Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 44-45

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 14:09 CEST

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen
GÖRAN PERSSON

25/10 13.15 Besök av Kazakstans president Nazarbayev
Sagerska huset, Sthlm

28/10 14.00 Riksdagens frågestund

29/10 Deltar vid undertecknandet av nya EU-för-
draget i Rom

31/10 17.30 Deltar vid nordiskt-baltiskt statsministermöte,
Sthlm

1/11 Deltar vid Nordiska Rådets session i Sthlm

3/11 10.00 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

4-5/11 Deltar vid EU-toppmöte i Bryssel

PÄR NUDER

26/10 13.30- Interpellationssvar i riksdagen

27/10 Partidag i Nyköping

28/10 18.00-19.00 Medverkar vid samtalsseminarium Visioner
för framtiden tillsammans med journalisten
Olle Svenning, Restaurang Cirkeln, ABF-huset
Sveav. 41, Sthlm


Justitiedepartementet
THOMAS BODSTRÖM

25-26/10 Deltar vid RIF-rådsmöte i Bryssel

28/10 Prisutdelare av Torgny Segerstedts-priset i
Oslo

2/11 Partiarrangemang i Nyköping

MONA SAHLIN

25/10 Invigningsanförande vid antirasistiska film-
dagar i Malmö

26/10 08.30 Medverkar vid Industrifackets konferens,
Sollentuna
11.30-12.00 Möte med European Commission angainst
Racism and Intolerance, ECRI, Sthlm

27/10 Deltar vid integrationskonferens tillsammans
med en brittisk ministerkollega, Malmö
Inviger Terrafems tjejhus, Malmö
Besöker Malmös moské

28/10 Medverkar i paneldebatt, Forum för levande
historia, Sthlm

31/10 Närvarar under finalen av Stockholm Open,
Sthlm

Utrikesdepartementet
LAILA FREIVALDS

25/10 Anförande och besök hos Röda Korset ,
Hallsberg

26/10 Överläggningar med Kazakstans utrikesminis-
ter Kasymzhomart Tokayev, Sthlm
Interpellationssvar i riksdagen

29/10 Deltar vid undertecknandet av det nya EU-
fördraget, Rom

1/11 Överläggningar med Albaniens utrikesminister
Kastriot Islami, Sthlm

2/11 Deltar vid Europeiska Rådets möte om allmän-
na frågor och yttre förbindelser, Bryssel

3/11 Deltar vid Nordiska Rådets session, nordiskt
utrikesministermöte samt möte med Nordiska
Rådets presidium, Sthlm
4/11 Deltar vid Europiska Rådets möte i Bryssel

BARBRO HOLMBERG

25-26/10 Deltar vid RIF-rådets möte i Luxemburg

27/10 18.00 Partiarrangemang i Husby

29/10 Partidag i Bohuslän

CARIN JÄMTIN

25-26/10 Besök i Georgien

30/10 Deltar vid firandet av Svenska Kanotför-
bundet 100 år, Stockholms Stadshus

1/11 Deltar vid Nordiska Rådets möte, Sthlm

2/11 Deltar vid strategiseminarium om abort,
RFSU

Försvarsdepartementet
LENI BJÖRKLUND

25/10 15.00-16.30 Besöker SIPRI, Signalistg. 9, Solna 17.00-20.00 Anförande vid SNS Månadsklubb,
Sköldungag. 11, Sthlm

26/10 Besöker US hangarfartyg utanför England

29/10 09.00 Interpellationssvar i riksdagen

1/11 Partidag i Västerås

2/11 13.00-14.00 Anförande vid Civilpliktskongress i Bålsta

3/11 Besöker Östersund

4/11 em Besök av Danmarks försvarsminister, Swedint,
Kungsängen

5/11 10.00 Anförande vid länskonferens Tryggt och
säkert län, Uppsala

Socialdepartementet
BERIT ANDNOR

25/10 Partiarrangemang i Sveg

28/10 14.00-18.00 Riksdagsdebatt om nordiska frågor

29/10 09.00- Utredningen Översyn av möjligheterna att
fastställa och fördela utbetalningsbara över-
skott i den inkomstgrundande ålderspensio-
nens fördelningssysstem överlämnas

31/10 18.00 Partiarrangemang i Strömsund

1-3/11 Deltar vid Nordiska Rådets 56:e session i
Sthlm

YLVA JOHANSSON

27/10 08.00 Möte med Kommunals funktionärer, Svenska
Mässan, Göteborg

29/10 Presskonferens om Äldreomsorgen, Rosenbad

3/11 14.00 Deltar vid Nordiska Rådets möte, Grand
Hotel, Sthlm

MORGAN JOHANSSON

24-29/10 Leder hälsodelegation till Sydafrika


Finansdepartementet
BOSSE RINGHOLM

27/10 Partiarrangemang i Skåne

GUNNAR LUND

26/10 Deltar vid näringspolitiskt seminarium i
Alingsås
Inviger högskolesatsningen i Alingsås
Anförande vid EU-klubbens möte, Göteborg

28/10 Bilateralt besök i Slovakien

LARS-ERIK LÖVDÉN

25/10 Inviger Landskronahems hyresradhus i
Glumslöv

26/10 em Interpellationssvar i riksdagen

27/10 Riksdagsdebatt om utjämningssystemet

28/10 15.50 Anförande vid Stålbyggnadsdagen 2004,
Clarion Hotell, Sthlm

29/10 10.00 Utredningen Den kommunala revisionen
överlämnas

Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

25/10 Besöker Växjö universitet

26/10 Medverkar vid möte Lär sig inte barnen
någonting i skolan nuförtiden, ABF-huset,
Tensta

27/10 13.45 Deltar vid IRIS/IVAs seminariedag Tillväxt
genom behovsstyrd forskning, IVA, Sthlm

29/10 16.00 Närvarar vid IVAs 85:e högtidssammankomst,
Konserthuset, Sthlm

2/11 12.00 Deltar vid seminarium om nordiskt forsknings-
och innovationssamarbete, Riksdagen

3/11 09.30 Deltar vid Nordiska Rådets session i Sthlm

LENA HALLENGREN

26/11 13.30 Interpellationssvar i riksdagen

27/10 15.00-16.00 Uppvaktning av Folkbildningsrådet
17.00-19.00 Besöker LSU

28/10 13.30-13.45 Möte med eleven Lena som vill bli Sveriges
första kvinnliga statsminister

1/11 Inviger Skolforum, möte med elevorganisa-
tionen

2/11 13.00-14.00 Skolforum, kvalitet i förskolan i fokus


Jordbruksdepartementet
ANN-CHRISTIN NYKVIST

25/10 10.00 Anförande vid Djurtransportseminarium, Södra
Paviljongen, Stockholms Central

26/10 Partiarrangemang i Halland

28/10 13.30 Anförande vid seminarium om Campylobacter,
Bankhallen, Jakobsg. 20, Stholm

29/10 10.00 Anförande om konsumentfrågor vid Handels
politiska kommittémöte, ABF-huset, Sveav. 41
Sthlm

2/11 10.15 Anförande vid seminarium om produktsäker-
het, Park Inn, Haninge

4/11 18.30 Prisutdelning vid Kött- o Charkföretagens
Chark-SM 2004, Hotel SAS Radisson Scandi-
navia, Göteborg

Miljödepartementet
LENA SOMMESTAD

25/10 13.00 Anförande vid Förpacknings- & Tidningsin-
samlingens jubileumsseminarie 10 år med
producentansvar, Solliden, Sthlm

26/10 10.15 Anförande vid SWESIAQs höstmöte (Swedish
Chapter of International Society of Indoor Air
Quality and Climate), Skinnskattebergs Folk-
högskola

27/10 09.30 Anförande vid konferens om det svenska arbe-
tet kring hållbar utveckling, Rica City Hotel,
Sthlm
15.30 Anförande vid firandet av Luftvårdskonven-
tionens 25-årsjubileum, Quality Hotel 11,
Göteborg

29/10 10.00 Anförande vid Natura 2000, Naturhistoriska
riksmuseet, Sthlm

1-2/11 Deltar vid Nordiska Rådets sessen, Sthlm

Näringsdepartementet
LEIF PAGROTSKY

25/10 15.15 Undertecknande av avtal med Kazakstan,
Sagerska huset, Sthlm

26/10 18.15 Delar ut pris vid seminariet Genomlyst 2004,
som syftar till att stimulera de statliga företagen
till förbättrad rapportering, Biograf Skandia,
Drottningg. 82, Sthlm

ULRICA MESSING

27/10 Partiarrangemang i Umeå

1-4/11 Besöker Kina, IT och turism

HANS KARLSSON

26/10 Medverkar vid seminariet Labour Markets and
Integration, Köpenhamn

27/10 em Studiebesök på Roslagståg i Sthlm

28/10 15.00-18.00 Inviger utställningen Nytt liv i Sverige till-
sammans med Wanja Lundby-Wedin, Arbetets
museum, Norrköping

1/11 Deltar vid Nordiska Rådets session i Sthlm

Kontakt:
Margareta Brandting
Pressassistent
08-405 48 72
070-560 32 42
margareta.brandting@primeminister.ministry.se