Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 38-39

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 17:26 CEST


Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

22/9
Talar på PROs Kongress

25/9
Statsministerns frågestund

Cecilia Malmström
15/9
Deltar i GAERC, Bryssel

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Officiellt besök av Albaniens EU-minister, Dr Majlinda Bregu

17/9
Anförande för Press- och kulturattachéer, Stockholm

18/9
Anförande vid Göteborgs Utrikespolitiska förening, Göteborg

22/9
Budgetpresentation, Göteborg

26-27/9
Medverkar vid Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
15/9
Globaliseringsrådet, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

23/9
Talar vid konferens med Kommunala Företagens Samorganisation, Stockholm

23/9
Talar vid möte med Handikappdelegationen, Stockholm

24/9
Talar vid konferens med Herbert Felix Institutet, Eslöv

26/9
EU-nämnden, riksdagen

Finansdepartementet

Anders Borg
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

22/9
Debatt med anledning av att budgetpropositionen överlämnas, riksdagen

23/9
Frukostmöte hos Nordea
Seminarium hos SIMRA

26/9
Frukostmöte med Solna-företagare

Mats Odell
15/9
Talar vid Globaliseringsrådets framtidsseminarium, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Talar på Banking Forum vid Lunds Universitet, Lund

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
15/9
Anförande vid Rotary, Örebro

17/9
Besöker Räddningsverkets fältövning TRIPLEX, Norge

24/9
Möte med försvarsminister Hervé Morin, Paris

25/9
Möte med försvarsminister Des Brown, London

26/9
Deltar på den svenska afganistanstyrkans (FS 14) återträff

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
16/9
EU-toppmöte om romer, Bryssel

19/9
EU-nämnden, riksdagen

19/9
Deltar i Nationell kvinnofridskonferens, Sollentuna

26/9
Medverkar vid Bok & biblioteksmässan, Göteborg

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Besöker Hällåkra Vingård, Skåne

22-23/9
Informellt jordbruksministermöte, Genève

26/9
EU-nämnden, riksdagen

26/9
Bilateraler med Vietnams jordbruksminister, Rosenbad

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Estlands inrikesminister Jüri Pihl Överlämnande av betänkande om Revisorer och revision

24/9
Överlämnande av 2007 års Insolvensutredning

25/9
Anförande vid Trafiknykterhetens dag, Stockholm

Tobias Billström
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Estlands inrikesminister Juri Pihl

19/9
Möte med EU-nämnden

23/9
Offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring, riksdagen

25/9
Ministerråd (RIF), Bryssel

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
18/9
Besöka Centrum för Idrottsforskning

19/9
Dialog om näringsliv och kultur i samverkan, Stockholm

23-24/9
Regionresa i Östergötland

25-26/9
Bok- och Biblioteksmässan, Göteborg

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
15-18/9
Deltar i informella klimatsamtal inom ramen för den så kallade Grönlandsdialogen, Argentina

19/9
Talar vid miljöteknikseminarium, Symbio City, Argentina

22/9
Budgetpresentation, Gävle

24/9
Inviger nya myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
15/9
Globaliseringsrådet, Göteborg

15/9
Framtidsseminarium för ungdomar, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Företagarna Sörmland, Uppland, Örebro och Västmanland, Västerås

17/9
Företagsbesök, Västerås

18/9
Anförande vårdpolitiskt seminarium, Stockholm

19/9
Partiarrangemang, Stockholm

19/9
Dialog om näringsliv och kultur i samverkan, Stockholm

22/9
Invigning Swevind, Piteå

24/9
World President Organisation, Stockholm

25-26/9
Konkurrenskraftråd, Bryssel

Åsa Torstensson
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Partiarrangemang, Stockholm

24/9
Anförande på SKL:s årliga konferens, Stockholm

24/9
Bilateralt möte med ryska transportministern Levitin, Stockholm

Socialdepartementet

Göran Hägglund
15/9
Besöker Platengymnasiet, Motala

15/9
Inviger Abigo Medical AB:s produktionsanläggning, Askersund

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Informellt familjeministermöte, Paris

22/9
Budgetpresentation

26/9
Medverkar vid Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

Maria Larsson
16/9
Invigning av nytt äldreboende, Upplands Väsby

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Inledningsanförande vid konferens om Riskbruk av alkohol i arbetslivet som arrangeras av Riskbruksprojektet, Stockholm

19/9
Deltar i panelsamtal på Kvinnofridskonferens som arrangeras av Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid som består av 18 myndigheter, Stockholm

22/9
Budgetpresentation

23/9
Invigningstalar på Värmdö kommuns nya familjecentral "Hamnen", Gustafsberg

25/9
Avslutningsanförande vid Norrbottens Läns Landstings konferens om äldrefrågor, Luleå


Cristina Husmark Pehrsson
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

22/9
Presenterar budgetpropositionen i Falkenberg och Tylösand

22/9
Håller anförande på chefskonferens Förvaltnings AB Framtidskoncernen om de nya reglerna i sjukförsäkringen,
Tylösand

25/9
Talar vid Metodicums rehabdagar, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

25/9
Deltar i Lärarnas Riksförbunds seminarium på Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

25/9
Besöker Tjörn

27/9
Deltar i utdelningen av Skytteanska priset, Uppsala

Lars Leijonborg
15/9
Globaliseringsrådet sammanträder, Göteborg

17/9
Delar ut FSF Nutek Awards, Stockholm

22/9
Värd vid lunch för toppforskare, Rosenbad

22/9
Inviger Kina-veckan på Östasiatiska museet

25/9
Deltar i SKB:s forskningsseminarium
Inviger SentoClones nya produktionsanläggning, Sundbyberg

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
15/9
GAERC, Bryssel

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Centralasienkonferens, Paris

19/9
ESS Seminarium, Helsingfors

21-27/9
UNGA, New York

Ewa Björling
15/9
Rådet för yttre förbindelser (GAERC), Bryssel

15-16/9
UD:s årliga handelsmöte

16/9
Anförande vid "Swedish-Azerbaijan Business Forum"

16/9
Anförande vid "Palestine International Business Forum Annual Conference 2008"

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Ministermöte "Geneva trade and development forum", Crans Montana

22/9
Budgetpresentation, Östersund

23/9
Diskussion om hållbar stadsplanering med Finlands bostadsminister och minister för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori, Hanaholmen, Finland

25/9
Konkurrenskraftrådet, Bryssel

28/9
"Möt en minister", Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

Gunilla Carlsson
22/9
Inledningsanförande vid Nordiska Afrikainstitutets konferens "sino african relations"

22/9
Anförande vid Timbroseminarium Bistånd som stjälper eller hjälper - hur bör biståndspolitiken reformeras?

23/9
Presentation av biståndsbudgeten på Sida

24-26/9
Deltar i FN:s generalförsamlingsvecka, New York

27/9
Medverkar vid Bok- och biblioteksmässan, Göteborg-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)
Regeringens kalendarium (http://www.regeringen.se/sb/d/110)Statsrådens engagemang vecka 38-39

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

22/9
Talar på PROs Kongress

25/9
Statsministerns frågestund

Cecilia Malmström
15/9
Deltar i GAERC, Bryssel

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Officiellt besök av Albaniens EU-minister, Dr Majlinda Bregu

17/9
Anförande för Press- och kulturattachéer, Stockholm

18/9
Anförande vid Göteborgs Utrikespolitiska förening, Göteborg

22/9
Budgetpresentation, Göteborg

26-27/9
Medverkar vid Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
15/9
Globaliseringsrådet, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

23/9
Talar vid konferens med Kommunala Företagens Samorganisation, Stockholm

23/9
Talar vid möte med Handikappdelegationen, Stockholm

24/9
Talar vid konferens med Herbert Felix Institutet, Eslöv

26/9
EU-nämnden, riksdagen

Finansdepartementet

Anders Borg
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

22/9
Debatt med anledning av att budgetpropositionen överlämnas, riksdagen

23/9
Frukostmöte hos Nordea
Seminarium hos SIMRA

26/9
Frukostmöte med Solna-företagare

Mats Odell
15/9
Talar vid Globaliseringsrådets framtidsseminarium, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Talar på Banking Forum vid Lunds Universitet, Lund

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
15/9
Anförande vid Rotary, Örebro

17/9
Besöker Räddningsverkets fältövning TRIPLEX, Norge

24/9
Möte med försvarsminister Hervé Morin, Paris

25/9
Möte med försvarsminister Des Brown, London

26/9
Deltar på den svenska afganistanstyrkans (FS 14) återträff

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
16/9
EU-toppmöte om romer, Bryssel

19/9
EU-nämnden, riksdagen

19/9
Deltar i Nationell kvinnofridskonferens, Sollentuna

26/9
Medverkar vid Bok & biblioteksmässan, Göteborg

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Besöker Hällåkra Vingård, Skåne

22-23/9
Informellt jordbruksministermöte, Genève

26/9
EU-nämnden, riksdagen

26/9
Bilateraler med Vietnams jordbruksminister, Rosenbad

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Estlands inrikesminister Jüri Pihl Överlämnande av betänkande om Revisorer och revision

24/9
Överlämnande av 2007 års Insolvensutredning

25/9
Anförande vid Trafiknykterhetens dag, Stockholm

Tobias Billström
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Estlands inrikesminister Juri Pihl

19/9
Möte med EU-nämnden

23/9
Offentlig utfrågning om arbetskraftsinvandring, riksdagen

25/9
Ministerråd (RIF), Bryssel

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
18/9
Besöka Centrum för Idrottsforskning

19/9
Dialog om näringsliv och kultur i samverkan, Stockholm

23-24/9
Regionresa i Östergötland

25-26/9
Bok- och Biblioteksmässan, Göteborg

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
15-18/9
Deltar i informella klimatsamtal inom ramen för den så kallade Grönlandsdialogen, Argentina

19/9
Talar vid miljöteknikseminarium, Symbio City, Argentina

22/9
Budgetpresentation, Gävle

24/9
Inviger nya myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
15/9
Globaliseringsrådet, Göteborg

15/9
Framtidsseminarium för ungdomar, Göteborg

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

17/9
Möte med Företagarna Sörmland, Uppland, Örebro och Västmanland, Västerås

17/9
Företagsbesök, Västerås

18/9
Anförande vårdpolitiskt seminarium, Stockholm

19/9
Partiarrangemang, Stockholm

19/9
Dialog om näringsliv och kultur i samverkan, Stockholm

22/9
Invigning Swevind, Piteå

24/9
World President Organisation, Stockholm

25-26/9
Konkurrenskraftråd, Bryssel

Åsa Torstensson
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

19/9
Partiarrangemang, Stockholm

24/9
Anförande på SKL:s årliga konferens, Stockholm

24/9
Bilateralt möte med ryska transportministern Levitin, Stockholm

Socialdepartementet

Göran Hägglund
15/9
Besöker Platengymnasiet, Motala

15/9
Inviger Abigo Medical AB:s produktionsanläggning, Askersund

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Informellt familjeministermöte, Paris

22/9
Budgetpresentation

26/9
Medverkar vid Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

Maria Larsson
16/9
Invigning av nytt äldreboende, Upplands Väsby

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Inledningsanförande vid konferens om Riskbruk av alkohol i arbetslivet som arrangeras av Riskbruksprojektet, Stockholm

19/9
Deltar i panelsamtal på Kvinnofridskonferens som arrangeras av Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid som består av 18 myndigheter, Stockholm

22/9
Budgetpresentation

23/9
Invigningstalar på Värmdö kommuns nya familjecentral "Hamnen", Gustafsberg

25/9
Avslutningsanförande vid Norrbottens Läns Landstings konferens om äldrefrågor, Luleå


Cristina Husmark Pehrsson
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

22/9
Presenterar budgetpropositionen i Falkenberg och Tylösand

22/9
Håller anförande på chefskonferens Förvaltnings AB Framtidskoncernen om de nya reglerna i sjukförsäkringen,
Tylösand

25/9
Talar vid Metodicums rehabdagar, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

25/9
Deltar i Lärarnas Riksförbunds seminarium på Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

25/9
Besöker Tjörn

27/9
Deltar i utdelningen av Skytteanska priset, Uppsala

Lars Leijonborg
15/9
Globaliseringsrådet sammanträder, Göteborg

17/9
Delar ut FSF Nutek Awards, Stockholm

22/9
Värd vid lunch för toppforskare, Rosenbad

22/9
Inviger Kina-veckan på Östasiatiska museet

25/9
Deltar i SKB:s forskningsseminarium
Inviger SentoClones nya produktionsanläggning, Sundbyberg

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
15/9
GAERC, Bryssel

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Centralasienkonferens, Paris

19/9
ESS Seminarium, Helsingfors

21-27/9
UNGA, New York

Ewa Björling
15/9
Rådet för yttre förbindelser (GAERC), Bryssel

15-16/9
UD:s årliga handelsmöte

16/9
Anförande vid "Swedish-Azerbaijan Business Forum"

16/9
Anförande vid "Palestine International Business Forum Annual Conference 2008"

16/9
Riksmötets öppnande, riksdagen

18/9
Ministermöte "Geneva trade and development forum", Crans Montana

22/9
Budgetpresentation, Östersund

23/9
Diskussion om hållbar stadsplanering med Finlands bostadsminister och minister för nordiskt samarbete Jan Vapaavuori, Hanaholmen, Finland

25/9
Konkurrenskraftrådet, Bryssel

28/9
"Möt en minister", Bok- och biblioteksmässan, Göteborg

Gunilla Carlsson
22/9
Inledningsanförande vid Nordiska Afrikainstitutets konferens "sino african relations"

22/9
Anförande vid Timbroseminarium Bistånd som stjälper eller hjälper - hur bör biståndspolitiken reformeras?

23/9
Presentation av biståndsbudgeten på Sida

24-26/9
Deltar i FN:s generalförsamlingsvecka, New York

27/9
Medverkar vid Bok- och biblioteksmässan, Göteborg-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)
Regeringens kalendarium (http://www.regeringen.se/sb/d/110)