Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 41-42

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 11:54 CEST

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterareStatsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

11/10 Arbetsplatsbesök

12/10 Riksdaggens partiledardebatt
Informationskonselj på Stockholms slott

13/10 Deltar vid landshövdingemöte i Stockholm

17/10 Besök av EU-kommissionens ordförande José Manuel
Barroso
Deltar vid Baltic Development Forum
Lunchmöte med Lettlands och Litauens premiärministrar
Och Estlands president

18/10 Inledningsanförande vid Akademikerförbundet SSRs
traditionella Ekonomidagar i Örebro på temat Sveriges
ekonomiska utveckling

BOSSE RINGHOLM

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

13/10 Partiarrangemang i Upplands Bro

18/10 Interpellationssvar i riksdagen
Partiarrangemang i Stockholm

19/10 Partiarrangemang i Borås

20/10 Partiarrangemang i Vallentuna

21/10 Avslutningsanförande vid nationell folkhälsokonferens
Folkhälsa och folkbildning, Alingsås
Anförande vid EU-konferens Idrottens roll och möjlighet
I det nya Europa, Oslo

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

10/10 Partiarrangemang i Järfälla
Deltar i Internationella Juristkommissionens debatt,
Stockholm

11/10 Partiarrangemang i Haninge

12/10 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg

17/10 Inledningsanförande vid IQPCs konferens om Sexuella
övergrepp mot barn

18/10 BRU överlämnar betänkandet En ny uppgifts och
ansvarsfördelning mellan polis och åklagare

19/10 Partiarrangemang i Mariestad

20/10 Deltar vid Alkoholpolitiskt möte i Helsingborg

JENS ORBACK

12/10 Inleder konferens om diskriminering
Informationskonselj på Stockholms slott

14/10 Riksdagens allmänpolitiska debatt

18-24/10 Besöker Brasilien

Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

10/10 Seminarium The Future of the Northern Dimension
Successful Partnerships, Co-operation and Business
Opportunities, Lappeenranta, Finland

11/10 Interpellationssvar i riksdagen

12/10 Bilateralt besök, Bratislava, Slovakien

13/10 Bilateralt besök, Ljubjlana, Slovenien

14/10 Besök av Kinas vice handelsminister Gao Huching

19/10 Deltar vid konferensen Tackling Human Trafficking, Policy
and Best Practice in Europé, Bryssel

BARBRO HOLMBERG

10/10 Möte med Bosniens minister för mänskliga rättigheter,
Mirsad Kebo, Stockholm

11/10 Interpellationssvar i riksdagen

12/10 Deltar vid RIF-rådsmöte i Luxemburg

17/10 Partiarrangemang i Ronneby

18-19/10 Besöker Bulgarien

CARIN JÄMTIN

10/10 Partiarrangemang i Örnsköldsvik

11/10 Deltar vid Föreningen för Utvecklingsfrågors möte,
Rosenbad

12/10 Medverkar vid UNFPAs presentation av FNs
befolkningsrapport 2005
Informationskonselj på Stockholms slott

13/10 Besök av Europeiska utvecklingsbankens (EBRD)
president Jean Lemierre, Stockholm

14/10 Utredningen om Strategisk handlingsplan för Sveriges
bidrag till den globala bekämpningen om smittsamma
sjukdomar överlämnas

16/10 Partiarrangemang i Skara

17/10 Deltar vid UD, SIDA och UNDPs årliga
utvecklingskonferens på FNs världsfattigdomsdag

18/10 Besök av chefen för Israels centralbank Stanley Fischer

19/10 Studiebesök vid Fair Trade Center i Stockholm

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

10/10 Partiarrangemang i Mora

11/10 Inledningsanförande vid Sveriges Säkerhetsting,
Eskilstuna
Besöker Energimyndigheten, Eskilstuna

12/10 Medverkar vid Framtidsseminarium, Ekerö
Informationskonselj på Stockholms slott

13-14/10 Deltar vid informellt försvarsministermöte i
Storbritannien

15/10 Deltar vid Attitydseminarium, Stockholm

17/10 Partiarrangemang i Sunne

18/10 Förbandsbesök vid Lv6 i Halmstad

19/10 Anförande och diskussion i Adolf Fredriks församling,
Stockholm

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

14/10 Partiarrangemang i Uddevalla

17/10 Medverkar vid konferensen Välfärdspolitikens
utmaningar och möjligheter, Rosenbad

19/10 Partiarrangemang i Kungsbacka

20/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

YLVA JOHANSSON

11/10 Anförande vid CFL, Stockholm

12/10 Informationskonselj, Stockholms slott

18/10 Anförande vid Riksförbundet pensionärsgemenskap

19/10 Partiarrangemang i Katrineholm

20-21/10 Deltar vid informellt hälsoministermöte i Hertfordshire

23-25/10 Leder svensk delegation till Kina, samförståndsavtal
signeras, inviger seminarium

MORGAN JOHANSSON

10/10 Partiarrangemang i Höör

11/10 Möte med länsstyrelsernas socialdirektörer, Stockholm

12-13/10 Besöker Turkiet med PES HLAG

14/10 Utredningen Handlingsplan för sociala barn och
ungdomsvården överlämnar slutrapport
Möte med St Petersburgs viceguvenör Kostkina,
Stockholm

15/10 Medverkar vid konferens Horn of Africa IV, Lund

17/10 Medverkar vid Välfärdskonferens i Rosenbad
Medverkar vid Gemenskapens Dag, Stockholm

18/10 Interpellationssvar i riksdagen

19/10 Medverkar vid Energibranschens nätverkskonferens,
Stockholm

20/10 Deltar vid hälso och soocialministerrådsmötet i
Hertfordshire, England

Finansdepartementet

PÄR NUDER

10/10 Partiarrangemang i Jönköping

11/10 Deltar vid Ekofinrådets möte i Luxemburg

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

14/10 Partiarrangemang i Borgholm

17/10 Partiarrangemang i Linköping

18/10 Interpellationssvar i riksdagen

20/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

21/10 Deltar vid nordiskt-baltiskt guvenörsmöte med
Världsbankens president Paul Wolfowitz
Medverkar vid Invikdagen, Stockholm

22/10 Partiarrangemang i Borlänge

Utbildnings- och kulturdepartementet

LEIF PAGROTSKY

10/10 Närvarar vid minneskonsert för Monica Zetterlund

11/10 Deltar vid konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

12-14/10 Riksdagens allmänpolitiska debatt

14/10 Deltar vid Storsamling m a a Mångkulturåret

18/10 Resdag, Linköping

19/10 Resdag, Jönköping

20/10 Medverkar vid SULFs universitetslärarstämma

21/10 Deltar vid svenska datorspelsinstitutets Spelfest i
Stockholm

LENA HALLENGREN

11/10 Inledning om Lärande för ett arbetsliv i förändring vid
CFL konferens i Stockholm
Besöker Sundsvall

12/10 Möte med barnskötare i branchrådet förskola/skola
från Borlänge, Riksdagen
Deltar vid Rvux konferens i Eskilstuna
Partiarrangemang i Eskilstuna

13/10 Partiarrangemang i Sollentuna

17/10 Partiarrangemang i Kalmar

19/10 Regional träff samt partidag i Kristianstad

IBRAHIM BAYLAN

10/10 Partidag i Västerås

11/10 Anförande vid MSU Skolutveckling, Älvsjö

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

13/10 Anförande vid Saais mångfaldsaktivitet

14/10 Deltar vid PROFFSDAG i Södertälje

17/10 Deltar vid Globalt Forum, Göteborg

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

12/10 Anförande vid KSLAs seminarium om Plants for the
Future

13-14/10 Möte med kommissionär Joe Borg, Göteborg, pressträff
den 14 oktober

19/10 Partiarrangemang i Alingsås

20/10 Inleder konferens om Folkbildning och Folkhälsa,
Alingsås

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

13/10 Tar första spadtaget till 4000 nya lägenheter i Sundbyberg

17-21/10 Besöker Chile

LENA SOMMESTAD

12/10 Deltar vid seminarium om risker och säkerhet, Färingsö
Informationskonselj på Stockholms slott

13/10 Deltar vid seminariet Näringslivets roll i klimatförändringen
Stockholm
Möte med Greenpeace, Sv Naturskyddsföreningen och
Världsnaturfonden, Stockholm

14/10 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

17/10 Deltar vid miljöministerrådsmöte i Luxemburg

19/10 Deltar vid miljöministermöte i Barentsrådet, Rovaniemi

21/10 Interpellationssvar i riksdagen

Näringsdepartementet

ULRICA MESSING

10/10 Medverkar vid Gävleborgs kreditgarantiförenings Kick-off,
Gävle
Partiarrangemang i Gävle
11/10 Medverkar vid konferens om statens närvaro på
landsbygden och tillgången till offentlig och
kommersiell service, Falun
Partiarrangemang i Falun

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

HANS KARLSSON

11/10 Möte med LO-förbunden, Halmstad

12/10 Informationskonselj på Stockholms slott

17/10 Möte med industrifacken i Skåne

18/10 Medverkar vid SIFs arbetsmiljökonferens, Stockholm

19/10 Inleder Företagshälsovårdsdagarna 2005, Stockholm

20/10 Interpellationssvar i riksdagen
Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

21/10 Möte med LO-förbunden i Västerås