Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 4-5

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 15:38 CET

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
25/1
Besöker ADHD-center i Rosenlund, Stockholm

24/1
Partiarrangemang, Stockholm

27/1
Partiarrangemang, Stockholm

31/1
Partiledardebatt, Sveriges Television, Stockholm

1/2
Inrikes resa

4/2
Statsministerns frågestund, riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven-Otto Littorin
2/2
Interpellationsdebatter, riksdagen

5/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Anders Borg
27/1
Deltar i ceremonin av Förintelsens minnesdag, Raoul Wallenbergs torg, Stockholm

28-30/1
World Economic Forum, Davos, Schweiz

1/2
Partiarrangemang

Mats Odell
29-30/1
Partiarrangemang, Jönköping

3/2
Talar vid Upphandlingsdagarna 2010, Kista

5/2
Partiarrangemang, Stockholm

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
25/1
Partiarrangemang, Norrköping

29/1
Återbesök med möte med organisationer i Rinkeby

1/2
Anförande om svenska insatser utomlands, Örebro universitet

6/2
Partiarrangemang, Upplands Väsby

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
27/1
Deltar i konferensen "Inspiration för integration 2010 - etablering på nytt sätt", Sundsvall

4/2
Medverkar i panelsamtal på WorkingLife 2010 - arbetsmiljöforum, Stockholm

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
26/1
Närvarar vid Juriststämman

28/1
Frågestund, riksdagen
Överlämning av 2007 års insolvensutredning

4/2
Överlämning av E-offentlighetskommitténs betänkande

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
25/1
Närvarar vid Guldbaggegalan, Stockholm

27/1
Håller anförande vid ceremonin av Förintelsens minnesdag, Stockholm

2/2
Talar vid Besöksnäringens Ledarforum, Kolmården

3/2
Skapande Skola-turné, Uppsala
Inviger barnbiblioteket på Uppsala Akademiska Sjukhuset, Uppsala

4/2
Talar vid seminarium kring kulturhuvudstaden Umeå 2014, Stockholm

6/2
Håller ett avslutningstal samt delar ut pris vid Göteborgs Internationella Film Festival, Göteborg

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
29/1
Interpellationssvar om vargjakten, riksdagen

30/1
Partiarrangemang, Stockholm

5-6/2
Partiarrangemang, Göteborg

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
27/1
Summering i utskottet ITRE (Industrifrågor, forskning och energi), Europaparlamentet, Bryssel

28/1
Medverkar på Årets Kock
Tar emot Regelrådets rapport

29/1
Interpellationssvar, riksdagen

31/1
Partiledardebatt, Sveriges Television, Stockholm

2/2
Medverkar på OECD Territorial Rewiew, Stockholm
Medverkar på småföretagardagarna, Örebro

5-6/2
Partiarrangemang, Göteborg

Åsa Torstensson
26/1
Summering i utskottet TRAN (Transport och turism), Europaparlamentet, Bryssel

27/1
Summering i utskottet ITRE (Industrifrågor, forskning och energi), Europaparlamentet, Bryssel

29/1
Deltar i Hearing om åtgärdsplanering och höghastighetsbanor, Stockholm

Socialdepartementet

Göran Hägglund
26/1
Inledningstalar och delar ut pris i samband med 2009 års kömiljard, Stockholm

28-30/1
Partiarrangemang, Jönköping

31/1
Partiledardebatt, Sveriges Television, Stockholm

2/2
Medverkar i Disting 2010 med Handelskammaren, Uppsala

3/2
Partiarrangemang, Gotland

Maria Larsson
27/1
Inleder S:ta Katharinastiftelsens samtalskväll med temat Människosyn - i psykiatrin, Stockholm

29-30/1
Medverkar i Kommun- och landstingspolitiska dagar, Jönköping

30/1 - 3/2
Indo-Swedish Health Week, New Dehli, Indien

Cristina Husmark Pehrsson
26/1
Besöker Kalix Tele 24 och arbetsförmedlingen, Kalix

28-29/1
Deltar i EPSCO (Rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Barcelona, Spanien

3/2
Besöker Örebro

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
27/1
Talar på Växjökonferensen, Växjö
Besöker skola, Växjö

29/1
Talar på Matematikbiennalen, Stockholm

30/1
Partiarrangemang, Lundsbrunn, Götene kommun

31/1
Partiledardebatt, Sveriges Television, Stockholm

Tobias Krantz
27/1
Deltar i Högskoleverkets rektorskonferens, Stockholm

1-7/2
Resa i USA

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
25-26/1
Möten i Rådet för Utrikes frågor, FAC, och Rådet för Allmänna frågor, GAC, Bryssel

26/1
Symposium Forum för Levande historia, Stockholm

27/1
Afghanistankonferens, London

28- 31/1
World Economic Forum, Davos, Schweiz

2-3/2
Global Zero Summit, Paris

Fredag 5-6/2
Security Conference, München, Tyskland

Ewa Björling
26/1
Deltar i paneldiskussion under Tjänstehandelsdagen, Stockholm

27/1
Deltar i ceremonin av Förintelsens minnesdag, Raoul Wallenbergs torg, Stockholm
Frukostmöte med företagare verksamma i Gulfstaterna, Stockholm
Möte med Noaks Ark, Stockholm

1/2
Delar ut Regeringens Musikexportpris 2009 samt ett särskilt Hederspris för mångåriga insatser för främjandet av svensk musik i utlandet, Stockholm
Deltar i Svensk Handels seminarium om frihandel "Open for Business", Stockholm

2/2
Bilaterala samtal med norske Handelsministern Trond Giske, Stockholm
Deltar i möte om projekt Kosmopolit, Stockholm

3/2
Partiarrangemang, Örebro

4/2
Deltar i panelsamtal, med tonvikt på projekt Kosmopolit, vid Småföretagsdagarna, Örebro

5/2
Medverkar i Integrationsdagen, Umeå

Gunilla Carlsson
28-30/1
World Economic Forum, Davos, Schweiz

1/2
Besök av John Holmes, chef för FN:s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA