Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 36-37

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:42 CEST

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
3/9
Medverkar vid hearing med Kommissionen för hållbar utveckling Minnesceremoni för Ingmar Bergman på Dramaten

4/9
Besök på arbetsförmedlingen, Helsingborg

Cecilia Malmström
4/9
Anförande på Frisinnade klubben, Stockholm

6-9/9
Partiarrangemang

12/9
Deltar i arbetsseminarium för forskare om Lissabonstrategin

14/9
Ministerturné med infrastrukturminister Åsa Torstensson

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
4/9
Besöker Tallinn, sammanträffar bl. a med Estlands arbetsmarknadsminister Maret Maripuu

5/9
Besöker Vilnius

6/9
Partiarrangemang

10/9
Tar emot delegation från RFSL

11/9
Medverkar i HR-dagarna, Stockholm

12/9
Medverkar i Workability International's årliga konferens, Stockholm

13/9
Deltar i flexicurityseminarium arrangerat av portugisiska ordförandeskapet, Lissabon

Finansdepartementet

Anders Borg
6/9
Talar vid seminarium med anledning av Konjunkturinstitutets 70-årsdag

7/9
Deltar i paneldebatt i samband med 20-årsjubileetav Klas Eklunds "Vår ekonomi", Norstedts förlag

Mats Odell
5/9
Boverkets plan- och byggdagar, Karlskrona

8/9
Invigningstalar i Vårbygård, Vårby

Försvarsdepartementet

Mikael Odenberg
11/9
Förbandsbesök Amf 1 (Första amfibieregementet), Berga

12/9
Besök av Danmarks försvarsminister, Linköping

14/9
Anförande vid Försvarshögskolan, Stockholm

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
4/9
Inviger Polishögskolans mångfaldsdagar

6/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

6-9/9
Partiarrangemang

10/9
Partiarrangemang

13/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
5/9
Deltar på Interfood/Ekomässa, Göteborg

10/9
Besöker Sametinget, Kiruna

12/9
Bioenergimöte OECD, Paris

16/9
Informellt jordbruksministermöte, Portugal

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
3/9
Tar emot utredningsbetänkande om Upphovsrätten på Internet

4/9
Besök hos Kustbevakningen

6/9
Invigning av polishunds-SM, Stora torget, Södertälje

7/9
Uppvaktning av Lottorna

12/9
Kunskapsgalan

13/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

14/9
Invigning av domstolslokaler i Rådhuset, Karlstad


Tobias Billström
5/9
Besöker boende för ensamkommande barn och ungdomar, Värmdö

12/9
Besöker Södertälje

12-14/9
Deltar vid ministerkonferens om legal invandring, Lissabon

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
3/9
Besöka Club 100, Sveriges Television
Minnesceremoni för Ingmar Bergman på Dramaten

4/9
Besök i Värmland World Summit on Media for Children, Karlstad Emigrantregistret, Residenset Värmlandsoperan, Karlstads teater

5/9
Besök i Värmland Färjestads BK, Löfbergs lila arena
Västanå teater, Berättarladan i Rottneros, Sunne
Värmlands museum, Karlstad

6/9
Medverkar vid konferens med Handikappsförbundet

9-13/9
USA-resa (Washington)

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
3/9
Medverkar vid hearing med Kommissionen för hållbar utveckling

5/9
Myndighetsbesök Svenska Kärnkraftsinspektionen

6/9
Myndighetsbesök Svenska Strålskyddsinstitutet

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
7/9
Energi- och klimatforum, Härnösand
Nicolin-symposium, Stockholm

13/9
Möte med franske EU-ministern Jouyet, Stockholm

Åsa Torstensson
3/9
Inviger Tylösandsseminariet, Motormännens Helnykterhetsförbund

4-5/9
Nordiskt-baltiskt transportministermöte

12/9
Ministermöten, Polen

13/9
Invigning av ny Högtrycksfabrik, Stenungsund

14/9
Sjöfartsseminarium, Göteborg

Socialdepartementet

Göran Hägglund
5/9
Deltar vid invigningen av Sophiahemmets nya operations- och utbildningshus, Stockholm

6/9
Talar på Socialstyrelsens personaldag, Stockholm Interpellationsdebatt, riksdagen

12/9
Besöker Halland

Maria Larsson
4/9
Invigning av Äldremässa vid Luppen kunskapscentrum, Hälsohögskolan, Jönköping Besök hos SAAB för att ta del av företagets riskbruksprojekt för att förebygga alkoholskador, Linköping

7/9
Medverkar vid utbildning i Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt, Stockholm Anförande vid Seniormässan, Arboga

Cristina Husmark Pehrsson
4/9
Deltar i Nordkalottenkonferens, Haparanda

5/9
Möte med de nordiska samarbetsministrarna,
Nordiska Ministerrådet, Åland

6/9
Medverkar på konferens om socialt företagande mm -VINNOVA, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Lars Leijonborg
6-9/9 Partiarrangemang

Jan Björklund
6-9/9
Partiarrangemang

12/9
Deltar i kunskapsdagen, Hotel Rival

14/9
Besöker Växjö


Utrikesdepartementet

Carl Bildt
6/9
EU- nämnden, riksdagen

7-8/9
Utrikesministermöte, Viana do Castelo,
Portugal

10/9
Bilaterala samtal, London

12/9
Inkommande besök, Dr. Morel, EUSR Centralasien

13-14/9
Deltar i Friends of Georgia, Vilnius

Sten Tolgfors
Inga engagemang rapporterade

Gunilla Carlsson
2-3/9
Talar vid konferens anordnad av Folk och Försvar och de Frivilliga försvarsorganisationerna-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)
Regeringens kalendarium (http://www.regeringen.se/sb/d/110)