Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 45-46

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 15:46 CEST

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen
GÖRAN PERSSON

1/11 Deltar vid Nordiska Rådets session i Sthlm

3/11 10.00 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

4-5/11 Deltar vid EU-toppmöte i Bryssel

9/11 11.00 Medverkar vid Lärarförbundets kongress i
Sthlm
13.45 Möte med Vietnams vice premiärminister
Vu Khoan
15.00 Information i riksdagen från EU-toppmötet

10/11 Partiarrangemang i Karlstad

11/11 15.00 Medverkar vid landshövdingemöte i Sthlm

BOSSE RINGHOLM

2/11 Partiarrangemang i Växjö, Karlskrona och
Ronneby

8/11 12.00 Interpellationssvar i riksdagen

9/11 18.00 Överläggningar med Vietnams vice premiär-
minister Vu Khoa

10/11 Partiarrangemang i Uddevalla och Vänersborg

11/11 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

Justitiedepartementet
2/11 Partiarrangemang i Nyköping

9/11 Personskyddsutredningen överlämnar
betänkande

11/11 Interpellationssvar i riksdagen
14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund


Utrikesdepartementet
LAILA FREIVALDS

1/11 Överläggningar med Albaniens utrikesminister
Kastriot Islami, Sthlm
Deltar vid EU-nämndens sammanträde

2/11 Deltar vid Europeiska Rådets möte om allmänna frågor och yttre förbindelser, Bryssel

3/11 Deltar vid Nordiska Rådets session, nordiskt
utrikesministermöte samt möte med Nordiska
Rådets presidium, Sthlm

4/11 Deltar vid Europiska Rådets möte i Bryssel

11/11 Medverkar vid invigning av gata uppkallad efter
Anna Lindh, Gran Canaria samt överläggningar
Med Spaniens utrikesminister Miguel
Moratinos, Madrid

12/11 Artighetsbesök av argentinske statssekreteraren Jorge Taiana, Sthlm

CARIN JÄMTIN

1/11 Deltar vid Nordiska Rådets möte, Sthlm

2/11 Deltar vid strategiseminarium om abort,
RFSU samt kampanjdag i Sthlm

7-11/11 Deltar vid UNESCO-konferens Fourth High-
Level Group Meeting on Education for All,
Brasilia, Brasilien

12-15/11 Deltar vid Socialist International Women
Executive Committee, Johannesburg

Försvarsdepartementet
LENI BJÖRKLUND

1/11 Partidag i Västerås

2/11 13.00-14.00 Anförande vid Civilpliktskongress i Bålsta

3/11 Besöker Östersunds kommun
14.00-17.00 Deltar vid Nordiska Rådets session, Riksdagen

4/11 em Besök av Danmarks försvarsminister, Swedint, Kungsängen

5/11 10.00 Anförande vid länskonferens Tryggt och
säkert län, Uppsala

9/11 fm Besöker Räddningsverket i Solna
em Interpellationssvar i riksdagen

10/11 em+kv Deltar vid Såstaholmskonferens

11/11 14.00 Deltar vid riksdagens muntliga frågestund

Socialdepartementet
BERIT ANDNOR

1-3/11 Deltar vid Nordiska Rådets 56:e session i
Sthlm

8/11 10.15 LSS- och Hjälpmedelsutredningen avseende
LSS-direktiv överlämnas

10/11 Partiarrangemang i Karlshamn

13/11 Partiarrangemang i Östersund

YLVA JOHANSSON

8/11 12.00 Interpellationssvar i riksdagen

11/11 12.00 Interpellationssvar i riksdagen

12/11 Deltar vid SFAMs årsmöte (svensk förening
för allmänmedicin), Lund

13/11 Partiarrangemang i Karlstad

MORGAN JOHANSSON

9/11 Partiarrangemang i Tingsryd

10/11 Medverkar vid Socioramadagen 2004, Växjö
universitet


Finansdepartementet
PÄR NUDER

1/11 110.00-14.00 Deltar vid Nordiska Rådets finansministermöte, Villa Bonnier, Sthlm

8/11 em Interpellationssvar i riksdagen

9/11 08.40-09.10 Medverkar vid Bilsalongen, Arlanda

12/11 fm Deltar vid EU-nämndens sammanträde


Utbildningsdepartementet
LEIF PAGROTSKY

3/11 09.30-12.30 Deltar vid Nordiska Ministerrådets möte, Riksdagen

9/11 Medverkar vid svenskt-tyskt forsknings-
seminarium, Deutsches Museum, München

LENA HALLENGREN

1/11 Inviger Skolforum, möte med elevorganisa-
tionen. Utdelning av pris till årets skolbibliotek

2/11 13.00-14.00 Skolforum, kvalitet i förskolan i fokus

10/11 Årets ungdomskommun utses, Robertsfors

12/11 12.15-12.30 Anförande vid Lärarförbundets kongress


Jordbruksdepartementet
ANN-CHRISTIN NYKVIST

2/11 10.15 Anförande vid seminarium om produktsäker-
het, Park Inn, Haninge

4/11 18.30 Prisutdelning vid Kött- o Charkföretagens
Chark-SM 2004, Hotel SAS Radisson Scandinavia, Göteborg

8/11 15.00 Inviger Slow Foods presskonferens, Volvo
Showrooms, Kungsträdgården, Sthlm

10/11 10.30 Anförande om främjande av livsmedelsexport, Brittiska ambassaden, Sthlm
14.00 Anförande, Handelshögskolan

11-16/11 Besöker Japan


Miljödepartementet
LENA SOMMESTAD

1-2/11 Deltar vid Nordiska Rådets session, Sthlm

9/11 09.30 Deltar vid Round Table on Global Public
Goods, Paris

12/11 11.00 Anförande vid Naturskyddsföreningens höstkonferens, Clarion Hotel, Sthlm


Näringsdepartementet
THOMAS ÖSTROS

2/11 16.00 Deltar vid Nordiska Ministerrådets utrikes-handelsministermöte, Sthlm

3/11 09.00 Deltar vid Nordiska Rådets möte, Sthlm

ULRICA MESSING

1-4/11 Besöker Kina, IT och turism

8/11 fm Invigningsanförande vid nytt Lärcentrum,
Högskolan i Gävle
Kv Partiarrangemang i Gävle

10/11 Medverkar vid invigningen av den nya, om-
byggda rangerbangården i Hallsberg

11/11 em Möte med Cisco Systems AB och Net Insight om svensk bredbandsindustri, N-dep

12/11 morgon Reflexutdelning tillsammans med NTF/
Stockholm
Medverkar vid frukostseminarium IT i offent-Lig sektor Sthlm
em Medverkar vid IT-seminarium, Sthlm

HANS KARLSSON

1/11 Deltar vid Nordiska Rådets session i Sthlm

8/11 09.00-17.00 Deltar vid konferensen Hur kan det varanär det är som bäst?, Aros Congress Center, Västerås

9/11 13.30 Interpellationssvar i riksdagen

10/11 09.30-12.00 Deltar vid konferensen Arbetsmarknadens könsuppdelning, Citykonferens, Sthlm

12/11 11.00-14.00 Möte med Arbetsmiljöinspektionen, Örebro