Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 17-18

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 11:56 CEST

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare


Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON
25/4 Medverkar vid invigning av NCCs fabrik i Hallstahammar
Besök i Sala kommun och Heby kommun
27/4 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
28/4 Deltar i regeringens fest för OS-deltagarna, Rosenbad
30/4 Närvarar vid Konungens officiella 60-årsfirande, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Stockholm och Sundbyberg
3/5 Deltar vid svensk-finskt toppmöte Industripolitiskt
rundabordssamtal, Jyväskylä

BOSSE RINGHOLM
24/4 Överläggningar med Vietnams avgående ambassadör,
Rosenbad
25/4 Besöker Connex, Gullmarsplan och Liljeholmen, Stockholm
26/4 Partidag i Borlänge och Falun
27/4 Anförande vid Kommittén för EU-debatts seminarium,
Riksdagen
Närvarar vid Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte,
Stockholm
28/4 Deltar vid regeringens och riksdagens uppvaktning av
Konungen 60 år
Tal vid regeringens OS-fest, Rosenbad
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

1/5 Partiarrangemang i Bollnäs och Gävle
6/5 Invigningsanförande vid terräng-SM, Alingsås

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM
24/4 Anförande vid Polisförbundets framtidsseminarium
25/4 Anförande vid BRÅs konferens om brottsförebyggande
framgångsfaktorer
Besöker Söderviksskolan
26/4 Anförande vid Medlingens Dag arrangerad av BRÅ
Anförande vid SEKOs konferens och 100-årsjubileum
27-28/4 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg
30/4 Deltar i riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Uddevalla och Lysekil
2/5 Medverkar vid konferens arrangerad av Nätverket för
Europarättsforskning
4/5 Deltar vid riksdagens muntliga frägestund
5/5 Anförande vid Svenska Narkotikapolisföreningens
konferens

JENS ORBACK
26/4 Deltar vid Förortsrådslag i Botkyrka
27/4 Medverkar vid konferens Social ekonomi
30/4 Deltar i riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Karlstad
2/5 Interpellationssvar i riksdagen
3-5/5 Värd för storstadskonferens i Stockholm
6/5 Medverkar vid Söderandans dag

Utrikesdepartementet

JAN ELIASSON
24/4 Överläggningar med Norges utrikesminister Jonas Gahr
Störe, Stockholm
25/4 Interpellationssvar i riksdagen
26/4 Möte med Frankrikes talman Christian Poncelet, Stockholm
Deltar vid EU-NATOs utrikesministermiddag i Sofia,
Bulgarien
27/4 Bilateralt besök i Helsingfors
1/5 Partiarrangemang i Katrineholm
2/4 Inledningsanförande vid InterAction Council 24th Annual
Plenary Session i Amman, Jordanien

CARIN JÄMTIN
25/4 Interpellationssvar i riksdagen
26/4 Inledningsanförande vid Internationell facklig konferens,
LO TCO, Stockholm
Medverkar vid Palmecentrets seminarium om folkrörelse
biståndet, Stockholm
27/4 Medverkar vid Demokratiseminarium arrangerat av EGDI,
Stockholm
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

BARBRO HOLMBERG
27-28/4 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND
24-25/4 Officiell resa till Tyskland
30/4 Närvarar vid konsert samt galamiddag med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholms Slott
1/5 Partiarrangemang i Ljungby och Markaryd
2/5 Besöker Kustbevakningen, Karlskrona
Besök vid Marinbasen, Karlskrona
3/5 Partidag i Blekinge
4/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
5/5 Anförande om klustervapen, Stockholm

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR
24/4 Partiarrangemang i Östersund
25/4 Inledningsanförande vid Socialtjänstforum, ett möte
mellan forskning socialtjänst, Göteborg
Partiarrangemang i Göteborg
26/4 Partiarrangemang i Göteborg
Medverkar vid Barnmöte i Nynäshamn
28/4 Närvarar vid regeringens OS-fest, Rosenbad
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Eskilstuna och Västerås
2/5 Överläggningar med Ålands regeringschef Roger Nordlund,
Stockholm
Interpellationssvar i riksdagen
3/5 Partiarrangemang i Jämtland
4/5 Anförande vid möte med samtliga försäkringsdelegationer,
Stockholm
5/5 Partiarrangemang i Norrbotten

YLVA JOHANSSON
24/4 Interpellationssvar i riksdagen
Medverkar vid svensk kuratorsförenings fortbildnings
Dagar, Karolinska Institutet, Solna
25-26/4 Deltar vid informellt hälsoministermöte i Wien
27/4 Medverkar vid Vårdgivardagen
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag
1/5 Partiarrangemang i Kristianstad och Hässleholm
2/5 Interpellationssvar i riksdagen
5/5 Medverkar vid SPRFs kongress

MORGAN JOHANSSON
25/4 Deltar vid informellt ministerrådsmöte i Wien
26/4 Riksdagsdebatt om svensk narkotikapolitik
27/4 Deltar vid barn och ungdomsmöte Ett Sverige för barn,
Nynäshamn
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Laholm och Falkenberg
4/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
5/5 Medverkar vid Ystads Ungdomsmässa
6/5 Partiarrangemang i Lomma/Bjärred

Finansdepartementet

PÄR NUDER
25/4 Partiarrangemang i Örnsköldsvik och Sundsvall
28/4 Deltar vid EU-nämndens sammanträde
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Norrköping och Linköping
4/5 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
5/5 Deltar vid Ekofin-rådsmöte i Bryssel

SVEN-ERIK ÖSTERBERG
24/4 Kasinoutredningen överlämnar slutbetänkande
25/4 Deltar vid nordiskt landshövdingemöte, Stockholm
26/4 Öppningsanförande vid Samhällsvetardagarna, Stockholm
Partiarrangemang i Västmanland
27/4 Medverkar vid Statskontorets Kick-off
Medverkar vid Svenska fondhandlareföreningens årsmöte
30/4 Närvarar vid konsert samt galamiddag med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholms Slott
1/5 Partiarrangemang i Kalmar län
3/5 Deltar vid Finansplats Stockholm
Besöker ATG, Solvalla
4/5 Partiarrangemang i Västmanland
5/5 Partiarrangemang i Norra Älvsborg

Utbildnings- och kulturdepartementet

LENA HALLENGREN
24/5 Partidag i Hultsfred
25/4 Anförande vid Demokratinätverkets nationella konferens,
Västerås
Deltar vid ABF Norra Stor Stockholms årsmöte, Upplands
Väsby
26/4 Deltar vid barn och ungdomsmöte Ett Sverige för barn,
Nynäshamn
Deltar vid firandet av Brunnsvik 100 år, Stockholm
27/4 Anförande vid Sidas seminarium Utbildning för alla, om
vuxenutbildning och alfabetisering i Sverige och i Världen,
Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Ronneby
2-3/5 Besöker bland annat Samernas utbildningscentrum,
Jokkmokk
4/5 Besök av gymnasieungdomar från Sorsele om projektet
Lika Olika
5/5 Partidag i Vimmerby

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST
25/4 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och fiske,
Luxemburg
26/4 Inviger ny Forskningsladugård, Röbäcksdalen, Umeå
Partiarrangemang i Umeå
29/4 Deltar vid lunch med anledning av Konungens 60-årsdag,
Stockholms Slott
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Oxelösund och Nyköping
3/5 Partidag i Örebro län
4-5/5 Partiarrangemang i Göteborg
5/5 Anförande vid Fiskbranschens riksförbunds årsstämma,
Smögen

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN
24/4 Partidag i Örebro
25/4 Interpellationssvar i riksdagen
26/4 Anförande vid seminariet Smart cities beyond oil,
Stockholm
Inledningsanförande vid svensk Fjärrvärmes vårmöte 2006 Stockholm
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Uppsala län
3/5 Deltar vid finsk-svenskt toppmöte, Finland
4/5 Anförande vid Södras Energisymposium 2006, växjö
5/5 Ministerbesök från Turkiet

LENA SOMMESTAD
24/4 Möte med Tysklands miljöminister Sigmar Gabriel, Berlin
25/4 Deltar i politiskt rundabordssamtal arrangerat av European
Natural Gas vehicle Association, Bryssel
26/4 Deltar vid möte om destruering av sprängämnen,
Stockholm
Deltar vid möte om strandskydd, Stockholm
28/4 Deltar vid möte Miljövårdsberedningen, Stockholm
Atomansvarsutredningen överlämnar betänkande
30/4 Deltar vid riksdagens talmans lunch med anledning av
Konungens 60-årsdag, Stockholm
1/5 Partiarrangemang i Otterbäcken och Skövde
2/5 Besök av Ålands lantråd Roger Nordlund
Interpellationssvar i riksdagen
3/5 Partiarrangemang i Göteborgs södra skärgård
Deltar vid ungdomskonferensen Sätt spår i framtiden, NU,
Göteborg
Deltar vid Göteborgs Hamn ABs seminarium Mind the gap
4-5/5 Deltar vid ministermöte inom ramen för
Nordsjökonferensen, Göteborg
5/5 Möte med EUs miljökommissionär Stavros Dimas,
Göteborg

Näringsdepartementet

THOMAS ÖSTROS
24/4 Partiarrangemang i Stockholm
Anförande vid Exportrådets Stora Exportdagen,
Stockholm
25/4 Anförande och prisutdelare vid Livsmedelsföretagens
Dag, Stockholm
Partiarrangemang i Enköping

HANS KARLSSON
25/4 Möte med svenskt Näringsliv i Dalarna
27/4 Uppvaktning från Västerviks kommun
28/4 Inleder Världsdagen för arbetsmiljö, Rosenbad
Närvarar vid regeringens OS-fest, Rosenbad
1/5 Partiarrangemang i Borås
4/5 Utredningen om arbetsmiljölagen överlämnar delbetänkande