Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 43-44

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:09 CEST

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare


Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

24/10 Deltar i nordiskt-baltiskt statsministermöte i Reykjavik

25/10 Deltar i nordiskt statsministermöte samt medverkar vid
Nordiska rådets session i Reykjavik

26/10 Deltar vid ESP-möte i London

27/10 Deltar vid informellt EU-toppmöte i London

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

BOSSE RINGHOLM

25/10 Partiarrangemang i Danderyd

26/10 Partidag i Norrköping

27/10 Interpellationssvar i riksdagen
Invigningsanförande vid Polar Bandy World Cup i Ljusdal

28/10 Partiarrangemang i Ljusdal

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

JENS ORBACK

24/10 Deltar vid seminarium om FNs millenniemål, Brasilia

28/10 Interpellationssvar i riksdagen

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

24/10 Anförande vid Informations Rosenbads arrangemang i
samband med FN-dagen, Stockholm
Inledningsanförande vid Vägmärken, en musikalisk hyllning
Till Dag Hammarskjöld, Stockholm

25/10 Möte med Australiens talman David Hawker, Stockholm

26/10 Deltar vid Nordiska rådets session i Island

27/10 Möte med Dalia Dorner, domare i Israels Högsta domstol

28/10 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

4/11 Inledningsanförande vid internationell konferens om
bortförda barn, Stockholm

BARBRO HOLMBERG

24/10 Medverkar vid konferens om flyktingmottande, Göteborg

25/10 Interpellationssvar i riksdagen

26/10 Partiarrangemang i Värnamo

27/10 Interpellationssvar i riksdagen

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

CARIN JÄMTIN

24-25/10 Medverkar vid FNs 60-årsfirande och vid
högtidlighållandet av Dag Hammarskjöld i FNs
generalförsamling, New York

26/10 Delar ut svenska PENs Tucholskystipendium till den
palestinske exilförfattaren Samir El-youssef, Stockholm

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

24/10 Partiarrangemang i Strängnäs

26/10 Anförande och diskussion på Försvarshögskolan,
Stockholm
Anförande och frågestund på Palmecentret, Stockholm

27/10 Interpellationssvar i riksdagen

28/10 Deltar vid Roll-out, Gripen, med anledning av besök
från Sydafrika

29-30/10 Partikongress i Malmö

3-6/11 Officiellt besök i Liberia

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

24-27/10 Deltar vid Nordiska rådets session i Reykjavik

28/10 Interpellationssvar i riksdagen

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

YLVA JOHANSSON

23-25/10 Leder svensk delegation till Kina, samförståndsavtal
signeras, inviger seminarium

26/10 Anförande vid Västerbottens läns landstings
Inspirationsdag, Umeå
Partiarrangemang . Lidingö

28/10 Öppningsanförande vid Leg. Sjukgymnasters Riksförbund,
Älvsjö

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

MORGAN JOHANSSON

24/10 Partiarrangemang i Helsingborg
Medverkar vid Hiv Aids konferens i Helsingborg

25/10 Medverkar vid Alna Forum, Alkohol och droger i
arbetslivet, har vi råd att inte bry oss, Stockholm

26/10 Partiarrangemang i Timrå

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

28/10 Utredningen Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer
överlämnar slutrapport

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Finansdepartementet

PÄR NUDER

24/10 Deltar vid nordiskt finansministermöte i Reykjavik

26/10 Partidag i Stockholm

28/10 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Utbildnings- och kulturdepartementet

LEIF PAGROTSKY

25/10 Besök vid Voksenåsen, Oslo

25-27/10 Deltar vid Nordiska ministerrådets session i Reykjavik

27/10 Anförande vid Kungliga Vetenskapsakademin
Möte med forskningskommissionär Janez Potocnik

28/10 Presentation av delbetänkande Mångkulturåret

29/10-3/11 Partikongress i Malmö
1/11 Möte med studenter vid Lunds universitet
2/11 Besök vid LO-arbetsplats
3/11 Seminarium Vetenskap och allmänhet

LENA HALLENGREN

24/10 Partiarrangemang i Oskarshamn

26/10 Partiarrangemang samt deltar vid konferens i Jönköping
Partiarrangemang i Vaggeryd

27/10 Anförande vid konferensen Hållbar utveckling, folkbildning
för generationer, Stockholm
Deltar vid 14-kommuners konferens, samtal om aktuella
frågor inom förskolan, Stockholm

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

IBRAHIM BAYLAN

24/10 Partidag i Kalix
Regional skolkonferens i Luleå

28/10 Deltar vid 14-kommuners konferens i Stockholm

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

24-25/10 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och fiske,
Luxemburg

26/10 Invigning av Swedish Food Weeks, Budapest

28/10 Inviger nya Eldrimner, Östersund

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN

24/10 Partiarrangemang i Lund

25/10 Interpellationssvar i riksdagen

26/10 Medverkar som prisutdelare när Volvos miljöpris
delas ut, Stockholm

27/10 Hållbarhetsrådet överlämnar regeringsuppdrag om
verksamhetsplan

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

LENA SOMMESTAD

24/10 Utredningen om kunskapsuppbyggnad om de biologiska
förhållandena i Sverige överlämnar betänkande

26/10 Deltar vid Nordiska ministerrådet för miljövårdsfrågor,
Reykjavik

28/10 Interpellationssvar i riksdagen

29/103/11 Partikongress i Malmö

Näringsdepartementet

ULRICA MESSING

27/10 Deltar vid riksdagens muntliga frågestun
Partiarrangemang i Stockholm

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

HANS KARLSSON

24/10 Möte med LO-förbunden i Borlänge

25/10 Möte med LO-förbunden i Skövde

28/10 Deltar vid Arbetsmiljöriksdagen

29/10-2/11 Partikongress i Malmö