Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 40-41

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:52 CEST

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
29/9
Inrikesresa, Veinge Halland

30/9
Inledningsanförande vid Östersjökonferens, Stockholm

2/10
Anförande vid Europarådet, Strasbourg

12/10
Partiledardebatt, SVT

Cecilia Malmström
29/9
Partiarrangemang, Bryssel

30/9
Deltar vid NB6-meeting, Helsingfors

2/10
Reserv muntlig frågestund, riksdagen

3/10
Partiarrangemang, Stockholm

4/10
Partiarrangemang, Stockholm

9/10
Anförande vid Utrikespolitiska förbundet Sverige (UFS), Stockholm

10/10
Officiellt besök av Spaniens statssekreterare Mr Diego López Garrido, Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
2/10
Ministerrådsmöte, Luxemburg

3/10
Interpellationsdebatt, riksdagen

6/10
Debatt med Wanja Lundby-Wedin om "Decent Work", Stockholm

7/10
Nordisk konferens om den demografiska utmaningen, Stockholm

8/10
Nordiskt ministerrådsmöte, Lidingö

9/10
Medverkar i EU-kommissionens "Forum on workers' rights and economic freedoms", Bryssel

Finansdepartementet

Anders Borg
1/10
Deltar på konferens om globalisering, innovation och entreprenörskap, Rosenbad

2/10
Besöker Göteborg för att bl.a. hålla anförande på Göteborgs Börssällskap

3/10
EU-nämnden, riksdagen

7/10
Ekofin-möte, Luxemburg

9-13/10
Årsmöte IMF och Världsbanken, Washington D.C

Mats Odell
2/10
Talar på SPV:s pensionsdagar

3/10
Deltar vid seminarium på Timbro, Stockholm

6/10
Konselj, Kungliga Slottet

7/10
Ekofin-möte, Luxemburg

8/10
Talar hos Fastighetsägarna

10/10
Medverkar vid Stora Börsdagen

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
1-2/10
EU:s Informella försvarsministermöte i Deauville, Frankrike

3/10
Möte med Schweiz försvarsminister Samuel Schmid, Stockholm

8/10
Anförande vid Seminarium "Till Folke Bernadottes minne", Stockholm

9/10
ISAF-möte, Budapest

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
29-30/9
Equality summit, Paris - EU-möte om diskrimineringsfrågor

1/10
Deltar i ungdomsdebatt i Parlamentariska församlingen, Europarådet, Strasbourg

1/10
Återinviger Europarådets ungdomscenter, Strasbourg

3-4/10
Partiarrangemang, Stockholm

8/10
Medverkar i Globaliseringsrådets konferens om integration, Rosenbad

10/10
Europarådets ungdomsministerkonferens, Kiev

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
29-30/9
Jordbruksministerråd, Bryssel

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
30/9-3/10
Statsbesök, Ukraina

Tobias Billström
2/10
Frågestund, riksdagen

3/10
Inledningstalar på kunskapsdag om "Bostadsbolagen och de asylsökande/flyktingarna", Stockholm

6/10
Medverkar i debatt om europeisk flyktingpolitik och invandring, Malmö

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
29/9
Besöker FABRIKEN, Lidköping

29/9
Besöker Da Capo, Mariestad

8/10
Besöker Statens Historiska Museer

8/10
Besöker dopinglabbet C2:66, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

9/10
Inviger Riksantikvarieämbetets nya lokaler, Visby

10/10
Inviger Carl Milles-staty i rondellen vid Stadshuset, Lidingö

11/10
Medverkar i paneldebatt vid Hembygdens Helg på Historiska Museet

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
6/10
Tar emot Miljöprocessutredningens delbetänkande om vindkraft

6/10
Möter utländska miljöjournalister

8/10
Partiarrangemang, Karlstad och Säffle


Näringsdepartementet

Maud Olofsson
29-30/9
Nordiska ministerrådet för näring, energi och regionalpolitik, Umeå

1/10
Kraftsamling - kommunala energi- och klimatsamordnare, Stockholm

2/10
Seminarium - internationalisering och export av vård och omsorg, Stockholm

3/10
Bilsalongen, Paris

6/10
Dialogmöte, Uppsala

8/10
Nordisk vindkraftkonferens, Malmö

8/10
Dialogmöte, Malmö

9/10
Dialogmöte, Stockholm

10/10
TTE-råd energi, Luxemburg

12/10
Partiledardebatt - SVT

Åsa Torstensson
29/9
Invigning nya sträckningen Hån - Töcksfors

30/9
Infrastrukturpropositionen överlämnas till riksdagen

6/10
Konselj, Kungliga Slottet

6/10
Överlämnande av Alkolåsutredningen

9/10
Överlämnande av Järnvägsutredningen

Socialdepartementet

Göran Hägglund
30/9
Inviger en ny vårdcentral för flyktingar, Södertälje

1/10
Besöker Markaryd och Växjö

2/10
Inledningstalar på Sjuksköterskedagarna, Örebro

2/10
Deltar på seminarium om internationalisering och export av vårdtjänster, Stockholm

7/10
Talar på "Pacemakern 50 år", Järfälla

8/10
Medverkar på seminarium om palliativ vård, Västerås

9/10
Talar på Swecare-seminarium, Stockholm

Maria Larsson
30/9
Invigningstalar på konferensen Funktionshinder i tiden 2008, som arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL), Stockholm

1/10
Medverkar i utfrågning om Alkohol med Anders Carlberg. Arrangör är Forum för Eldsjälar vid Fryshuset, Stockholm

6/10
Konselj, Kungliga Slottet

7/10
Deltar vid Arvfondsdagen, Stockholm

8/10
Anförande på folkhälsokonferensen om äldres hälsa samt barn och unga, "Tryggare - Starkare" och besök i äldreomsorgen inom Örebro

9/10
Avslutningsanförande vid konferens om hälsa hos personer med funktionsnedsättning. Konferensens namn "Onödig hälsa" syftar på en rapport till regeringen som visar att en stor del av ohälsan har kända orsaker och skulle därför kunna påverkas, Stockholm

10/10
Medverkar i debatt på seminariet Välfärdens långsiktiga finansiering, Växjö

11/11
Närvarar vid konserten Gatubarnens vänner, Linköping

Cristina Husmark Pehrsson
29/9
Informationsträff med förtidspensionärer, Sjöbo

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
3-4/10
Partiarrangemang, Stockholm

6/10
Deltar i Nationalencyklopedins Kunskapens dag, Stockholm

Lars Leijonborg
10/10
Panelsamtal på Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
30/9-2/10
Statsbesök, Ukraina

3/10
Seminarium EU-ISS, Helsingfors

6/10
Besöker Storbritannien

7/10
Besöker Storbritannien

9/10
Besöker Turkiet

10/10
Besöker Turkiet

11/10
Besöker Turkiet/Luxemburg

Ewa Björling
29/9
Lunchmöte med utländska kvinnliga ambassadörer, Stockholm

30/9
Möte med GD Per-Erik Sandlund, Invest in Sweden Agency (ISA)

1/10
Anförande vid riksdagsseminarium "Handel - ett verktyg för att bekämpa fattigdom. Vad sker på global, regional och lokal nivå för att vi ska nå Milleniemålen?" anordnat av bl.a. Rättvisemärkt

2/10
Deltar i paneldiskussion vid Nutek-konferens om internationalisering och export av vård och omsorg

2/10
Möte med Burundis president

6/10
Konselj, Kungliga Slottet

8-10/10
Besöker Moskva

10/10
Ari Kokko överlämnar utredningen om den svenska exportens utveckling

Gunilla Carlsson
30/9
Anförande vid Föreningen för utvecklingsfrågors (FUF) frukostseminarium, Stockholm

1/10
Besöker Skåne

3/10
Partiarrangemang, Sollentuna

6/10
Partiarrangemang, Linköping och Motala

7-8/10
Deltar i German Marshall Funds (GMF:s) Transatlantic task force möte, Sockholm-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)
Regeringens kalendarium (http://www.regeringen.se/sb/d/110)