Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang Vecka 50 - 51

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 14:50 CET

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information
hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

10/12 Närvarar vid utdelningen av Nobelpriset i
Stockholms Konserthus samt deltar i Nobel-
banketten i Stockholms Stadshus

11/12 14.00 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

12-13/12 Deltar vid EU-toppmöte i Bryssel

16/12 09.00 Information i riksdagen från EU-toppmötet
samt interpellationssvar

PÄR NUDER

12/12 Partiarrangemang i Falkenberg

14-17/12 Besöker Brasilien, enl särskilt program

20/21/12 Medverkar vid ESPs globaliseringsgrupp
high level policy group on globalisation,
Bryssel

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

10/12 Partiarrangemang i Jönköping

12/12 Interpellationssvar i riksdagen

15/12 10.00 Riksdagsdebatt om budgeten

17/12 13.00-15.00 Deltar vid rundabordssamtal om öppenhet,
Rosenbad

18/12 13.00 BRU (Beredningen för rättsväsendets utveck-
ling) överlämnar delbetänkande

MONA SAHLIN

10/12 09.30- Inleder kommunkonferens om mänskliga
rättigheter och minoriteter, Folkets Hus,
Göteborg
14.00-15.30 Medverkar vid seminarium om storstadspoli-
tiken, Riksdagen

12/12 09.00 Interpellationssvar i riksdagen

15/12 10.15-11.00 Medverkar vid möte med länens jämställdhets-
sakkunniga, U-dep

17/12 10.00-12.00 Deltar vid möte med Jämställdhets-
rådet, Mynttorget 1, Sthlm

Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

9/12 Deltar vid GAERC-möte i Bryssel

11/12 14.00 Deltar vid EU-nämndens sammanträde

12-13/12 Deltar vid Europeiska rådsmötet och
regeringskonferens i Bryssel

16/12 Överläggningar med Makedoniens utrikes-
minister Ilinka Mitreva
Möte med Ruud Lubbers, FNs högkommissa-
rie
18.00 Interpellationssvar i riksdagen

17/12 Överläggningar med Danmarks utrikesminister
Per Stig Möller, Köpenhamn

19/12 Överläggningar med Demokratiska Republiken
Kongos utrikesminister Antoine Ghonda

CARIN JÄMTIN

10/12 Partiarrangemang i Sörmland


11/12 Deltar vid World Summit on the Information
Society, WSIS, Genéve

19/12 Kort anförande tillsammans med Klara Röster,
S:ta Clara Kyrka, Sthlm

Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

9/12 10.00-13.50 Deltar vid övningen VIKING –03, Enköping
19.00 Partiarrangemang i Sthlms län

10/12 fm Deltar vid riksdagens budgetdebatt

14/12 15.00 Närvarar vid Lucia-firande på Näsby Slott

15/12 Förbandsbesök vid helikopterflottilj F 17
Malmen

17/12 Partiarrangemang i Västernorrland

19/12 11.00 Deltar vid överlämningsceremoni ny ÖB,
Karlbergs Slott

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

10/12 Anförande ”Familjepolitik och barnomsorg i
Sverige” vid konferensen Kinder und Familien
stärke, Willy-Branadt-Haus, Berlin

2/12 09.00-15.00 Deltar vid seminariet ”Barnen – Drottningens
hjärtefråga”, Stockholms slott

13-14/12 Besöker S:t Petersburg, enligt särskilt program

MORGAN JOHANSSON

9/12 14.00-15.30 Möte med frivilligorganisationerna för att
diskutera organisationernas framtida roll
i Sverige, S-dep

12/12 09.00-13.00 Deltar vid seminariet ”Barnen – Drottningens
hjärtefråga”, Stockholms slott

15/12 10.00-12.00 Möte med Bodil Jönsson samt besök på
Designhuset i Lund

16/12 Besök i Slovakien, möte med bl a vice premiär-
minister Csaky och hälsominister Zajac

17/12 Besök i Tjeckien, möte med bl a hälsominister
Soucková

19/12 12.00-13.30 Medverkar vid Rotary-möte i Ängelholm

Finansdepartementet

BOSSE RINGHOLM

10/12 17.30 Anförande ”Statsfinanser” vid ABFs aftonskola

11/12 14.00 Arbetsplatsbesök hos Statens Fastighetsverk,
Sthlm

12/12 Deltar vid EU-toppmötet i Bryssel

16-17/12 Besök och överläggningar i Algér, Algeriet

LARS-ERIK LÖVDÉN

10/12 Partiarrangemang i Laxå och Örebro

12/12 Interpellationssvar i riksdagen

17/12 16.00 Förrättar invigning av Sörbyhuset som ingår
i utställningen Möbler i Ostindiefarartid,
Varvet Eriksberg, Göteborg

Utbildningsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

9/12 Deltar vid riksdagens budgetdebatt

10/12 fm Deltar vid möte med Forskningsberedningen
Närvarar vid Nobelfestligheterna

12/12 Partiarrangemang i Västerås

15/12 Besöker Aitikgruvan i Gällivare samt Rönn-
skärsverket i Skellefteå

16/12 Interpellationssvar i riksdagen

19/12 Utredningen om Ny organisation för etik-
prövning överlämnas

LENA HALLENGREN

9/12 09.00 Riksdagsdebatt om budgeten
15.00 Medverkar i paneldiskussion om vuxenutbild-
ning i det livslånga lärandet, Lärarhögskolan,
Sthlm

10/12 08.00-08.45 Besöker Kvarnbergsskolan i Huddinge
10.00 Inleder jämställdhetskonferens ”Kön spelar
roll!”

11/12 08.00-08.45 Deltar vid IT-politikmöte, Rosenbad
12.00-13.00 Deltar vid presseminarium: ta emot The State
of the Worlds Children 2003 ang. flickors
utbildning

12/12 Partiarrangemang i Kalmar
12.00-13.00 Länsmuseet visar sin Barn och ungdomsverk-
samhet

16/12 09.00 Interpellationssvar i riksdagen

17/12 10.00-12.00 Presentation av läromedel för döva, Örebro

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

11/12 13.00 Inledningsanförande om konsumtionsforsk-
ning vid Centrum för Konsumentvetenskaps
konferens, Nürnberghuset

17-18/12 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och
fiske, Bryssel

Kulturdepartementet

MARITA ULVSKOG

8/12 10.00 Deltar vid riksdagsdebatt

9/12 15.30 Medverkar vid symposiet ”Kultur och
affärer”, biograf Rival, Sthlm

12/12 09.00 Interpellationssvar i riksdagen
11.00 Medverkar vid styrelseseminarium för
Statens museer för Världskultur, Etnogra-
fiska museet, Sthlm

Miljödepartementet

LENA SOMMESTAD

9/12 Deltar vid seminarium om klimat, energi och
jämställdhet, Nätverket för kvinnliga miljö-
ministrar, Milano

10-11/12 Deltar vid nionde partskonferensen under FN:s
ramkonvention om klimatförändringar, Milano

16/12 19.00 Partiarrangemang i Uppsala

Näringsdepartementet

LEIF PAGROTSKY

9/12 16.00-18.00 Medverkar vid seminarium inför Designåret
2005, Hotell Rival, Sthlm

10/12 Besöker Sundsvall bl a PRV

12/12 07.00 Inviger IKEA i S:t Petersburg

ULRICA MESSING

10/12 em Medverkar vid en IT-hearing, Sthlm

11/12 em Undertecknar ett ”räddningsavtal” mellan
Norge och Sverige, N-dep

12/12 em Trafikföreskriftsutredningen överlämnar
betänkande, N-dep

15/12 kv Partiarrangemang i Gävle

17/12 fm Inviger terminal nord på Arlanda flygplats
em Partiarrangemang i Västmanlands län

HANS KARLSSON

9/12 11.00-11.20 Medverkar vid AMS Regionala förmedlings-
konferens, Aros Congress center, Västerås
15.00-16.15 Deltar i paneldebatt på SCB ”Visioner kring
det framtida arbetslivet”

10/12 10.00-16.45 Medverkar vid konferensen ”Hur ska det vara
när det är som bäst”, Folkets Hus, Umeå

Margareta Brandting
Pressassistent
08-405 48 72
070-560 32 42