Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 45 - 46

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 11:36 CET

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

10/11 10.00 Möte med Sandviks koncernledning samt besök på Göranssonska
skolan, Sandviken

11/11 11.00 Deltar vid ceremoni m a a utgivningen av frimärke till Anna
Lindhs minne, Postmuseum, Sthlm 12.30 Statstjänstemannaförbundets
kongress, Folkets Hus, Sthlm

12/11 em Besök i Stockholms Moské

13/11 14.00 Riksdagens muntliga frågestund

PÄR NUDER

3/11 10.00-13.30 Myndighetsbesök vid Kungl. hov- och slottsstaten

5/11 12.00-19.00 Partiarrangemang i Sthlm

7/11 10.00-13.00 Myndighetsbesök vid valmyndigheten

10/11 Partiarrangemang i Falkenberg

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

6/11 Deltar vid RIF-rådsmöte i Bryssel

7/11 13.00 Besök av Serbiens inrikesminister

8/11 09.30-13.15 Partiarrangemang i Lindesberg

11/11 14.00 Interpellationssvar i riksdagen

12/11 14.00 Anförande vid Juriststämman, Stockholmsmässan, Älvsjö

13/11 17.00 Medverkar vid öppet möte tillsammans med bl a
länspolismästaren Carin Götblad m fl, anordnat av Farsta och Vantör
BRÅ

15/11 14.30 Delar ut Tucholsky-stipendiet, Målarsalens scen, Dramaten,
Sthlm

MONA SAHLIN

3/11 14.30-15.00 Möte med Bilbyggarna i Göteborg, Riksdagens
andrakammarsal

4/11 08.30-09.00 Möte med FNs specialrapportör Yakin Ertürk
09.15-09.30 Inleder riksdagens remissdebatt om könsfördelning inom
styrelser i näringslivet 09.45-10.00 Inleder expertmöte om
hedersrelaterat våld, Rosenbad 13.15-15.30 ”Hur går vi vidare för att
nå resultat?”, forts. av remissdebatten

5/11 09.00-12.00 Expertmöte om hedersrelaterat våld, Rosenbad
11.45-12.00 Avslutningsanförande

10/11 11.15-12.00 Medverkar vid länsstyrelsens konferens om
romernas situation, Helsingborg
17.00-22.00 Närvarar vid Sv. Fotbollsförbundets fotbolls-
gala, Scandinavium, Göteborg

11/11 13.00-13.30 Medverkar vid seminarium om nya finska
språklagen, Finska ambassaden, Sthlm

12/11 Partiarrangemang i Sthlms län

14/11 12.00-16.30 Deltar vid nordiskt ministerrådsmöte – integration,
Rosenbad

Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

7/11 fm Deltar vid seminarium om Sveriges roll i framtidens EU, Lund

10/11 Anförande vid seminarium om könsstympning arr UD och S-dep

11/11 Möte med utrikes- och säkerhetspolitiska
arbetsgruppen inom SAMAK, Sthlm
Bilateralt besök i Tallinn

12/11 Bilateralt besök i Tallinn samt Vilnius

13/11 Bilateralt besök i Riga

14/11 Interpellationssvar i riksdagen

15/11 Partiarrangemang i Sthlm

BARBRO HOLMBERG

6/11 Deltar vid RIF-rådsmöte för EUs migationsministrar, Bryssel

10/11 Besöker landstinget i Halland, Halmstad

11/11 Interpellationssvar i riksdagen
13.30 Möte med Irakiska flyktingrådet, UD

12/11 12.30 Möte med Gary Troeller, UNHCRs regional representative for
the Baltic och Nordic countries

5/11 11.00 Möte med Sidas personal, Sida, Sthlm

6/11 15.00 Möte med exilirakier, UD

7/11 12.00 Bilaterala möten med Namibias vice premiär-
minister Hendrik Witbooi, UD

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

3-5/11 Officiellt besök i Kosovo

6/11 14.00 Anförande vid Civilpliktskongressen, Arons-
borgs konferenshotell, Bålsta

7/11 10.00-13.00 Besök på Armémuseum, Riddarg. 13, Sthlm

8/11 11.00 Deltar vid säkerhetspolitiskt seminarium,
Sunderby folkhögskola, Luleå

9/11 09.30 Deltar vid Rikshemvärnsmöte, Skåne

11/11 Förbandsbesök vid A 9/Kristinehamn

12/11 11.00 ca Riksdagsdebatt
13.30-15.00 Besöker Tull-Kust, Gamla Sta´n, Sthlm
17.00 Deltar vid Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag

14/11 10.00 Deltar vid EU-nämndens sammanträde
14.00 Anförande vid Rådet för räddningstjänst, Djurgården, Sthlm

Socialdepartementet

LARS ENGQVIST

4/11 10.10-10.30 Medverkar vid konferens – ett år med de nya
läkemedelsförmånerna

10/11 12.00 Interpellationssvar i riksdagen

12/11 16.30-17.00 Delar ut arkitekturpris – vårdbyggnad 2003,
Nacka Strand

BERIT ANDNOR

6/11 14.00-17.00 Möte om ANSA och FINSAM samt om åtgäder för att minska
sjuktalen och öka hälsan i arbetslivet, Riksdagen

7/11 10.00-11.30 Informationsmöte om arbetet med en FN-
konvention för funktionshindrades rättigheter, S-dep

8/11 10.00-16.00 Partiarrangemang i Östersund
10/11 09.00-13.00 Deltar vid International Meeting on Preventing
and Eliminating Female Genital Mutilation, Rosenbads konferenscenter

11/11 09.30-10.30 Anförande ”Svensk handikapppolitik idag och
imorgon” vid konferensen Med sikte på framtiden, avslutning på det
Europeiska Handikappåret 2003, Näringslivets Hus, Sthlm 19.00
Partiarrangemang i Sthlm

12/11 Partiarrangemang i Skåne

14/11 08.45-09.10 Medverkar vid nordisk konferens – Att synliggöra de
osynliga barnen, om preventivt arbete med barn till psykiskt sjuka
föräldrar, Folkets Hus, Sthlm

MORGAN JOHANSSON

3/11 Partiarrangemang i Örebro
15.30-17.15 Medverkar vid konferens om dokumentation
och kvalitetsutveckling inom missbrukarvården Elite Hotell, Örebro

7/11 09.00-11.00 Möte med Föreningen Stockholms Hemlösa,
Ekenbergsv. 45 nb, Gröndal

10/11 10.00-12.00 Besöker Nordvästra Skånes Folkhögskola, Munka
Ljungby

11/11 10.00-11.00 Medverkar vid konferensen Förebygg.nu2003,
Folkets Hus, Göteborg

12/11 Partiarrangemang i Västernorrland

Finansdepartementet

BOSSE RINGHOLM

4/11 Deltar vid Ekofinrådsmöte i Bryssel

6/11 14.00 Överläggningar med Slovakiens finansminister
Ivan Miklos, Sthlm
17/11 17.00 Anförande vid RKs etnisk-kulturella nätverksträff,
Restaurang Björnen, Sthlm

GUNNAR LUND

4/11 Anförande vid UC-dagen, Hotel Rival, Sthlm

6-7/11 em- Partiarrangemang i Göteborg

9-12/11 Besöker Nigeria

13/11 Deltar vid Bankföreningens årsmöte

LARS-ERIK LÖVDÉN

11/11 em Interpellationssvar i riksdagen

12/11 Partiarrangemang i Gävleborg

Utbildningsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

3/11 Partiarrangemang i Linköping, Norrköping och Valdemarsvik

5/11 11.00 Inviger Örebromässan Conventum om
Utbildning-Arbete-Framtid

9/11 fm Partiarrangemang i Sthlm

10/11 12.00 Interpellationssvar i riksdagen

12/11 10.00 Medverkar vid konferens om elevdemokrati
”Nya möjligheter till elevinflytande”, Göteborg

LENA HALLENGREN

4/11 11.00-12.00 Anförande vid höstkonferens kring förskolan och ny
skollag/ny gy-skola, Friskolornas Riksförbund, Blasieholmsg. 5, Sthlm

5/11 Medverkar vid konferens Allmänna Barnhuset ”Vilka kvalitetsmått
är viktigas i förskolan – användbara mått för små barns välbefinnande
och utveckling” Sätra Bruk i Västergötland

7/11 Besöker Malmö

14/11 Partiarrangemang i Bohuslän/Mölndal

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

3/11 10.30 Partiarrangemang i Sthlm

4/11 Partiarrangemang i Kronobergs län

5/11 09.00 Inledningsanförande vid KSLAs konferens
”Mat för livet eller dödlig diet?”

6/11 14.00 Anförande på Handelshögskolan, Sthlm
15.00 Närvarar vid svenska samernas riksförbunds
renpremiär, Söderhallarna, Sthlm

7-8/11 Deltar vid Nordiska ministerrådet, Tallinn

10/11 Deltar vid konsumentministerrådsmöte i Bryssel

12/11 12.00-14.30 Deltar vid sameminister- och sametingsmöte, Oslo

13/11 15.00-16.30 Möte, tillsammans med Leif Pagrotsky, med
Livsmedelsindustrin

Kulturdepartementet

MARITA ULVSKOG

4/11 10.00-12.00 Besöker Kulturkontoret i Vårby Gård

6/11 17.00 Inviger utställningen nordisk Design, Kunstgewerbemuseum i
Berlin

7/11 15.00 Inviger tillsammans med Helene Lööw, Forum för levande
historia, projektet ”Gränser”

9/11 12.00 Inviger utställningen Romer och resande, Malmö museer

12/11 Besöker Kalmar län

14/11 13.30 Inviger Bokmässa på Örebro slott

Miljödepartementet

LENA SOMMESTAD

4/11 15.00-17.00 Medverkar vid ”Byggmiljödagen 2003”,
Bonnier Cenference Center, Sthlm

5/11 Medverkar vid konferens i regi av ”Partnerskapet för hållbar
välfärdsutveckling”, Västerås

6/11 14.00-15.00 Besök av Islands fiskeminister Arni Mathiesen

7/11 09.30-12.30 Medverkar vid ”Folk och Naturkonferens” om
regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård, Norra Latin,
Sthlm 14.00-16.00 Besöker Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande, Formas, Birger Jarls torg 5, Sthlm

10/11 Besöker rovdjursforskare, Grimsö

11/11 em Interpellationssvar i riksdagen

Näringsdepartementet

LEIF PAGROTSKY

3/11 16.00-16.45 Möte med Serbiens finans- och ekonomiminis-
ter Djelic och privatiseringsminister Vlahovic

4/11 Medverkar vid hearing om jämställdhet i näringslivet,
Andrakammarsalen, Riksdagen 13.30-13.45 Avslutar remissdebatt om
jämställdhet 13.45 Frågestund för media

5/11 16.30-17.00 Möte med Ukrainas ekonomiminister Chorosjkovskij

7/11 11.15-11.45 Möte med Namibias premiärminister Gurirab

13/11 15.00-16.30 Deltar tillsammans med jordbruksminister i
rådslag om livsmedelindustrin, N-dep

ULRICA MESSING

5/11 Partiarrangemang i Norrbotten

10/11 em Interpellationssvar i riksdagen

11/11 fm Närvarar vid postens frimärksutgivning av
”Anna Lindh”, Postmuseum, Sthlm
em Deltar vid möte om EUs sammanhållningspolitik, N-dep

12/11 fm Uppvaktning från Skanska
fm Uppvaktning från Västsvenska Industri och Handelskammaren

13/11 fm Inledningsanförande vid IDGs seminarium
”Inspiration och vision av IT-utvecklingen i Sverige”, Sthlm
em Uppvakning från Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation
em ITPS utvärdering av IT-politiken överlämnas

14/11 em Uppvaktning från Ansvarsutredningen

15/11 fm Partiarrangemang i Gävle

HANS KARLSSON

7/11 09.00-16.45 Medverkar vid konferensen ”Hur ska det vara
när det är som bäst?”, Hotell och Konferens Brofästet, Kalmar
12/11 10.00-10.15 Öppningsanförande vid konferens om arbets-
livsforskningens framtid, Hilton Hotell, Slussen, Sthlm
15.15-16.15 Uppvaktning från Svenska Journalistförbundet

Margareta Brandting
Pressassistent
08-405 48 72
070-560 32 42