialtjänstforum, ett möte
mellan forskning socialtjänst, Göteborg
Partiarrangemang i Göteborg
26/4 Partiarrangemang i Göteborg
Medverkar vid Barnmöte i Nynäshamn
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

YLVA JOHANSSON
18/4 Medverkar vid Äldreriksdagen, Älvsjö
Presentation av vårpropositionen, Norrköping
19/4 Partiarrangemang i Ängelholm och Båstad
20/4 Medverkar vid PROs årsmöte i Kristianstad
21/4 Medverkar vid Svenska Distriktsläkarföreningens
fullmäktigemöte
Medverkar vid Pensionärsutskottet i Stockholms Läns
Pensionärsträff
24/4 Interpellationssvar i riksdagen
Medverkar vid svensk kuratorsförenings fortbildnings
Dagar, Karolinska Institutet, Solna
25-26/4 Deltar vid informellt hälsoministermöte i Wien
27/4 Medverkar vid Vårdgivardagen
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag

MORGAN JOHANSSON
18/4 Presentation av vårpropositionen, Göteborg
19/4 Medverkar vid seminarium om folkhälsa, Linköping
20/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
25/4 Deltar vid informellt ministerrådsmöte i Wien
26/4 Riksdagsdebatt om svensk narkotikapolitik
27/4 Deltar vid barn och ungdomsmöte Ett Sverige för barn,
Nynäshamn
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

Finansdepartementet

PÄR NUDER
18/4 Presentation av vårpropositionen, Stockholm

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
18/4 Presentation av vårpropositionen i Dalarna
19/4 Medverkar vid Äldreriksdagen, Älvsjö
20/4 Besöker ministrarna Manninen och Videroos, Finland
21/4 Besöker Haparanda och Torneå kommuner
22/4 Medverkar vid Västsvenska representantskapet,
Stenungsund

Utbildnings- och kulturdepartementet

LENA HALLENGREN
18/4 Presentation av vårpropositionen i Södra Sunderbyn
Besöker Familjens Hus i Piteå
Besöker ABFs arbetslöshetsprojekt Hjärnaffärn, Öjebyn
19/4 Uppvaktning från TCO
Interpellationssvar i riksdagen
20/4 Delar ut Illis Quorum, Rosenbad
Presentation av folkbildningspropositionen vid
Folkbildningsrådets representantskapsmöte, Stockholm
21/4 Utdelning av Ulla-Britta Bruuns pris
24/5 Partidag i Hultsfred
25/4 Anförande vid Demokratinätverkets nationella konferens,
Västerås
Deltar vid ABF Norra Stor Stockholms årsmöte, Upplands
Väsby
26/4 Deltar vid barn och ungdomsmöte Ett Sverige för barn,
Nynäshamn
Deltar vid firandet av Brunnsvik 100 år, Stockholm
27/4 Anförande vid Sidas seminarium Utbildning för alla, om
vuxenutbildning och alfabetisering i Sverige och i Världen,
Stockholm

IBRAHIM BAYLAN
17/4 Partidag i Trollhättan
18/4 Presentation av vårpropositionen, Västerås
21/4 Uppvaktning från Hörselskadades Riksförbund och
Sveriges Dövas Riksförbund
22/4 Invigning av Bokmässa, Rinkeby
23/4 Anförande vid öppningsmatchen Valsta Syrianska mot
Boden, Södertälje

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST
18/4 Presentation av vårpropositionen, Östersund
Möte med PRO-distriktets konsumentansvariga, Östersund
Möte med medlemmar och byinvånare i det nyöppnade
Detaljhandskooperativet Koopra, Hammerdal
20/4 Föreningen Nordulv överlämnar namnunderskrifter

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN
18/4 Presentation av vårpropositionen i Sörmland
19/4 Medverkar vid miljödag Sustainable buildings i teori och
praktik, Landskrona och Lund
20/4 Anförande vid konferensen Avvecklat oljeberoende år 2020
Västerbottens bidrag, Skellefteå
21/4 Anförande vid svensk Vinkraftförening 20 års jubileum,
Falkenberg

LENA SOMMESTAD
18/4 Presentation av vårpropositionen, Halmstad
Partiarrangemang i Lund
19/4 Medverkar vid konferensen Giftfri vardag, vad är viktigast
och vem ska göra det, Lund
20/4 Miljöansvarsutredningen överlämnar delbetänkande
21/4 Deltar vid möte med nätverket Klimatkommunerna,
Stockholm

Näringsdepartementet

THOMAS ÖSTROS
18/4 Presentation av vårpropositionen, Uppsala
19/4 Partiarrangemang i Jönköping
21-22/4 Deltar vid informellt konkurrenskraftsrådsmöte i Graz
24/4 Partiarrangemang i Stockholm
Anförande vid Exportrådets Stora Exportdagen,
Stockholm
25/4 Anförande och prisutdelare vid Livsmedelsföretagens
Dag, Stockholm
Partiarrangemang i Enköping

HANS KARLSSON
18/4 Presentation av Vårpropositionen, Växjö
19/4 Deltar vid tvärfackligt möte i Gävle
20/4 Besöker Spinaliskliniken, Stockholm
21/4 Deltar vid tvärfackligt möte i Södertälje
Uppvaktning från Turistnäringen Jämtlands län
25/4 Möte med svenskt Näringsliv i Dalarna
27/4 Uppvaktning från Västerviks kommun
28/4 Inleder Världsdagen för arbetsmiljö, Rosenbad