Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang Vecka 44 - 45

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 15:03 CEST

Margareta Brandting
Pressassistent
08-405 48 72
070-560 32 42

Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

26-27/10 Deltar vid Nordiska Rådets möte i Oslo

29/10 13.00 Möte med Luxemburgs premiärminister Jean-Claude Juncker

MARGARETA WINBERG

27-29/10 Deltar vid Socialistinternationalens kongress i Sao Paulo

PÄR NUDER

3/11 10.00-13.30 Myndighetsbesök vid Kungl. hov- och slottsstaten

5/11 12.00-19.00 Partiarrangemang i Sthlm

7/11 10.00-13.00 Myndighetsbesök vid valmyndigheten


Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

27/10 14.00 Besök av Rumäniens inrikesminister Ioan Rus

28/10 Deltar vid Nordiska Rådets 55:e session i Oslo

30/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

6/11 Deltar vid RIF-rådsmöte i Bryssel

8/11 09.30-13.15 Partiarrangemang i Lindesberg

MONA SAHLIN

29/10 Partiarrangemang i Sthlm

4/11 08.30-09.00 Möte med FNs specialrapportör Yakin Ertürk

4/11 09.15-09.30 Inleder riksdagens remissdebatt om könsfördelning inom styrelser i näringslivet
09.45-10.00 Inleder expertmöte om hedersrelaterat våld, Rosenbad
13.15-15.30 ”Hur går vi vidare för att nå resultat?”, forts. av remissdebatten

5/11 09.00-12.00 Expertmöte om hedersrelaterat våld, Rosenbad
11.45-12.00 Avslutningsanförande


Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

27/10 Deltar vid regeringskonferens om EU-fördraget, Bryssel

29/10 Deltar vid Nordiska Rådets session i Oslo

BARBRO HOLMBERG

27/10 fm Besök av Rumäniens inrikesminister Ioan Rus

6/11 Deltar vid RIF-rådsmöte för EUs migationsministrar, Bryssel


Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

29/10 Deltar vid Nordiska Rådets session i Oslo

30/10 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

3-5/11 Officiellt besök i Kosovo

6/11 14.00 Anförande vid Civilpliktskongressen, Hotell Nova Park, Knivsta

7/11 10.00-13.00 Besök på Armémuseum, Riddarg. 13, Sthlm

8/11 11.00 Deltar vid säkerhetspolitiskt seminarium, Sunderby folkhögskola, Luleå

9/11 09.30 Deltar vid Rikshemvärnsmöte, Skåne


Socialdepartementet

LARS ENGQVIST

25-28/10 Deltar vid Socialistinternationalens kongress i Sao Paulo

31/10 09.00-10.00 Senior 2005 överlämnar betänkande

BERIT ANDNOR

26-29/10 Deltar vid Nordiska Rådets 55:e session i Oslo

30/10 13.00-14.00 Möte med repr. för Nätverket för Barnkonventionen, S-dep

6/11 14.00-17.00 Möte om ANSA och FINSAM samt om åtgärder för att minska sjuktalen och öka hälsan i arbetslivet, Riksdagen

7/11 10.00-11.30 Informationsmöte om arbetet med en FN-konvention för funktionshindrades rättigheter, S-dep

8/11 10.00-16.00 Partiarrangemang i Östersund

MORGAN JOHANSSON

27/10 09.30-20.00 Medverkar vid Northern Dimension Partnership in Public Helth and Social Wellbeing, SAS Plaza Hotel, Oslo

28/10 09.00-18.30 Deltar vid Nordiska Rådets session i Oslo

3/11 15.30-17.15 Medverkar vid konferens om dokumentation och kvalitetsutveckling inom missbrukarvården Elite Hotell, Örebro


Finansdepartementet

BOSSE RINGHOLM

29/10 fm Överläggningar med Danmarks skatteminister Svend Erik Hovmands, Kastrup, Köpenhamn
kv Deltar i ”Late hour informal Ecofin conversation”, Hotel Danieli, Venedig

30/10 12-45 Deltar vid EU-nämndens sammanträde
14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

4/11 Deltar vid Ekofinrådsmöte i Bryssel

6/11 14.00 Överläggningar med Slovakiens finansminister Ivan Miklos, Sthlm

17/11 17.00 Anförande vid RKs etnisk-kulturella nätverksträff, Restaurang Björnen, Sthlm

GUNNAR LUND

27-28/10 Deltar vid Nordiska Rådets session i Oslo

30-31/10 Bilateralt besök i Moskva

4/11 Anförande vid UC-dagen, Hotel Rival, Sthlm

6-7/11 em- Partiarrangemang i Göteborg

LARS-ERIK LÖVDÉN

28/10 Deltar vid Nordiska Rådets session i Oslo


Utbildningsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

27/10 14.00 Deltar i panelsamtal vid Skolforum, Stockholmsmässan, Älvsjö

28/10 14.00 Interpellationssvar i riksdagen

29/10 Deltar vid Nordiska Rådets och Nordiska ministerrådets möte i Oslo

3/11 Partiarrangemang i Norrköping och Valdermarsvik

5/11 11.00 Inviger Örebromässan Conventum om Utbildning-Arbete-Framtid

9/11 fm Partiarrangemang i Sthlm

LENA HALLENGREN

28/10 10.00 Skolforum Lärarförbundet, Älvsjö

29/10 10.00 Medverkar vid förvaltningschefsträff, Skandia, Sveav. 44, Sthlm
em Medverkar vid konferens om Skoldemokrati, Umeå

30/10 Inviger CFL, Centrum för Flexibelt lärande, Lärcentra, Hässloholm

31/10 Leif Lindes utredning överlämnas

3/11 13.15 Barnverket till U, årligt möte

4/11 11.00-12.00 Anförande vid höstkonferens kring förskolan och ny skollag/ny gy-skola, Friskolornas Riksförbund, Blasieholmsg. 5, Sthlm

4-5/11 kv- Medverkar vid konferens Allmänna Barnhuset ”Vilka kvalitetsmått är viktigas i förskolan – användbara mått för små barns välbefinnande och utveckling” Sätra Bruk i Västergötland

7/11 Besöker Malmö


Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

28/10 15.00- Deltar vid Nordiska Rådets session i Oslo

4/11 Partiarrangemang i Kronobergs län

5/11 09.00 Inledningsanförande vid KSLAs konferens ”Mat för livet eller dödlig diet?”

6/11 14.00 Anförande på Handelshögskolan, Sthlm

7/11 Deltar vid Nordiska ministerrådet, Tallinn


Kulturdepartementet

MARITA ULVSKOG

27/10 21.30 Delar ut pris vid Svenska Musikförläggareföreningens 75-årsjubileum

29/10 Deltar vid nordiskt kulturministermöte i Oslo

4/11 10.00-12.00 Besöker Kulturkontoret i Vårby Gård

6/11 17.00 Inviger utställningen nordisk Design, Berlin

7/11 15.00 Inviger tillsammans med Helene Lööw, Forum för levande historia, projektet ”Gränser”

9/11 12.00 Inviger utställningen Romer och resande, Malmö museer


Miljödepartementet

LENA SOMMESTAD

27/10 Deltar vid miljöministerrådsmöte i Luxemburg

28/10 Deltar nordiskt miljöministermöte i Oslo

29/10 09.00 Riksdagsdebatt om ”Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp”

4/11 15.00-17.00 Medverkar vid ”Byggmiljödagen 2003”,
Bonnier Cenference Center, Sthlm

5/11 Medverkar vid konferens i regi av ”Partnerskapet för hållbar välfärdsutveckling”, Västerås

7/11 09.30-12.30 Medverkar vid ”Folk och Naturkonferens” om
regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård, Norra Latin, Sthlm
14.00-16.00 Besöker Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, Birger Jarls torg 5, Sthlm


Näringsdepartementet

LEIF PAGROTSKY

28-29/10 16.00-17.30 Deltar i utrikeshandelsministermötet vid
Nordiska Rådets session i Oslo

30/10 em Medverkar vid Skandiadagen, Sundsvall

3/11 16.00-16.45 Möte med Serbiens finans- och ekonomiminister Djelic och privatiseringsminister Vlahovic

4/11 Medverkar vid hearing om jämställdhet i näringslivet, Andrakammarsalen, Riksdagen

ULRICA MESSING

27/10 fm Partiarrangemang i Gävle

29/10 fm Deltar vid nordiskt regionalministermöte i Oslo

30/10 fm Uppvaktning från Linköpings universitet – utvärdering av bredbandsutbyggnaden
14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund
em Färdtjänstutredningen överlämnar slutbetänkande

5/11 Partiarrangemang i Norrbotten

HANS KARLSSON

28/10 12.00-17.00 Deltar vid Nordiska Rådets session i Oslo

29/10 10.30-11.30 Uppvaktning från Elektrikerförbundet

30/10 19.00 Deltar i paneldebatt med ledande företrädare för politik- och försäkringsbranschen, Hotell och Konferens Brofästet, Kalmar

7/11 09.00-16.45 Medverkar vid konferensen ”Hur ska det vara när det är som bäst?”, Hotell och Konferens Brofästet, Kalmar