Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 42-43

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 13:47 CEST

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare


Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

17/10 Besök av EU-kommissionens ordförande José Manuel
Barroso
Deltar vid Baltic Development Forum
Lunchmöte med Lettlands och Litauens premiärministrar
Och Estlands president

18/10 Inledningsanförande vid Akademikerförbundet SSRs
traditionella Ekonomidagar i Örebro på temat Sveriges
ekonomiska utveckling

19/10 Möte med Finlands president

24/10 Deltar i nordiskt-baltiskt statsministermöte i Reykjavik

25/10 Deltar i nordiskt statsministermöte samt medverkar vid
Nordiska rådets session i Reykjavik

26/10 Deltar vid ESP-möte i London

27/10 Deltar vid informellt EU-toppmöte i London

29-30/10 Partikongress i Malmö

BOSSE RINGHOLM

17/10 Överläggningar med en delegation med Sydafrikanska
borgmästare, Rosenbad

18/10 Interpellationssvar i riksdagen
Partiarrangemang i Stockholm

19/10 Partiarrangemang i Borås

20/10 Partiarrangemang i Vallentuna

21/10 Avslutningsanförande vid nationell folkhälsokonferens
Folkhälsa och folkbildning, Alingsås
Anförande vid EU-konferens Idrottens roll och möjlighet
i det nya Europa, Oslo

25/10 Partiarrangemang i Danderyd

26/10 Partidag i Norrköping

27/10 Invigningsanförande vid Polar World Cup i Ljusdal

28/10 Partiarrangemang i Ljusdal

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

17/10 Inledningsanförande vid IQPCs konferens om Sexuella
övergrepp mot barn

18/10 BRU överlämnar betänkandet En ny uppgifts och
ansvarsfördelning mellan polis och åklagare

19/10 Partiarrangemang i Skaraborg

20/10 Deltar vid Alkoholpolitiskt möte i Helsingborg

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

29-30/10 Partikongress i Malmö

JENS ORBACK

18-24/10 Besöker Brasilien

26/10 Partiarrangemang i Lidköping

Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

19/10 Deltar vid konferensen Tackling Human Trafficking, Policy
and Best Practice in Europé, Bryssel

21/10 Interpellationssvar i riksdagen
Anförande och frågestund vid FN-förbundets årliga
Seminarium inför FN-dagen, Stockholm

24/10 Anförande vid Informations Rosenbads arrangemang i
samband med FN-dagen, Stockholm
Inledningsanförande vid Vägmärken, en musikalisk hyllning
Till Dag hammarskjöld, Stockholm

25/10 Möte med Australiens talman David Hawker, Stockholm

26/10 Deltar vid Nordiska rådets session i Island

28/10 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

BARBRO HOLMBERG

17/10 Partiarrangemang i Ronneby

18-19/10 Bilateralt besök i Sofia, Bulgarien

24/10 Medverkar vid konferens om flyktingmottande, Göteborg

25/10 Interpellationssvar i riksdagen

26/10 Partiarrangemang i Värnamo

CARIN JÄMTIN

17/10 Deltar vid UD, SIDA och UNDPs årliga
utvecklingskonferens på FNs världsfattigdomsdag

18/10 Besök av chefen för Israels centralbank Stanley Fischer

24-25/10 Medverkar vid FNs 60-årsfirande och vid
högtidlighållandet av Dag Hammarskjöld i FNs
generalförsamling, New York

26/10 Delar ut svenska PENs Tucholskystipendium till den
palestinske exilförfattaren Samir El-youssef, Stockholm

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

17/10 Partiarrangemang i Sunne

18/10 Förbandsbesök vid Lv6 i Halmstad

19/10 Partiarrangemang i Stockholm

20/10 Anförande och paneldebatt vid Kvinna till Kvinnas
seminarium, Stockholm
Interpellationssvar i riksdagen

24/10 Partiarrangemang i Strängnäs

26/10 Anförande och diskussion på Försvarshögskolan,
Stockholm
Anförande och frågestund på Palmecentret, Stockholm

28/10 Deltar vid Roll-out, Gripen, med anledning av besök
från Sydafrika

29-30/10 Partikongress i Malmö

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

17/10 Medverkar vid konferensen Välfärdspolitikens
utmaningar och möjligheter, Rosenbad

19/10 Partiarrangemang i Kungsbacka

20/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

24-27/10 Deltar vid Nordiska rådets session i Reykjavik

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

YLVA JOHANSSON

18/10 Anförande vid Riksförbundet pensionärsgemenskap

19/10 Partiarrangemang i Katrineholm

20-21/10 Deltar vid informellt hälsoministermöte i Hertfordshire

23-25/10 Leder svensk delegation till Kina, samförståndsavtal
signeras, inviger seminarium

26/10 Anförande vid Västerbottens läns landstings
Inspirationsdag, Umeå
Partiarrangemang . Lidingö

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

MORGAN JOHANSSON

17/10 Medverkar vid Välfärdskonferens i Rosenbad
Medverkar vid Gemenskapens Dag, Stockholm

18/10 Interpellationssvar i riksdagen

19/10 Medverkar vid Energibranschens nätverkskonferens,
Stockholm

20/10 Deltar vid hälso och socialministerrådsmötet i
Hertfordshire, England

24/10 Partiarrangemang i Helsingborg
Medverkar vid Hiv Aids konferens i Helsingborg

25/10 Medverkar vid Alna Forum, Alkohol och droger i
arbetslivet, har vi råd att inte bry oss, Stockholm

26/10 Partiarrangemang i Timrå

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

28/10 Utredningen Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer
överlämnar slutrapport

29-30/10 Partikongress i Malmö

Finansdepartementet

PÄR NUDER

17/10 Partiarrangemang i Linköping

18/10 Interpellationssvar i riksdagen

20/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

21/10 Deltar vid nordiskt-baltiskt guvenörsmöte med
Världsbankens president Paul Wolfowitz
Medverkar vid Invikdagarna, Stockholm

22/10 Partiarrangemang i Borlänge

24/10 Deltar vid nordiskt finansministermöte i Reykjavik

26/10 Partidag i Stockholm

29-30/10 Partikongress i Malmö

Utbildnings- och kulturdepartementet

LEIF PAGROTSKY

18/10 Resdag, Linköping

19/10 Resdag, Jönköping

20/10 Medverkar vid SULFs universitetslärarstämma

21/10 Deltar vid svenska datorspelsinstitutets Spelfest i
Stockholm

22/10 Musikstad Göteborg, närvarar vid direktsänd Önskekonsert
Deltar vid promotionshögtid vid Göteborg Universitet

25/10 Besök vid Voksenåsen, Oslo

25-27/10 Deltar vid Nordiska ministerrådets session i Reykjavik

27/10 Möte med forskningskommissionär Poutocniks

LENA HALLENGREN

17/10 Partiarrangemang i Kalmar

19/10 Regional träff samt partidag i Kristianstad

24/10 Partiarrangemang i Oskarshamn

26/10 Partiarrangemang samt deltar vid konferens i Jönköping

27/10 Anförande vid konferensen Hållbar utveckling, folkbildning
för generationer, Stockholm
Deltar vid 14-kommuners konferens, samtal om aktuella
Frågor inom förskolan, Stockholm

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

IBRAHIM BAYLAN

17/10 Deltar vid Globalt Forum, Göteborg

18/10 Anförande vid seminarium om skolbiblioteken

21/10 Anförande Att tro på sig själv vid minikonferens om
etablering i Sverige, Umeå

24/10 Partidag i Kalix
Regional skolkonferens i Luleå

28/10 Deltar vid 14-kommuners konferens i Stockholm

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

19/10 Partiarrangemang i Alingsås

20/10 Inleder konferens om Folkbildning och Folkhälsa,
Alingsås

24-25/10 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och fiske,
Luxemburg

26/10 Besöker Ungern

28/10 Inviger nya Eldrimner, Östersund

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN

17-21/10 Besöker Chile

24/10 Partiarrangemang i Lund

25/10 Interpellationssvar i riksdagen

26/10 Medverkar som prisutdelare när Volvos miljöpris
delas ut, Stockholm

29-30/10 Partikongress i Malmö

LENA SOMMESTAD

17/10 Deltar vid miljöministerrådsmöte i Luxemburg

19/10 Deltar vid miljöministermöte i Barentsrådet, Rovaniemi

21/10 Interpellationssvar i riksdagen

26/10 Deltar vid Nordiska ministerrådet för miljövårdsfrågor,
Reykjavik

29-30/10 Partikongress i Malmö

Näringsdepartementet

ULRICA MESSING

17/10 Partiarrangemang i Gävle

19-21/10 Besöker Shanghai

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestun
Partiarrangemang i Stockholm

29-30/10 Partikongress i Malmö

HANS KARLSSON

17/10 Möte med industrifacken i Skåne

18/10 Medverkar vid SIFs arbetsmiljökonferens, Stockholm

19/10 Inleder Företagshälsovårdsdagarna 2005, Stockholm

20/10 Interpellationssvar i riksdagen
Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

21/10 Möte med LO-förbunden i Västerås

24/10 Möte med LO-förbunden i Borlänge

25/10 Möte med LO-förbunden i Skövde

28/10 Deltar vid Arbetsmiljöriksdagen