Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 43-44

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 17:17 CEST

25 oktober-7 november 2010

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
27/10
Besöker EU-nämnden, Stockholm

28-29/10
Deltar i Europeiska rådet, Bryssel

Birgitta Ohlsson
25/10
Deltar i möte i rådet för allmänna rådet (GAC), Luxembourg

26/10
Anförande vid Sjunde AP-fondens 10-årsjubileum, Stockholm

27/10
Informationsmöte med EU-ambassadörer i Stockholm

Arbetsmarknadedepartementet

Hillevi Engström
26/10
Interpellationsdebatt i Riksdagen, Stockholm

28/10
Talar för Gaypolisföreningen, Stockholm

29/10
Deltar i Arbetsmiljöriksdagen, Stockholm

Finansdepartementet

Anders Borg
4/11
Talar hos Malmö Börssällskap, Malmö

Peter Norman
22/10
Talar på Söderberg & Partenersdagen, Stockholm

26/10
Talar på AP7 10 års jubileum, Stockholm

2/11
Interpellationsdebatt, riksdagen

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
29/10
Folkrättskommittén överlämnar slutbetänkande

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
26/10
Informellt ministermöte om jämställdhet, Bryssel

29/10
Anförande och debatt på LSU Forum, Stockholm

Deltar i IVAs högtidssammankomst, Stockholm

1/11
Debatt på Skolforum 2010, Älvsjö

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
27/10
Överlämning av Sexualbrottsutredningens betänkande

Tobias Billström
26/10
Besöker Migrationsverket, Malmö

5/11
EU-nämnden, riksdagen

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
25/10
Inviger Krea Nords konferens, Köpenhamn
Närvarar vid utdelning av Kunskapspriset, Stockholm

27/10
Besöker Galleri Wetterling & Björn Wetterling, Stockholm
Besöker Turkiska Ambassaden, Stockholm

29/10
Avtackning av Lars Nittve, Stockholm

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
25-29/10
Medverkar vid FN-konferens om biologisk mångfald, Nagoya

25-29/10
Medverkar vid Pre-Cop möte i Mexico City, inför FN:s klimatmöte i Cancún

1-2/11
Medverkar vid Nordiska rådets möte, Island

3-5/11
Medverkar vid Pre-Cop möte i Mexico City

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
25/10
Nordiska ministerrådet, Köpenhamn

26-31/10
Besöker Indien

3/11
Partiledardebatt, riksdagen

Anna-Karin Hatt
25/10
Delar ut ESBRI-priset, Stockholm

27/10
Inledningstalar på Internetdagarna, Stockholm

29/10
Möte med generalsekreteraren på ITU (International Telecommunication Union)

Catharina Elmsäter-Svärd
25/10
ITS World Congress, Korea

Socialdepartementet

Göran Hägglund
21/10
Partiarrangemang, Stockholm

22/10
Partiarrangemang, Stockholm

Stefan Attefall
26/10
Delar ut Stora Samhällsbyggarpriset, Stockholm

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
25/10
Deltar i Nationalencyklopedins Kunskapsdag i Stockholm

27/10
Talar på SUHF-konferens och besöker Mälardalens högskola i Eskilstuna

28/10
Besöker Karolinska Institutet

3/11
Partiledardebatt, riksdagen

4-5/11
Ministermöte i OECDs policy kommitté för utbildning i Paris

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
25/10
Möte i rådet för Utrikes frågor (FAC), Luxemburg

29/10
Ministermöte om "Internet and Freedom of Expression", Paris

Gunilla Carlsson
27/10
Deltar i möte med de Stockholmsbaserade afrikanska ambassadörerna,  Stockholm

29/10
Möte med José Miguel Insulza, generalsekreterare för Organization of American States (OAS)

Ewa Björling
26/10
Inledningstalar vid seminarium "Nybyggare Behövs 2010", Stockholm
Deltar i Entreprenörsdagen 2010, Göteborg

27/10
Möte med Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrimsson, Stockholm

Möte med Nordiska Rådets svenska delegation, riksdagen

28/10
Delar ut Turistgalans internationella pris TRIP Global Award "Den bästa upplevelsen i Sverige", Stockholm

29/10
Frukostmöte med exportföretagare, Stockholm

1-4/11
Deltar i nordiska ministermöten, Reykjavik-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare och pressassistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)
Regeringens kalendarium (http://www.regeringen.se/sb/d/110)