Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 42-43

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 11:50 CEST

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen
GÖRAN PERSSON

13/10 09.00 Partiledardebatt i riksdagen
15.30 Besök av EU-kommissionens ordförande
José Manuel Barroso

14-15/10 Deltar vid progressive Governance Summit i
Budapest

16/10 Återinvigning av Duveholms gymnasium i
Katrineholm

19/10 11.00 Medverkar vid Industridagen, Älvsjömässan,
Sthlm

22/10 12.30 Medverkar vid möte i samband med Anna
Lindhseminariet
18.00 Medverkar vid Trollhättans Arbetarekommuns
100-årsjubileum

24/10 13.00 Medverkar vid invigningen av Södra Länken,
Sthlm

PÄR NUDER

12/10 14.00-15.00 Gästföreläsning vid författningspolitisk kurs,
Sthlms Universitet

13-14/10 Deltar vid Progressive Governance Conference
/Policy Network, Budapest

21-22/10 em- Partidagar i Värmland

Justitiedepartementet
THOMAS BODSTRÖM

12/10 Partiarrangemang i Örebro

13/10 Inledningsanförande vid Framtidskonferens
om polisen
14/10 Riksdagsdebatt om kriminalvården
Anförande vid svensk Handels konferens
Säkerhet inom handeln

15/10 Besök av Tjeckiens inrikesminister
Prisutdelar av European Crime Prevention
Awards, BRÅ

19/10 Partiarrangemang i Markaryd

20/10 Medverkar vid Åklagardagarna
Medverkar vid Upplans Väsby BRÅs brotts-
förebyggande dag

21/10 Besök av Tjeckiens talman

22/10 Medverkar vid Brottsofferjourernas Riksför-
bunds konferens

MONA SAHLIN

11/10 Deltar i jämställdhetsdebatt med Finlands
social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre
Hanaholmen, Finland

14/10 Anförande i FNs generalförsamling m a a
Kairodeklarationen om sexuella och reproduk-
tiva rättigheter 10 år, New York

20/10 Möte med Rådet för etnisk jämlikhet och
integration ett forum för samråd med före-
trädare för invandrarorganisationer och andra
frivilliga organisationer, Sthlm
Integrationsverket föredrar mångfaldsrappor-
terna Staten som förebild? samt den kommuna-
la sektorn som förebild?, Sthlm

21/10 Möte med Ungerns jämställdhetsminister
Kinga Göncz, Sthlm

Utrikesdepartementet
LAILA FREIVALDS

11/10 Deltar vid Europeiska unionens rådsmöte om
allmänna frågor och yttre förbindelser,
Luxemburg

12-13/10 Besöker Skopje, Makedonien, Pristina, Kosovo
och Belgrad, Serbien

14/10 Besök av Shirin Ebadi, mottagare av Nobels
fredspris 2003, Sthlm

16/10 Anförande vid RFSLs konferens om internatio-
nella frågor, Nässjö

19/10 em Partiarrangemang i Uddevalla

20/10 fm Partiarrangemang i Stenungsund

22/10 Interpellationssvar i riksdagen
Anförande vid Svenska FN-förbundets
seminarium m a a FN-dagen, Sthlm

24/10 Anförande vid Svenska UNESCO-rådets
firande av FN-dagen, Sthlm

BARBRO HOLMBERG

11/10 10.30 Möte med invandrare som utbildas för teknisk
industri, Ragunda gymnasieskola BTS,
Bispgården
14.45 Möte med elever på SFI, Bräcke gymnasium

12/10 19.00 Partiarrangemang i Gävle

15/10 Partidag i Malmö, Rosengård

18/10 Möte med Samarbetsorganisationen för flyk-
ting- och integrationsfrågor, Göteborg

19/10 14.00 Möte med Flyktingpolitiska rådet, UD

21/10 Bilateralt besök i Warszawa

22/10 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

CARIN JÄMTIN

13/10 kv Deltar vid konferensen Försvara Folkrätten,
Vaksalaskolan, Uppsala

14/10 Deltar vid invigningen av UNDP och Sida/
Zenit årliga biståndskonferens för ungdomar,
Sida, Sthlm
Möte med fredspristagaren Shirin Ebadi
Anförande vid konferensen Rethink! A
Seminar for Sustainable peace

15/10 Inledningsanförande vid Stora Utvecklings-
konferensen HIV/AIDS

16-17/10 Deltar vid Olof Palme-dagarna, Folkets
Hus, Göteborg

17/10 09.30 Anförande om Sveriges Politik för Global
Utveckling
13.30 Deltar i diskussion Gemensamt Ansvar

19/10 Möte med Föreningen för utvecklingsfrågor,
Sida, Sthlm

20/10 Föredrag hos utrikespolitiska föreningen vid
Lunds universitet

21/10 Styrelsemöte med European Socialist Party,
Bryssel

22/10 Deltar vid UDs Afrika-seminarium, Grand
Hotell, Saltsjöbaden

23/10 Föreläsning Det framtida internationella sam-
arbetet för global säkerhet och mänskliga
rättigheter, Bommersvik

Försvarsdepartementet
LENI BJÖRKLUND

11/10 08.30 Besöker Järfälla kommunhus
10.15 Besök vid Saab Systems/Saab Tech
14.00 Besöker SAM-gymnasiet
15.30 Möte på Pyramidtorget
18.00 Partiarrangemang i Järfälla

18/10 16.00-18.00 Deltar i diskussionsmöte ang försvarets
framtid, Olof Palmes Internationella
Centrum, Sthlm

20/10 08.30-10.00 Anförande vid Försvarshögskolan,
Valhallav. 117, Sthlm

21-22/10 Officiell resa till Schweiz


Socialdepartementet
BERIT ANDNOR

11/10 Partiarrangemang i Västernorrland

12/10 13.30- Interpellationssvar i riksdagen
14.00-16.00 Deltar vid Handikappdelegationens möte,
Fredsg. 8, Sthlm

13/10 13.30 Möte med Nordiska Rådets svenska delegation
Riksdagen

14/10 14.00-14.30 Anförande vid Synskadades Riksförbunds
kongress, Skogshöjd, Södertälje

15/10 09.30-11.00 Besöker Rekryteringsgruppens ryggmärgs-
skadeläger, Bosön, Lindingö

17/10 09.30-11.00 Besöker Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar, Hälsingeg, 47, Sthlm
11.30-12.30 Delar ut priset Hjärtesaken till Jonas
Franksson under en ceremoni hos STIL,
Arenav. 63, Sthlm
21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

YLVA JOHANSSON

12/10 13.30 Interpellationssvar i riksdagen

MORGAN JOHANSSON

11/10 09.00 Inviger Folkhälsostämman, Folkets Hus, Sthlm

12/10 13.30 Interpellationssvar i riksdagen

13-14/10 Deltar vid Progressive Governance Conference
Budapest

15/10 Deltar vid ungerska Socialdemokratiska partiets
kongress och 15-årsjubileum, Budapest

18/10 10.00-14.00 Deltar i extra nordiskt ministermöte om
alkoholfrågan, Köpenhamn

19/10 11.00-16.30 Deltar vid möte hiv-vaccin, Paris

20/10 10.30 Inleder seminarium om Svartsprit, Loviks
kursgård, Lidingö

21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 18.00-20.00 Medverkar vid seminarium om Stockholms
hemlösa, ABF, Sveav. 41, Sthlm

Finansdepartementet
BOSSE RINGHOLM

12/10 15.00 Partiarrangemang i Uppsala

13/10 10.00 Anförande vid SCBs konferens Välfärdsdagen,
Karlav. 100, Sthlm

18/10 11.40 Anförande vid Uppsala universitets EU-nät-
verks seminarium, Bergendal Kurs & Konfe-
rens, Sollentuna

19/10 13.30 Interpellationssvar i riksdgen
20/10 09.10 Anförande vid Föreningssparbankens konfe-
rens Mälarregionens ekonomiska läge,
Chinateatern, Sthlm
13.55 Anförande vid FörTur Destinstionsdag,
Svenska Mässan, Göteborg

21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

22/10 07.30 Anförande vid Föreningssparbankens finans-
frukost, Stora Hotellet, Jönköping
10.00 Partiarrangemang i Jönköping

GUNNAR LUND

12-13/10 Bilateralt besök i Ungern

14/10 Möte med Foreign Bankers Association in
Sweden

LARS-ERIK LÖVDÉN

11/10 Partidag i Uppsala

13/10 Partiarrangemang i Falun

20/10 16.15-16.45 Anförande vid Boverket o SCBs konferens,
Garnisonen, Karlav. 100, Sthlm
19.00 Medverkar vid möte med Studenter i Uppsala
om bofrågor

21/10 em Anförande samt deltar i paneldebatt vid bostads
konferensen Fastighetsdagen, Hotell Winn,
Umeå

22/10 fm Partiarrangemang i Umeå

Utbildningsdepartementet
THOMAS ÖSTROS

11/10 10.00 Besöker RFSU i Sthlm

15/10 14.00 Medverkar vid Statens Ljud- och Bildarkivs
25-årsjubileum, Sthlm

18/10 Partiarrangemang i Gävle

20/10 Riksdagsdebatt om gymnasiepropositionen

21/10 fm Anförande vid Bunkefloprojektets semina-
rium om Skolan En hälsofrämjande arena,
Bunkeflostrand
em Partiarrangemang i Malmö
19.00 Deltar vid Akademiska föreningens Student-
afton i Lund

22/10 Anförande vid Rekryteringsdelegationens
konferens, KTH, Sthlm

LENA HALLENGREN

11/10 09.00-10.30 Besöker Ungdomsstyrelsen

14/10 13.00-14.30 Allmänpolitisk riksdagsdebatt
15.15-16.45 Deltar i paneldebatt Sveriges vägledar-
förening, Folkets Hus, Sthlm

18/10 Partidag i Kalmar

Jordbruksdepartementet
ANN-CHRISTIN NYKVIST

13/10 08.30 Anförande vid Folkhälsostämman, Folkets Hus
Sthl
10.00 Besök av ministrar från sockerproducernade
U-länder

14/10 10.30 Anförande vid svenska FAO-kommitténs
seminarium, Westmanska palatset, Sthlm
16.30 Utredningen om Svenska Jägareförbundets
allmänna uppdrag överlämnas

18/10 11.00 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och
fiske, Luxemburg

19/10 11.00 Besöker OS i matlagning, Erfurt

20/10 11.00 Prisutdelning vid Elmiamässan, Jönköping

21/10 10.00-13.00 Anförande vid seminarium Fisk i ett konsu-
mentperspektiv samt prisutdelning vid EM
i ostronöppning, Göteborg
18.00 Prisutdelning av svensk Fisks Kungsfenan,
Göteborg

22/10 10.15 Inviger Saerimnermässans 10-årsjubileum,
Valhall, Östersund

23/10 13.30 Anförande vid Sveriges Fiskares Riksförbunds
kongress, Göteborg

Miljödepartementet
LENA SOMMESTAD

11-12/10 Deltar vid konferens med Nätverket för kvinn-
liga miljöministrar, Nairobi

13/10 11.00 Presentation av konsekvensanalyser av Reach,
Europaparlamentet, Bryssel

14/10 Deltar vid miljöministerrådsmöte, Luxemburg

16/10 Partiarrangemang vid Marieborgs folkhögskola

18/10 Partidag i Värmland

20/10 11.30 Deltar vid Folk och Naturkonferens, Överkalix

21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
15.00 Lämnar information från regeringen till riks-
dagen

Näringsdepartementet
LEIF PAGROTSKY

13/10 15.00 Avslutningsanförande vid seminarium arr. av
Upplysningscentralen AB, Hotel Rival, Sthlm

15/10 08.00 Medverkar vid Fri Köpenskaps frukostsemina-
rium, Finlandshuset, Sthlm

18-19/10 Medverkar vid finalen på Ungernåret
tillsammans med kronprinsessan, Budapest

20/10 12.00 Möte med Mexicos ekonomiminister Canales

ULRICA MESSING

11/10 fm Inviger Järnvägsstyrelsens lokaler, Borganäsv.
26, Borlänge

12/10 em Interpellationssvar i riksdagen

13/10 Partiarrangemang i Västmanlands län

14/10 em Möte med HTF, N-dep

15/10 em Inviger Stockholm Skavsta Flygplats, Skavsta

18/10 fm Inledningsanförande vid seminarie om hållbart
skogsbruk i Afrika, Uppsala
em Medverkar vid NCCs seminarie om infrastruk-
turinvesteringarnas betydelse för regional och
nationell tillväxt, Citytunneln, Götatunneln
och Södra Länken, Vallg. 5, Solna

20/10 Medverkar vid Folk och Naturkonferens,
Överkalix

21/10 em Möte med SNS-chefer, N-dep

24/10 em Inviger Södra Länken i Sthlm

Kontakt:
Margareta Brandting
Pressassistent
08-405 48 72
070-560 32 42
margareta.brandting@primeminister.ministry.se