Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 51 - 52

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 11:51 CET

Statsrådsberedningen

GÖRAN PERSSON

16/12 09.00 Information i riksdagen från EU-toppmötet samt
interpellationssvar
PÄR NUDER

18/12 12.00 Ansvarsutredningen överlämnar delbetänkande

Justitiedepartementet

THOMAS BODSTRÖM

15/12 10.00 Riksdagsdebatt om budgeten

17/12 13.00-15.00 Deltar vid rundabordssamtal om öppenhet, Rosenbad

18/12 13.00 BRU (Beredningen för rättsväsendets utveckling) överlämnar
delbetänkande
MONA SAHLIN

16/12 13.00 Utredningen om allmänna samlingslokaler överlämnar
betänkande
Utrikesdepartementet

LAILA FREIVALDS

16/12 Överläggningar med Makedoniens utrikesminister Ilinka Mitreva
Möte med Ruud Lubbers, FNs högkommissarie
Interpellationssvar i riksdagen

17/12 Överläggningar med Danmarks utrikesminister
Per Stig Möller, Köpenhamn

18/12 Anförande vid seminarium ”Aktuellt i utrikespolitiken”, Olof
Palmes Internationella Centrum
19/12 Överläggningar med Demokratiska Republiken Kongos
utrikesminister Antoine Ghonda, Sthlm
CARIN JÄMTIN

16/12 Riksdagsdebatt om propositionen Gemensamt ansvar – Sveriges
politik för en global utveckling Interpellationssvar i riksdagen

19/12 Kort anförande tillsammans med Klara Röster, S:ta Clara Kyrka,
Sthlm
Försvarsdepartementet

LENI BJÖRKLUND

15/12 Förbandsbesök vid helikopterflottilj F 17, Malmen

17/12 Partiarrangemang i Västernorrland

19/12 11.00 Deltar vid överlämningsceremoni ny ÖB, Karlbergs Slott

Socialdepartementet

BERIT ANDNOR

15/12 15.45-21.30 Deltar vid Nordiska Rådets ministermöte, Kruseberga
Herrgård
MORGAN JOHANSSON

15/12 10.00-12.00 Möte med Bodil Jönsson samt besök på Designcentrum i
Lund
19/12 12.00-13.30 Medverkar vid Rotary-möte i Ängelholm

Finansdepartementet

BOSSE RINGHOLM

16-17/12 Besök och överläggningar i Algér, Algeriet

GUNNAR LUND

17/12 Möte med forskare om förvaltningspoliktiken

18-19/12 Deltar vid seminarium i Paris

LARS-ERIK LÖVDÉN

17/12 16.00 Förrättar invigning av Sörbyhuset som ingår i utställningen
Möbler i Ostindiefarartid, Varvet Eriksberg, Göteborg
Utbildningsdepartementet

THOMAS ÖSTROS

15/12 Besöker Aitikgruvan i Gällivare samt Rönnskärsverket i
Skellefteå
16/12 Interpellationssvar i riksdagen

19/12 Utredningen om Ny organisation för etikprövning överlämnas

LENA HALLENGREN

17/12 10.00-12.00 Presentation av läromedel för döva, Örebro

Jordbruksdepartementet

ANN-CHRISTIN NYKVIST

15/12 11.30 Betänkande om Fäbobruk och annan småskalig djurhållning
överlämnas 14.00 Presskonferens om Kustfiskepropositionen, Rosenbad

17-18/12 Deltar vid ministerrådsmöte, jordbruk och fiske, Bryssel

Miljödepartementet

LENA SOMMESTAD

16/12 19.00 Partiarrangemang i Uppsala

22/12 10.00 Deltar vid miljöministerrådsmöte i Bryssel

Näringsdepartementet

ULRICA MESSING

15/12 kv Partiarrangemang i Gävle

17/12 fm Inviger terminal nord på Arlanda flygplats
em Partiarrangemang i Västmanlands län

19/12 fm Möte med LRF, N-dep

Margareta Brandting
Pressassistent
08-405 48 72
070-560 32 42