Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 37 - 38

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 14:45 CEST

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

8/9 EMU-kampanj i Nyköping och Linköping

9/9 EMU-kampanj i Stockholm

10/9 EMU-kampanj i Karlstad

11/9 EMU-kampanj i Malmö

13/9 EMU-kampanj i Stockholm

MARGARETA WINBERG

12/9 Anförande på ministerkonferensen ”Women and decision-making”, Siracusa

13/9 Deltar vid informellt ministerrådsmöte, Siracusa

15/9 16.00 Anförande vid Stockholms läns landstings invigning av jämställdhetsprojektet ”Att nå ända fram”, Sthlm

16/9 Anförande vid nordiskt-baltiskt nätverk av poliskvinnors jämställdhetskonferens, Polishögskolan i Oslo

PÄR NUDER

8/9 EMU-kampanj i Botkyrka

9/9 EMU-kampanj i Spånga och Rinkeby

10/9 EMU-kampanj i Stockholms län

12/9 EMU-kampanj i Örebro

13/9 EMU-kampanj i Västerås

16/9 14.00 Deltar vid riksmötets öppnande

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

5/9 EMU-kampanj i Nacka

9/9 EMU-kampanj i Solna

10/9 EMU-kampanj i Norra Älvsborg

11/9 EMU-debatt med Maria Wetterstrand, Uppsala

12/9 EMU-kampanj i Skaraborg

13-14/9 EMU-kampanj i Örebro

18-19/9 Deltar vid nordiskt-baltiskt justitieministermöte i Mölle

MONA SAHLIN

7/9 Medverkar vid Café Europa i Malmö

8/9 EMU-engagemang i Norrtälje och Rimbo

9/9 Medverkar vid Demokrativeckan i Sundsvall

12/9 13.00 EMU-debatt med Maud Olofsson, Globen
18.00 EMU-debatt med Gudrun Schyman, ABF-huset, Sthlm

16/9 14.00 Medverkar vid riksmötets öppnande

Utrikesdepartementet

ANNA LINDH

5-6/9 Deltar vid EU:s informella utrikesministermöte i Italien

8/9 Besök av Tjeckiens utrikesminister Cyril Svoboda, Borlänge

9-13/9 EMU-aktiviteter

17/9 Överläggningar med Schweiz utrikesminister Micheline Calmy-Rey

18/9 Överläggningar med NATO:s generalsekreterare George Robertson

JAN O KARLSSON

6/9 EMU-kampanj i Västmanland

7/9 EMU-kampanj i Göteborg

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

9/9 EMU-kampanj i Tensta och Rinkeby

10/9 EMU-kampanj i Gävle

13/9 EMU-kampanj i Jönköping

17/9 Deltar i Nordic Peace-övning i Finland

Socialdepartementet

LARS ENGQVIST

9/9 EMU-kampanj i Jönköpings län

10/9 EMU-kampanj i Blekinge län

12/9 EMU-kampanj i Bohuslän

BERIT ANDNOR

8/9 EMU-kampanj i Västernorrland

9/9 18.30 EMU-engagemang i Stockholm

10/9 EMU-kampanj i Stockholm

12/9 EMU-kampanj i Hagfors och Torsby

13-14/9 EMU-kampanj i Jämtland

16/9 Barnsäkerhetsdelegationen överlämnar delbetänkande om Utlösande faktorer i barns skador

MORGAN JOHANSSON

8/9 Medverkar vid Riksförbundet för Fältarbetes årskonferens, Åre

9/9 Medverkar vid Folkhälsokonferens, Sthlm

10/9 19.00 Medverkar vid NASP:s internationella konferens om självmord och självmordsprevention, Norra Latin, Sthlm

15/9 10.00 Medverkar vid Folkhälsokonferens, Regionens hus, Lund

17/9 Medverkar vid Sveriges Kristna Råds konferens, Sthlm

Finansdepartementet

BOSSE RINGHOLM

9/9 EMU-kampanj i Mjölby, Skänninge och Linköping

10/9 EMU-kampanj i Karlskoga och Degerfors

11/9 18.00 Anförande på ABF:s seminarium, Sthlm

12-13/9 Deltar vid Ekonfinrådsmöte i Stresa, Italien

16/9 Deltar vid riksmötets öppnande

GUNNAR LUND

9/9 EMU-kampanj i Örebro och Hallsberg

10/9 EMU-kampanj i Trosa

12/9 EMU-kampanj i Norrköping

13/9 EMU-kampanj i Tyresö och Nacka

20-22/9 Deltar vid Världsbankens möte i Dubai

LARS-ERIK LÖVDÉN

5/9 EMU-kampanj i Lund

8/9 EMU-kampanj i Svedala, Tomelilla och Simrishamn

10/9 Anförande på seminarium Business Arena, Clarion Hotell, Sthlm

11/9 EMU-kampanj i Skåne

12/9 EMU-kampanj i Kronoberg

16/9 14.00 Deltar i riksmötets öppnande

Utbildningsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

8/9 EMU-kampanj i Norrköping och Linköping

9/9 EMU-kampanj i Uppsala

10/9 EMU-kampanj i Örebro och Lindesberg

12/9 EMU-kampanj i Falun och Borlänge

13/9 EMU-kampanj i Uppsala

16/9 Deltar vid riksmötets öppnande

18-19/9 Deltar i utbildningsminsterkonferens om högre utbildning inom Bolognaprocessen, Berlin

LENA HALLENGREN

8/9 EMU-kampanj i Kalmar

9/9 EMU-kampanj i Göteborg

10/9 EMU-kampanj i Norrköping

11/9 EMU-kampanj i Hallsberg

12/9 EMU-kampanj i Umeå

13/9 EMU-kampanj i Huddinge

16/9 Deltar vid riksmötets öppnande

17/9 Deltar vid Europarådets möte i Strasbourg

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

10/9 EMU-kampanj i Göteborg

11/9 EMU-kampanj i Bohuslän

12/9 EMU-kampanj i Skåne

13/9 EMU-kampanj i Uppsala, Enköping och Södertälje

17/9 Besök av Litauens jordbruksminister

20-23/9 Informellt jordbruksministermöte , Sicilien

Kulturdepartementet

MARITA ULVSKOG

9/9 13.30 Medverkar vid Demokrativeckan i Sundsvall

16/9 14.00 Deltar vid riksmötets öppnande

17/9 9.30 Utredningen av skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m överlämnar sitt delbetänkande

19/9 Medverkar i seminariet ”Att växa med kultur” – om kulturens roll som lokal och regional utvecklingsfaktor , Folkets Hus, Smedjebacken

Miljödepartementet

LENA SOMMESTAD

9-10/9 Deltar vid WTO-mötet i Cancún, Mexico

12/9 Deltar vid konferensen ”Betjänande ledarskap med Bibelns ledargestalter som förebilder”, Svenska Missionskyrkan, Lidingö

16/9 14.00 Deltar vid riksmötets öppnande

19/9 Uppvaktning av Föreningen Svenskt Landskapsskydd om miljöprövning av vindkraftverk

Näringsdepartementet

LEIF PAGROTSKY

8/9 Anförande på Swedac-konferens om ”Common Criteria”, Folkets Hus, Sthlm

11-15/9 Deltar vid WTOs ministermöte i Cancún, Mexico

16/9 14.00 Deltar vid riksmötets öppnande

18/9 em Informerar riksdagen om WTOs minisermöte i Cancún

19/9 Besöker Göteborg

ULRICA MESSING

6/9 11.00 EMU-kampanj i Sandviken

8/9 Partiarrangemang i Gävle

9-10/9 Värd för nordiskt Transportministermöte i Grythyttan

10/9 em EMU-kampanj i Hällefors

11/9 EMU-kampanj i Stockholm

12/9 EMU-kampanj i Gävleborg

13/9 EMU-kampanj i Gävle

15/9 em Anförande vid kommunikationsseminarie i Söderhamn
Inviger en biobränsleanläggning i Bergvik

16/9 14.00 Deltar vid riksmötets öppnande

HANS KARLSSON

Margareta Brandting, Pressassistent
08-405 48 72, 070-560 32 42