Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 50-51

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 13:06 CET

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
7/12
Inrikes resa

9/12
EU-nämnd, riksdagen

10-11/12
Europeiska rådet, Bryssel

Cecilia Malmström
7-8/12
Ordförande för det allmänna rådet (GAERC), Bryssel

9/12
Medverkar vid EU-ordförandeskapsevenemanget "Green Light", Malmö

10-11/12
Deltar vid Europeiska Rådet, Bryssel

14/12
Medverkar vid en överlämnandekonsert Sverige-Spanien, Stockholm

15-16/12
Deltar vid Europaparlamentets plenarsession, Strasbourg

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
7/12
Medverkar i svensk-brittisk arbetsmiljökonferens, Riksdagen
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/12
Aktuell debatt om coacher för arbetssökande, riksdagen

Finansdepartementet

Anders Borg
7/12
Återrapporterar det svenska ordförandeskapet i ECON-utskottet, Europaparlamentet

8/12
EPP- möte, Bonn

Mats Odell
7/12
EKON-möte i Europaparlamentet, Bryssel

9-10/12
EPP-Kongress, Bonn

11/12
Interpellationsdebatt, riksdagen

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
7/12
Interpellationsdebatt, riksdagen

10/12
Deltar i medaljutdelningen för svenska Afghanistanstyrkan FS17 på Armémuseum, Stockholm

15/12
Nordiskt ministermöte om kris- och räddningstjänst, Oslo

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
7/12
Interpellationsdebatt, riksdagen

8/12
Kulturutskottet, riksdagen

9/12
Medverkar i SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälles, seminarium om årets Välfärdsrapport som studerar segregation i olika delar av samhället och betydelsen av denna.

9/12
Deltar i lanseringen av propositionen om folkrörelsepolitiken på Ersta Sköndal högskola, Stockholm

10/12
Inledningstalar på EU:s byrå för grundläggande rättigheters EU-konferens, Stockholm

15/12
Deltar på EU-konferensen "Nyanländas etablering - fokus incitament och arbete", Malmö

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
7/12
Avrapportering av det svenska ordförandeskapet i Europaparlamentet, Bryssel

8/12
Anförande vid konferensen European Summit on Private Security, Berns
Deltar i hearing om doping

9/12
Inledningsanförande på konferens om förebyggande av brott av och mot barn, Norra Latin

11/12
Interpellationsdebatt, riksdagen

15/12
Anförande på ordförandekonferensen rörande säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, med särskilt fokus på varumärken och patent, Norra Latin
Invigning av satsningen på fem lokala poliskontor i Göteborg

Tobias Billström
7/12
Möte med LIBE-utskottet, Bryssel

9/12
Partiarrangemang, Dalarna

11/12
Deltar i budgetdebatt, Migration, riksdagen

12/12
Partiarrangemang i Stockholmstrakten

14/12
Delta i migrationsseminarium, Paris

15/12
Deltar i seminarium, Ett år med fri arbetskraftsinvandring - hur blev det?, Stockholm

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
8/12
Informerar Kulturutskottet tillsammans med Nyamko Sabuni, Stockholm
Hearing om doping tillsammans med Maria Larsson och Beatrice Ask, Stockholm

9/12
Talar vid Digital turists konferens, Södertälje

10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning samt Nobelmiddag, Stockholm

14/12
Debatterar budget- och kulturpropositionen i Riksdagen

16/12
Inviger stadsvandring på gamla Riksdagshuset

17/12
Talar vid Kulturdepartementets konferens om digitaliseringsstrategi,Stockholm

20/12
Deltar vid Svenska Akademiens högtidsdag

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
7/12
Medverkar vid öppnandet av FN:s klimatkonferens i Köpenhamn

8/12
Besvarar interpellationer, riksdagen

9/12
Tar emot rapport från Unicef inför FN:s klimatkonferens i Köpenhamn

10/12
Deltar vid Nobelpriset utdelningen, Stockholms konserthus

12-18/12
Medverkar vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn Cop15

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
6-7/12
Leder TTE-råd, Bryssel

8/12
Tar emot namninsamling från Svenska Kyrkan, kampanjen Countdown to Copenhagen

10/12
Deltar vid Nobelprisutdelning samt Nobelmiddag, Stockholm

11/12
Deltar på Strukturfondskonferens, Kiruna A conference on cohesion policy and territorial development: Make use of the territorial potential

14/12
Deltar på COP 15 Business Europe, Köpenhamn

Åsa Torstensson
9/12
Invigningstalar vid konferensen  Podcar City: COP 15, Transport and climate change
Inviger E22 Trafikplats Råby, Lunc

10/12
Deltar vid Nobelpriset utdelningen, Stockholms konserthus

15/12
Interpellationsdebatt, riksdagen

17-18/12
TTE-råd (transport, telecom), Bryssel

Socialdepartementet

Göran Hägglund
9/11
Partiarrangemang, Varberg
Medverkar på European Patients Forum, Göteborg

10/11
Deltar vid Nobelprisutdelning samt Nobelmiddag, Stockholm

16/11
Medverkar på konferens anordnad av Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen, Stockholm

Maria Larsson
8/12
Deltar i hearing om dopning, Stockholm

9/12
Inviger äldreboende, Linköping

9/12
Medverkar i Länsdialog om det förebyggande arbetet på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, Linköping

11/12
Samtal om framtidens äldreomsorg, Kalmar

14/12
Samtal om framtidens  äldreomsorg, Borås

15/12
Medverkar på Micasa Fastigheters konferens Seniorboende Vision 2030, Stockholm

18/12
Medverkar i Länsdialog om det förebyggande arbetet på alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, Jönköping

Cristina Husmark Pehrsson
7/12
Besöker Ungdomstorget, Umeå
Deltar i seminariet "Samtal med Landshövdingen", Umeå

8/12
Besöker Kalix Tele 24, Kalix

9/12
Deltar i budgetdebatt om socialförsäkringar, riksdagen

10/12
Frågestund, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
10/12
Träffar vinnarna i DNs Nutidsorientering i Stockholm
Deltar vid Nobelprisutdelning samt Nobelmiddag, Stockholm

16/12
Deltar i konferens som DEJA, Delegationen för jämställdhet i skolan, arrangerar i Stockholm

Tobias Krantz
9/1
Besöker Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola, Göteborg

10/12
Frågestund, riksdagen

Deltar vid Nobelprisutdelning samt Nobelmiddag, Stockholm

16/12
Inledningstalar på slutkonferensen för året för kreativitet och innovation - Create. Innovate. Grow.

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
7-8/12
GAERC, Bryssel

9/12
Balkankonferens, Bryssel

10/12
Europaparlamentets utrikesutskott AFET - ordförandeskapets återrapportering

15/12
Klimat- och säkerhetsmöte (i marginalen till Klimatmötet COP15), Köpenhamn

17-18/12
Klimatmötet COP15, Köpenhamn

Ewa Björling
7-8/12
Abu Dhabi Middle East Summit
Bilaterala möten med Förenade Arabemiratens Handelsminister, Ekonomiminister och Miljöminister, Abu Dhabi

9/12
EuroMed Handelsministermöte, Bryssel

10/12
Återrapporterar till INTA - utskottet för internationella handelsfrågor, EP Bryssel
Håller anförande vid Muslimska Fredsagenters seminarium, Bryssel

11/12
Håller anförande samt deltar i paneldiskussion vid SymbioCity-seminarium, Malmö
Lunchmöte med företagsrepresentanter och Handelskammaren, Malmö
Besöker "Rörelsen Gatans Röst och Ansikte", Malmö

12/12
Håller key-note speech på Bright Green Expo vid klimatmötet COP 15 i Köpenhamn
Inviger den svenska samlingsmontern, COP15, Köpenhamn
Inviger ett SymbioCity-seminarium, COP15, Köpenhamn

15/12
Leder EU-utrikesministermöte med Nya Zeeland, Stockholm
Bilateralt möte med Nye Zeelands Utrikesminister Murrary McCully, Stockholm
Träffar brittiske parlamentsledamoten Geoffrey Clifton-Brown, Stockholm

18/12
Interpellationsdebatt, riksdagen

Gunilla Carlsson
9/12
Seminarium om det öppna biståndet, Stockholm

10/12
EU-trojkamöte, Kenya

14/12
Möte med Andrew Mitchell, UK, The Conservative International Development team, Stockholm