Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 38 - 39

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2003 15:30 CEST

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

16/9 14.00 Deltar vid riksmötets öppnande

MARGARETA WINBERG

15/9 11.50 Närvarar vid lunchkonsert på Stockholms slott

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

17/9 19.30 Anförande vid SNS samhällsorienterande chefs utbildning i det politiska beslutsfattandets villkor, Thoresta herrgård

19/9 12.00 Anförande vid Företagshälsovårdsdagarna, Storsjöteatern, Östersund
15.45 Anförande vid F 4:s jämställdhetsdag, Östersund

22/9 fm Budgetpresentation i Västerås
18.30 Invigning av Ulla Lembergs utställning ”Världens Kvinnor”, Prag

23/9 09.00 Öppning av ”Seminar on the prevention of trafficking in human beings with a special accent on the demand side reduction, Prag
12.00 Möte med arbets- och socialminister Skromach
15.00 Möte med premiärminister Spidla

24-28/9 Besöker Cypern

PÄR NUDER

15/9 11.50 Närvarar vid lunchkonsert på Stockholms slott

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

22/9 10.00 ca Budgetpresentation i Härnösand
kv Partiarrangemang i Skellefteå

25/9 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

26/9 13.00 Inledningsanförande vid seminarium om valdeltagande

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

15/9 12.00 Möte med Kinas riksåklagare

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

17/9 19.30 Minnesstund för Anna Lindh i Boo Folkets Hus

18-19/9 Deltar vid nordiskt-baltiskt justitieministermöte i Mölle

22/9 Budgetpresentation i Sörmland

23/9 16.00 Avslutningsanförande vid BRÅs studiedag för rättsväsendet, Folkets Hus, Sthlm

24/9 14.00 Återinvigning av polishuset i Visby

MONA SAHLIN

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

17/9 10.30-11.15 Medverkar vid LO-förbundens utbildningsseminarium för integrationshandledare, Rönneberga kursgård, Lidingö

19-23/7 Tjänsteresa till USA
21/9 Närvarar vid damfotbollsVM, Sverige-USA, Washington

24/9 13.30-14.00 Sfi- och introduktionsutredningen överlämnas

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

17/9 Deltar vid Nordic Peace-övning i Finland

21/9 Besöker Södra Skåningarnas Dag + förbandsbesök vid P7

22/9 21.15 Möter Malaysia-delegation på Arlanda

23/9 Officiellt besök av Greklands försvarsminister
14.00 Hedersbetygelser på Gustav Adolfs Torg
14.20 Överläggning

26/9 Besök i Danmark

Socialdepartementet

LARS ENGQVIST

18/9 Besöker PRO i Täby-Näsby

22/9 Budgetpresentation i Östergötland

23/9 Medverkar vid konferens om äldreskyddsombud, Gripsholms slott

26/9 Medverkar vid symposium för polska läkare, Borgholm

BERIT ANDNOR

16/9 08.15 Barnsäkerhetsdelegationen överlämnar delbetänkande
14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

18/9 15.00-17.00 Nordiska samordningsgruppen, Riksdagen

19/9 10.30-12.00 Besöker Hjälpmedelsinstitutet, Sotareg. 23, Vällingby

22/9 Budgetpresentation

25-26/9 Deltar vid informellt barnministerrådsmöte, Lucca, Italien

MORGAN JOHANSSON

15/9 10.00-11.15 Medverkar vid Folkhälsokonferens, Regionens Hus i Lund
18.30-20.30 Medverkar vid avslutningen av årets Mentorskapsprogram, Lunds Stadshus, Sessionshallen

17/9 15.00-16.00 Medverkar vid Sveriges Kristna Råds konferens i Immanuelskyrkan, Stockholm

22/9 Medverkar vid ”5th Global Conference on Drug Prevention”, Rom

24/9 Medverkar vid Nordiska Rådets narkotikaministermöte i Lund

26/9 10.00-12.00 Besöker Apotekets Hälsotorg i Lyckeby

Finansdepartementet

BOSSE RINGHOLM

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

22/9 Budgetpresentation i Stockholm

23/9 15.00 Anförande vid SNS höstkonferens, Läkarsällskapet, Klara Ö Kyrkog. 10, Sthlm

24/9 13.00 Anförande vid Nationalekonomiska föreningen
Handelshögskolan, Sveav. 65, Sthlm

25/9 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

GUNNAR LUND

20-22/9 Deltar vid Världsbankens möte i Dubai

LARS-ERIK LÖVDÉN

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

22/9 Budgetpresentation i Halland

Utbildningsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

18-19/9 Deltar vid utbildningsministerkonferens om högre utbildning inom Bolognaprocessen, Berlin

22/9 Deltar vid forskningsministerrådsmöte, Bryssel

24/9 10.00 Inviger nordiska skolsamarbetets (NSS) Forskarkonferens om Nya forskningsperspektiv på mobbning, Hotel Birger Jarl, Sthlm

29/9 Besöker Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, Chalmers
Besöker Bergsgårdsskolan i Hjällbo

1/10 19.00 Deltar i föreläsningsserie arr av ABF och tidn.
Tyresö Nyheter, Tyresö

2/10 15.00 Inviger Operahögskolans nya hus på KTHs område, Valhallavägen, Sthlm

LENA HALLENGREN

15/9 11.50 Närvarar vid lunchkonsert på Stockholms slott

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

16-17/9 Europarådet i Strasbourg

22/9 Budgetpresentation i Blekinge

23/9 09.00 Möte med ”Av egen kraft” – presentation av
erfarenheter och utvecklingsidéer för utbildning

24/9 13.30 Tar emot SFI-utredningen

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

17/9 17.15 Besök av Littauens jordbruksminister

18/9 13.30-16.00 Inviger Ryftes grönsaker, Gotland

20-23/9 Deltar vid informellt jordbruksministerrådsmöte på Sicilien

25/9 16.30 Besök av Estlands jordbruksminister

Kulturdepartementet

MARITA ULVSKOG

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

17/9 09.30 Utredningen av skyddet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m överlämnar delbetänkande

19/9 10.00-15.00 Medverkar vid seminariet ”Att växa med kultur” – om kulturens roll som lokal och regional utvecklingsfaktor, Folkets Hus, Smedjebacken
17.00 Medverkar som gästartist vid Dalasymfoniettan
i Kristinahallen, Falun

22/9 10.00 Medverkar vid Umeå internationella Filmfestival, Folkets Hus, Umeå
12.30 ca Budgetpresentation, Folkets Hus, Umeå

23/9 09.30-11.00 Besöker Nordiska museets forskarskola, Villa
Lusthusporten, Djugårdsv., Sthlm

25/9 13.00 Inviger nordisk kulturpolitisk konferens, Dunkera Kulturhus i Helsingborg

25-26/9 kv- Möte med Polens kulturminist, Göteborg

26/9 15.00 Medverkar vid ABFs monter på Bokmässan i Göteborg

Miljödepartementet

LENA SOMMESTAD

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

19/9 09.00-0945 Uppvaktning av Föreningen Svenskt Landskapsskydd om miljöprövning av vindskraftverk

22/9 Budgetpresentation i Uppsala län

22-23/9 12.00- Möte med Miljövårdsberedningen, Krusenbergs kursgård

26/9 10.30-11.40 Medverkar vid Föreningen Sveriges Socialchefers studiedagar med temat ”Ett hållbart
samhälle för hållbara människor”, Hallunda Folkets Hus
13.30 Besöker Statens kärnkraftsinspektion, SKI

Näringsdepartementet

LEIF PAGROTSKY

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

18/9 em Möte med Toronto Maple Leafs ägare m.fl från Kanada, UD
em Information i riksdagen om WTOs ministermöte i Cancún,

19/9 Besöker Göteborg

22/9 Budgetpresentation i Lund samt medverkar vid Ideons 20-årsjubileum

23/9 em Möte med Malaysias premiärminister, Sagerska huset, Sthlm

ULRICA MESSING

15/9 em Anförande vid kommunikationsseminarie i Söderhamn
Inviger en biobränsleanläggning i Bergvik

HANS KARLSSON

15/9 fm Närvarar vid lunchkonstert på Stockholms slott

16/9 14.00 Närvarar vid riksmötets öppnande

19/9 fm Medverkar vid seminarium om ”De friska småföretagen”, Företagarna, Sergelg. 1, Sthlm

22-23/9 em- Deltar vid nordiskt arbetsministermöte på Öland

24/9 fm Uppvakning från Luleå Näringsliv

25/9 em Medverkar vid konferensen Homo, Bi- och Hetro på jobbet, Lustigkulla konf.center, Liljeholmen, Sthlm

Margareta Brandting, Pressassistent
08-405 48 72, 070-560 32 42