Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 42-43

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 15:09 CEST

18 oktober - 24 oktober 2010

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Birgitta Ohlsson
18/10
Officiellt besök av Estlands utrikesminister, Stockholm

19/10
Deltar vid Europaparlamentets session, Strasbourg

20/10
Deltar vid högnivåkonferens om romernas situation i EU, Strasbourg

21/10
Reserv vid muntlig frågestund, riksdagen
Inledningsanförande vid Exilmediekonferens, Stockholm

22/10
Informerar EU-nämnden inför allmänna rådet (GAC), Stockholm
Anförande vid Svenska FN-förbundet, Stockholm

25/10
Deltar vid allmänna rådet (GAC), Luxembourg

26/10
Anförande vid Sjunde AP-fondens 10-årsjubileum, Stockholm

27/10
Informationsmöte med EU-ambassadörer i Stockholm

Arbetsmarknadedepartementet

Hillevi Engström
21/10
Deltar i EPSCO i Luxemburg


Erik Ullenhag
19/10
Tar emot slutbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter


Finansdepartementet

Anders Borg
18/10
deltar på möte med Van Rompuys Task Force, Luxemburg

19/10
deltar på Ekofin, Luxemburg

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
20/10
Sjösättning av Singapores ubåt RSS Swordsman, Karlskrona

21/10
Möte med Tysklands försvarsminister Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, Stockholm


Justitiedepartementet

Beatrice Ask
21/10
Interpellationsdebatt, riksdagen

22/10
Överlämning av Yttrandefrihetskommitténs delbetänkande

27/10
Överlämning av Sexualbrottsutredningens betänkande

Tobias Billström
21/10
Deltar i seminarium om arbetskraftsinvandring, Bryssel

26/10
Besöker Migrationsverket, Malmö


Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
19/10
Besöker Kulturutskottet, Riksdagen
Inviger mässan "Eget Företag", Stockholm

21/10
Muntlig frågestund, Riksdagen

25/10
Inviger Krea Nords konferens, Köpenhamn
Närvarar vid utdelning av Kunskapspriset, Stockholm

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
Torsdag 21/10
Medverkar vid riksdagens frågestund

25-29/10
Medverkar vid FN-konferens om biologisk mångfald, Nagoya

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
20/10
Deltar på Vinnovas årskonferens, Stockholm
Deltar på amerikanska ambassadens middag för Guvernör Jennifer Granholm

23/10
Deltar på Umeå universitets årshögtid

25/10
Deltar på nordiska ministerrådsmötet, Köpenhamn

26-31/10
Besöker Indien

Anna-Karin Hatt
21/10
Deltar på frågestunden, Riksdagen

Catharina Elmsäter-Svärd
18/10
Överlämnande av N2010:4 Störningar i järnvägstrafiken vintern 2009/2010

21/10
Frågestund och interpellationsdebatt i riksdagen

22/10
Inviger E18 Karlskoga

25/10
ITS World Congress, Korea

Socialdepartementet

Göran Hägglund
21/10
Partiarrangemang, Stockholm

22/10
Partiarrangemang, Stockholm

Maria Larsson
22/10
Partifullmäktige

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
18/10
Möter Singapores utbildningsminister som besöker Sverige

19/10
Besöker Uppsala universitet

20/10
Besöker Kungliga Tekniska Högskolan

25/10
Deltar i Nationalencyklopedins Kunskapsdag i Stockholm

27/10
Talar på SUHF-konferens i Eskilstuna

Nyamko Sabuni
18/10
Nordiskt ministerrådsmöte, Köpenhamn

29/10
Deltar i IVAs högtidssammankomst, Stockholm


Utrikesdepartementet

Carl Bildt
18/10
Besök av utrikesminister Paet, Estland

19-20/10
Munich Security Conference, Moskva

25/10
Foreign Affairs Council, Luxemburg

29/10
Ministermöte om "Internet and Freedom of Expression", Paris

Gunilla Carlsson
20/10
Talar vid lanseringen av UNFPA:s årliga befolkningsrapport "State of the World Population", Stockholm

21/10
Informellt biståndsministermöte, Bryssel

22/10
Informellt biståndsministermöte, Bryssel

27/10
Deltar i möte med de Stockholmsbaserade afrikanska ambassadörerna,  Stockholm

Ewa Björling
20/10
Bilateral med Ukrainas vice utrikesminister Victor Majko, Stockholm

21/10
Frågestund i Riksdagen, Stockholm

26/10
Inledningstalar vid seminarium "Nybyggare Behövs 2010", Stockholm
Deltar i Entreprenörsdagen 2010, Göteborg-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare och pressassistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)
Regeringens kalendarium (http://www.regeringen.se/sb/d/110)