Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 37-38

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 08:52 CEST

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

Cecilia Malmström
10/9
Dialogturné "Samtal Europa", Västerås och Eskilstuna

11/9
Anförande på seminarium till minne av Anna Lindh, Stockholm

12/9
EU-nämnden, riksdagen

15/9
Deltar i GAERC, Bryssel

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Officiellt besök av Albaniens EU-minister, Dr Majlinda Bregu

17/9
Anförande för Press- och kulturattachéer, Stockholm

18/9
Anförande vid Göteborgs Utrikespolitiska förening, Göteborg

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
11/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

15/9
Globaliseringsrådet, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

Finansdepartementet

Anders Borg
12-13/9
Informellt Ecofin-möte, Nice

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

Mats Odell
8/9
Talar på SKTF:s kongress, Göteborg

11/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

12-13/9
Informellt Ekofin-möte, Nice

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
11/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

15/9
Anförande vid Rotary, Örebro

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
10/9
Inledningstalar på konferensen "Kön, utbildningsframgång och arbetsliv", Stockholm

10/9
Besök av Europarådets biträdande generalsekreterare Boer-Buquicchio

11/9
Besök av demokratiska republiken Kongos jämställdhetsminister Philomène Omatuku

12/9
Besöker Köpenhamn för samtal med undervisningsminister Bertel Haarder

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
8-10/9
Turnédagar i Jönköpings län, Östergötlands län och Örebro län

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Besöker Hällåkra Vingård, Skåne

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
11/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

Tobias Billström
8-9/9
Medverkar och inledningstalar vid asylkonferens, Paris

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Estlands inrikesminister Juri Pihl

19/9
Möte med EU-nämnden

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
8/9
Invigningstala vid Svenska Kyrkans församlingsförbund och Sveriges Kyrkogårdschefers konferens, Uppsala

10/9
Inleda Svenska Anorexi Bulimi Sällskapets konferens, Stockholm

18/9
Besöka Centrum för Idrottsforskning

19/9
Dialog om näringsliv och kultur i samverkan, Stockholm

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
10-12/9
Besöker Brasilien

15-18/9
Deltar i den informella klimatdialogen, Argentina

19/9
Talar vid miljöteknikseminarium, Symbio City, Argentina

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
9/9
Intervju TV8, Adaktusson

10/9
Invigning av Masonite Beams nya masonitfabrik, Rundvik

12/9
Möte med Dr Kamdeh K. Yumkella, UNIDO

15/9
Globaliseringsrådet, Göteborg

15/9
Framtidsseminarium för ungdomar, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Företagarna Sörmland, Uppland, Örebro och Västmanland, Västerås

17/9
Företagsbesök, Västerås

18/9
Anförande vårdpolitiskt seminarium, Stockholm

19/9
Partiarrangemang, Stockholm

19/9
Dialog om näringsliv och kultur i samverkan, Stockholm


Åsa Torstensson
8/9
Deltar i Tylösandsseminariet

12/9
Deltar i konferensen Nordisk infrastruktur, Helsingborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Partiarrangemang, Stockholm

Socialdepartementet

Göran Hägglund
9-10/9
Inledningstalar på Europarådets barnkonferens "Building a Europe for and with Children - Towards a Strategy for 2009-2011", Stockholm

12/9
Inledningstalar på Genusmedicinsk konferens, Stockholm

15/9
Besöker Platengymnasiet, Motala

15/9
Inviger Abigo Medical AB:s produktionsanläggning, Askersund

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Informellt familjeministermöte, Paris

Maria Larsson
8/9
Invigningstalar vid World Forum Against Drugs, Stockholm

8/9
Informellt ministermöte om hälsohot, Paris

10-14/9
Besöker Paralympic Games och ger stöd till den svenska OS-truppen, samt utställningen Care and Rehabilitation Expo China 2008 där hon ska inviga Hjälpmedelsinstitutets utställning Barn- och äldretåget om hjälpmedel till äldre och till personer med funktionsnedsättning, Peking

16/9
Invigning av nytt äldreboende, Upplands Väsby

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Inledningsanförande vid konferens om Riskbruk av alkohol i arbetslivet som arrangeras av Riskbruksprojektet, Stockholm

19/9
Deltar i panelsamtal på Kvinnofridskonferens som arrangeras av Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid som består av 18 myndigheter, Stockholm

Cristina Husmark Pehrsson
9-11/9
Värd för konferensen om Arktis på Grönland, Grönland

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

Lars Leijonborg
9/9
Invigning av Vattenfalls pilotanläggning Schwarze Pumpe, Tyskland

12/9
Invigning av nytt campus på Högskolan Väst, Trollhättan

15/9
Globaliseringsrådet sammanträder, Göteborg

17/9
Delar ut FSF Nutek Awards, Stockholm

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
8/9
SIPRI-konferens, Stockholm

9-10/9
Nordiskt-baltiskt utrikesministermöte, Estland

11/9
Interpellationsdebatt, riksdagen

12/9
EU-nämnden, riksdagen

14/9
Besöker Finland

15/9
GAERC, Bryssel

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Konferens, Paris

19/9
Konferens, Helsingfors

21/9
UNGA, New York

Ewa Björling
8/9
Möte med Tunisiens handelsminister

10/9
Anförande vid Virkesforum, Skogsindustrierna

14/9
Informell EU-handelsministermiddag, Bryssel

15/9
Rådet för yttre förbindelser (GAERC), Bryssel

15-16/9
UD:s årliga handelsmöte

16/9
Anförande vid "Swedish-Azerbaijan Business Forum"

16/9
Anförande vid "Palestine International Business Forum Annual Conference 2008"

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Ministermöte "Geneva trade and development forum", Crans Montana

Gunilla Carlsson
9/9
Talar vid Globaliseringsdialogens möte, Stockholm

11/9
Möte med Demokratiska republiken Kongos planminister/

jämställdhetsminister Omatuku

12/9
Inledningstalar vid Sidakonferens om kvinnor och säkerhet, Stockholm-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)
Regeringens kalendarium (http://www.regeringen.se/sb/d/110)