Statsrådsberedningen

STATSRÅDENS ENGAGEMANG VECKA 44-45

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 09:10 CEST


Med reservation för eventuella ändringar

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare


Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

9/11 Anförande på Forest Technology Platform

10/11 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

BOSSE RINGHOLM

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

8/11 Deltar vid KvalitetsMässans seminarium Drama Välfärd.
Första akten, Pengarna, Göteborg

9/11 Partiarrangemang i Göteborg

11/11 Arbetsplatsbesök vid Stockholms universitet

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

3/11 Möte med Turkiets justitieminister

7/11 Medverkar vid Palmecentrets och ABFs seminarium om
terrorism

8/11 Claes Borgström redovisar uppdrag
Medverkar vid KvalitetsMässan i Göteborg

11/11 Delar ut BRÅs pris European Crime Prevention Award

12/11 Deltar vid Nora Arbetarekommuns 100-årsjubileum

JENS ORBACK

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

8/11 Deltar vid seminarium om trafficking, Bryssel

9/11 Besöker Birmingham

Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

4/11 Inledningsanförande vid internationell konferens om
bortförda barn, Stockholm

7-12/11 Medföljer kungaparet vid statsbesök i Australien

BARBRO HOLMBERG

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

CARIN JÄMTIN

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

29-30/10 Partikongress i Malmö

3-6/11 Officiellt besök i Liberia

7/11 Interpellationssvar i riksdagen

8/11 Anförande vid Civilpliktskongressen, Ekerö

9/11 Partidag i Uppsala

10/11 Anförande vid seminarium Securitasdagarna, Stockholm
Anförande vid Såstaholmskonferens, Täby

11/11 Anförande vid Rikshemvärnstinget, Stockholm

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

7/11 Interpellationssvar i riksdagen

8/11 The UK Presidency Disability Conference 8-9,
Improving Life Chances of Disabled People, London

YLVA JOHANSSON

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

8/11 Riksdagsdebatt om missförhållandena i tandvården

9/11 Regional konferens i Stockholm

10/11 Anförande vid Västmanlands kommunförbund, Stockholm

11/11 Deltar vid SAMAK-möte i Oslo

MORGAN JOHANSSON

29/10-3/11 Partikongress i Malmö
31/10 Möte med föräldrar mot Narkotika i Malmö
2/11 Arbetsplatsbesök vid Samhall i Sjöbo

8/11 Partidag i Göteborg
Medverkar vid KvalitetsMässan, samtal om välfärd och hemlöshet
Medverkar i debatt om hemlösa med Kristina Axén Olin,
Göteborg

10/11 Besöker Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby

11/11 Interpellationssvar i riksdagen
Medverkar vid konferens om sexuell läggning och
Bemötande i socialtjänsten, Stockholm

12/11 Medverkar vid representantskapsmöte i Synskadades
riksförbund i Skåne, Malmö

Finansdepartementet

PÄR NUDER

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

8/11 Deltar vid Ekofin-möte i Bryssel

9/11 Medverkar vid seminarium om den svenska tjänstesektorn,
Stockholm

10/11 Medverkar vid KvalitetsMässan, Göteborg
Möte med Västsvenska Industri och Handelskammaren

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

7/11 Besöker GE Money Bank, Solna

8/11 Medverkar vid KvalitetsMässan, Drama Välfärd. Tredje
akten, välja väg, Göteborg

10/11 Anförande Regeringens syn på bankmarknaden i
Sverige och Europa, Svenska Bankföreningen

11/11 Inledningsanförande vid Integrationsverkets
Dialogseminarium Mångfaldens utmaningar för statliga
Myndigheter

Utbildnings- och kulturdepartementet

LEIF PAGROTSKY

29/10-3/11 Partikongress i Malmö
1/11 Möte med studenter vid Lunds universitet
2/11 Besök vid LO-arbetsplats
3/11 Seminarium Vetenskap och allmänhet

8/11 Deltar vid 100Wattaren, reklamtävling i Stockholm

9/11 Resdag Uppsala

10/11 Möte med lärarutbildningarna

11/11 Medverkar vid Kasper Sahlin-seminarium

LENA HALLENGREN

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

8/11 Deltar vid KvalitetsMässan om förskolan, Göteborg

9/11 Besöker Skåne
Delar ut utmärkelsen Årets ungdomskommun, Lund

11/11 Möte med Lärarförbundets Vuxenutbildningsnämnd
Inviger Historiska museets nya stora permanenta
Utställning Forntider

IBRAHIM BAYLAN

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

9/11 Medverkar vid KvalitetsMässan i Göteborg, intervju av
skolelever, seminarium Framtidens skola, Dagens Samhälles
Heta stol

11/11 Anförande vid rådslag för IV, Göteborg

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

7/11 Betänkande om Djursjukvården överlämnas

8/11 Inviger seminarium om Matkvalité, Solna
Inleder seminarium om Barn och övervikt, Sveriges
Marknadsförbund

9/11 Deltar vid KvalitetsMässan i Göteborg

10/11 Deltar vid marknadsföring av svensk mat, Oslo

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

MONA SAHLIN

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

7/11 Interpellationssvar i riksdgen

8/11 Anförande om offentliga lokaler för hållbar utveckling,
KvalitetsMässan, Göteborg
Medverkar vid KPAs seminarium om Gröna Folkhemmet,
KvalitetsMässan, Göteborg

9/11 Medverkar vid Byggkostnadsforums höstseminarium 2005

10/11 Medverkar GMVs, Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum,
seminarieserie om energieffektivisering, Göteborg

11/11 Medverkar vid energikonferens, Går energipusslet ihop,
Stockholm

LENA SOMMESTAD

29/10-3/11 Partikongress i Malmö
31/10 Partiarrangemang i Ystad

7/11 Presentation av resultaten från Greenpeace undersökning
om kemikalier i varor
Partiarrangemang i Uppsala

9/11 Partidag i Gävleborg

11/11 Medverkar vid ungdomskonferensen Miljötinget 2005,
Gävle

Näringsdepartementet

ULRICA MESSING

29/10-3/11 Partikongress i Malmö

7/11 Deltar i branschsamtal om metallurgi, Stockholm
Interpellationssvar i riksdagen
Samlokaliseringsutredning överlämnar betänkande
Organisationsutredningen för regional tillväxt
Överlämnar betänkande

8/11 Medverkar vid invigningen av KvalitetsMässan, Göteborg

11/11 Partiarrangemang i Falun
Inviger Riksväg 50, Tallen Ornäs, mellan Borlänge och
Falun

HANS KARLSSON

29/10-2/11 Partikongress i Malmö

7/11 Utredningen om bevakning av kollektivavtal överlämnas

9/11 Medverkar i paneldebatt Kompetensförsörjning och tillväxt
vid KvalitetsMässan i Göteobrg
medverkar vid minidebatt om ohälsan, KvalitetsMässan i
Göteborg