Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 43-44

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 15:52 CEST

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen
GÖRAN PERSSON

18/10 Överläggningar med president Chirac, Paris

19/10 11.00 Medverkar vid Industridagen, Älvsjömässan,
Sthlm

22/10 12.30 Medverkar vid möte i samband med Anna
Lindhseminariet
18.00 Medverkar vid Trollhättans Arbetarekommuns
100-årsjubileum

24/10 13.00 Medverkar vid invigningen av Södra Länken,
Sthlm

25/10 13.15 Besök av Kazakstans president Nazarbayev

28/10 14.00 Riksdagens frågestund

29/10 Deltar vid undertecknandet av nya EU-för-
draget i Rom

31/10 17.30 Deltar vid nordiskt-baltiskt statsministermöte,
Sthlm

PÄR NUDER

19/10 15.30- Interpellationssvar i riksdagen

21-22/10 em- Partidagar i Värmland

26/10 13.30- Interpellationssvar i riksdagen

27/10 Partidag i Nyköping

28/10 18.00-19.00 Medverkar vid samtalsseminarium Visioner
för framtiden tillsammans med journalisten
Olle Svenning, Restaurang Cirkeln, ABF-huset
Sveav. 41, Sthlm

Justitiedepartementet
THOMAS BODSTRÖM

19/10 Partiarrangemang i Markaryd

20/10 Medverkar vid Åklagardagarna
Medverkar vid Upplans Väsby BRÅs brotts-
förebyggande dag

21/10 Besök av Tjeckiens talman

22/10 Medverkar vid Brottsofferjourernas Riksför-
bunds konferens

25-26/10 Deltar vid RIF-rådsmöte i Bryssel

28/10 Prisutdelare av Torgny Segerstedts-priset i
Oslo

MONA SAHLIN

21/10 Möte med Ungerns jämställdhetsminister
Kinga Göncz, Sthlm

25/10 Invigningsanförande vid antirasistiska film-
dagar i Malmö

26/10 08.30 Medverkar vid Industrifackets konferens,
Sollentuna
11.30-12.00 Möte med European Commission angainst
Racism and Intolerance, ECRI, Sthlm

27/10 Deltar vid integrationskonferens tillsammans
med en brittisk ministerkollega, Malmö
Inviger Terrafems tjejhus, Malmö
Besöker Malmös moské

28/10 Medverkar i paneldebatt, Forum för levande
historia, Sthlm

31/10 Närvarar under finalen av Stockholm Open,
Sthlm

Utrikesdepartementet
LAILA FREIVALDS

18/10 Besöker Backåkra och presenterar regeringens
initiativ till 100-års minnet nästa år av Dag
Hammarskjöld
Anförande om För en rättvis Fred i Mellan-
östern vid manifestation m a a HOPP-kam-
panjen, Lunds Domkyrka

19/10 em Partiarrangemang i Uddevalla

20/10 fm Partiarrangemang i Stenungsund

21/10 Anförande vid seminarium om Fred och säker-
het i Afrika, Sthlm

22/10 Interpellationssvar i riksdagen
Anförande vid Svenska FN-förbundets
seminarium m a a FN-dagen, Sthlm

24/10 Anförande vid Svenska UNESCO-rådets
firande av FN-dagen, Sthlm

25/10 Anförande och besök hos Röda Korset ,
Hallsberg

26/10 Överläggningar med Kazakstans utrikesminis-
ter Kasymzhomart Tokayev, Sthlm
Interpellationssvar i riksdagen

29/10 Deltar vid undertecknandet av det nya EU-
fördraget, Rom

BARBRO HOLMBERG

18/10 10.00 Möte med Samarbetsorganisationen för flyk-
ting- och integrationsfrågor, Göteborg

19/10 14.00 Möte med Flyktingpolitiska rådet, UD

21/10 Bilateralt besök i Warszawa

22/10 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

25-26/10 Deltar vid RIF-rådets möte i Luxemburg

27/10 18.00 Partiarrangemang i Husby

29/10 Partidag i Bohuslän

CARIN JÄMTIN

19/10 Möte med Föreningen för utvecklingsfrågor,
Sida, Sthlm

20/10 Föredrag hos utrikespolitiska föreningen vid
Lunds universitet

21/10 Styrelsemöte med European Socialist Party,
Bryssel

22/10 Deltar vid UDs Afrika-seminarium, Grand
Hotell, Saltsjöbaden

23/10 Föreläsning Det framtida internationella sam-
arbetet för global säkerhet och mänskliga
rättigheter, Bommersvik

25-26/10 Besök i Georgien

30/10 Deltar vid firandet av Svenska Kanotför-
bundet 100 år, Stockholms Stadshus

Försvarsdepartementet
LENI BJÖRKLUND

18/10 16.00-18.00 Deltar i diskussionsmöte ang försvarets
framtid, Olof Palmes Internationella
Centrum, Sthlm

20/10 08.30-10.00 Anförande vid Försvarshögskolan,
Valhallav. 117, Sthlm

21-22/10 Officiell resa till Schweiz

25/10 15.00-16.30 Besöker SIPRI, Signalistg. 9, Solna 17.00-20.00 Anförande vid SNS Månadsklubb,
Sköldungag. 11, Sthlm

26/10 10.00-17.00 Deltar vid resultatkonferens arr av FOI,
Bosön, Lidingö

29/10 09.00 Interpellationssvar i riksdagen


Socialdepartementet
BERIT ANDNOR

21/10 12.00 Interpellationssvar i riksdagen
14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

25/10 Partiarrangemang i Sveg

28/10 14.00-18.00 Riksdagsdebatt om nordiska frågor

29/10 09.00- Utredningen Översyn av möjligheterna att
fastställa och fördela utbetalningsbara över-
skott i den inkomstgrundande ålderspensio-
nens fördelningssysstem överlämnas

YLVA JOHANSSON

18/10 19.00 Partiarrangemang i Sthlm

19/10 13.30 Interpellationssvar i riksdagen

27/10 08.00 Möte med Kommunals funktionärer, Svenska
Mässan, Göteborg

29/10 Presskonferens om Äldreomsorgen, Rosenbad

MORGAN JOHANSSON

18/10 10.00-14.00 Deltar i extra nordiskt ministermöte om
alkoholfrågan, Köpenhamn

19/10 11.00-16.30 Deltar vid möte hiv-vaccin, Paris

20/10 10.30 Inleder seminarium om Svartsprit, Loviks
kursgård, Lidingö

21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund 18.00-20.00 Medverkar vid seminarium om Stockholms
hemlösa, ABF, Sveav. 41, Sthlm

24-29/10 Leder hälsodelegation till Sydafriks

Finansdepartementet
BOSSE RINGHOLM

18/10 11.40 Anförande vid Uppsala universitets EU-nät-
verks seminarium, Bergendal Kurs & Konfe-
rens, Sollentuna

19/10 13.30 Interpellationssvar i riksdagen

20/10 09.10 Anförande vid Föreningssparbankens konfe-
rens Mälarregionens ekonomiska läge,
Chinateatern, Sthlm
13.55 Anförande vid FörTur Destinstionsdag,
Svenska Mässan, Göteborg

21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

22/10 07.30 Anförande vid Föreningssparbankens finans-
frukost, Stora Hotellet, Jönköping
10.00 Anförande i Per Brahe gymnasieskola,
Jönköping
13.00 Partiarrangemang i Jönköping

27/10 Partiarrangemang i Skåne

GUNNAR LUND

18/10 Deltar vid konferrens om Corporate
Governance i Haag

20/10 Leder Östersjöseminarium i Riksdagen

21/10 Deltar vid Ekofinrådets möte i Luxemburg

22/10 Föredrag vid Sparbanksföreningens konferens
i Oslo

26/10 Deltar vid näringspolitiskt seminarium i
Alingsås
Inviger högskolesatsningen i Alingsås
Anförande vid EU-klubbens möte, Göteborg

28/10 Bilateralt besök i Slovakien

LARS-ERIK LÖVDÉN

20/10 16.15-16.45 Anförande vid Boverket o SCBs konferens,
Garnisonen, Karlav. 100, Sthlm
19.00 Medverkar vid möte med Studenter i Uppsala
om bofrågor

21/10 em Anförande samt deltar i paneldebatt vid bostads
konferensen Fastighetsdagen, Folkets Hus,
Umeå

22/10 fm Partiarrangemang i Umeå

25/10 Inviger Landskronahems hyresradhus i
Glumslöv

26/10 em Interpellationssvar i riksdagen

27/10 Riksdagsdebatt om utjämningssystemet

28/10 15.50 Anförande vid Stålbyggnadsdagen 2004,
Clarion Hotell, Sthlm

29/10 10.00 Utredningen Den kommunala revisionen
Överlämnas

Utbildningsdepartementet
THOMAS ÖSTROS

18/10 Partiarrangemang i Gävle

20/10 Riksdagsdebatt om gymnasiepropositionen
21/10 fm Anförande vid Bunkefloprojektets semina-
rium om Skolan En hälsofrämjande arena,
Bunkeflostrand
em Partiarrangemang i Malmö
19.00 Deltar vid Akademiska föreningens Student-
afton i Lund

22/10 Anförande vid Rekryteringsdelegationens
konferens, KTH, Sthlm

25/10 Besöker Växjö universitet

26/10 Medverkar vid möte Lär sig inte barnen
någonting i skolan nuförtiden, ABF-huset,
Tensta

27/10 13.45 Deltar vid IRIS/IVAs seminariedag Tillväxt
genom behovsstyrd forskning, IVA, Sthlm

LENA HALLENGREN

18/10 09.30-10.00 Anförande vid konferensen Unga och hälsa,
Kalmar
11.30-12.00 Anförande vid konferensen Kultur och
lust för lärandet, Emmaboda
14.30 Presskonferens i Stagneliusskolan
15.00-16.00 Deltar i panelsamtal under konferensen
Unga och hälsa

27/10 15.00-16.00 Uppvaktning av Folkbildningsrådet
17.00-19.00 Besöker LSU

28/10 13.30-13.45 Möte med eleven Lena som vill bli Sveriges
första kvinnliga statsminister

Jordbruksdepartementet
ANN-CHRISTIN NYKVIST

18/10 11.00 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och
fiske, Luxemburg

19/10 11.00 Besöker OS i matlagning, Erfurt

20/10 11.00 Prisutdelning vid Elmiamässan, Jönköping

21/10 10.00-13.00 Anförande vid seminarium Fisk i ett konsu-
mentperspektiv samt prisutdelning vid EM
i ostronöppning, Göteborg
18.00 Prisutdelning av svensk Fisks Kungsfenan,
Göteborg

22/10 10.15 Inviger Saerimnermässans 10-årsjubileum,
Valhall, Östersund
15.00 Besöker Galtije, Sydsamiskt Centrum

23/10 13.30 Anförande vid Sveriges Fiskares Riksförbunds
kongress, Göteborg

25/10 10.00 Anförande vid Djurtransportseminarium, Södra
Paviljongen, Stockholms Central

26/10 Partiarrangemang i Halland

28/10 13.30 Anförande vid seminarium om Campylobacter,
Bankhallen, Jakobsg. 20, Stholm

29/10 10.00 Anförande om konsumentfrågor vid Handels
politiska kommittémöte, ABF-huset, Sveav. 41
Sthlm

Miljödepartementet
NA SOMMESTAD

18/10 Partidag i Värmland

20/10 11.30 Deltar vid Folk och Naturkonferens, Överkalix

21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
15.00 Lämnar information från regeringen till riks-
dagen

25/10 13.00 Anförande vid Förpacknings- & Tidningsin-
samlingens jubileumsseminarie 10 år med
producentansvar, Solliden, Sthlm

26/10 10.15 Anförande vid SWESIAQs höstmöte (Swedish
Chapter of International Society of Indoor Air
Quality and Climate), Skinnskattebergs Folk-
högskola

27/10 09.30 Anförande vid konferens om det svenska arbe-
tet kring hållbar utveckling, Rica City Hotel,
Sthlm
15.30 Anförande vid firandet av Luftvårdskonven-
tionens 25-årsjubileum, Quality Hotel 11,
Göteborg

29/10 10.00 Anförande vid Natura 2000, Naturhistoriska
riksmuseet, Sthlm


Näringsdepartementet
LEIF PAGROTSKY

18-19/10 Medverkar vid finalen på Ungernåret
tillsammans med kronprinsessan, Budapest

20/10 12.00 Möte med Mexicos ekonomiminister Canales

22/10 14.00 Möte med SKGS (samarbete mellan bransch-
föreningarna Skogsindustrierna, Plast- &Kemi-
företagen, SweMin och Jernkontoret)

26/10 18.15 Delar ut pris vid seminariet Genomlyst 2004,
som syftar till att stimulera de statliga företagen
till förbättrad rapportering, Biograf Skandia,
Drottningg. 82, Sthlm

ULRICA MESSING

18/10 fm Inledningsanförande vid seminarie om hållbart
skogsbruk i Afrika, Uppsala

20/10 Medverkar vid Folk och Naturkonferens,
Överkalix

21/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
em Möte med SNS-chefer, N-dep
Uppvaktning från Strängnäs kommun
24/10 em Inviger Södra Länken i Sthlm

27/10 Partiarrangemang i Umeå

HANS KARLSSON

18/10 fm Besöker byggarbetsplatser i Skärholmen och
Södertälje maa byggsektorns arbetsmiljövecka

20/10 15.00-16.00 Uppvaktning av Svenska Musikerförbundet

21/10 13.30-16.30 Medverkar vid Nationellt Försäkrings-
medicinskt Forums rikskonferens Färre sjuk-
skrivna fler i arbete, Sheraton Hotel, Sthlm

22/10 09.00-12.00 Medverkar vid Arbetsmiljöriksdagen, Andra-
kammarsalen, Riksdagen
fm Interpellationssvar i riksdagen

26/10 Medverkar vid seminariet Labour Markets and
Integration, Köpenhamn

28/10 15.00-18.00 Inviger utställningen Nytt liv i Sverige till-
sammans med Wanja Lundby-Wedin, Arbetets
museum, Norrköping

Kontakt:
Margareta Brandting
Pressassistent
08-405 48 72
070-560 32 42
margareta.brandting@primeminister.ministry.se