Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 6-7

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:26 CET

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
7/2 Besöker Gotland

Cecilia Malmström
5/2 Företagsbesök, Göteborg
6/2 Dialogturné "Samtal Europa", Kalmar
7/2 Anförande på Nätverksträff med Europa Direkt
Anförande på seminarium med Nätverk för Europaforskning
9/2 Deltar i EU-nämndens sammanträde
12/2 Deltar i GAERC-möte, Bryssel
13/2 Dialogturné "Samtal Europa" i Östersund och Åre
Hedersgäst på Alpina VM, Åre
14/2 Deltar i middag på Spanska ambassaden
15/2 Frågestund, Riksdagen
16/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
7/2 Träffar representanter för Urkraft från Skellefteå tillsammans med Näringsminister Maud Olofsson 13/2 Besöker projektet Open Up, Kista Medverkar i Almega-seminarium "I arbetslinjens tjänst", Stockholm 15/2 Interpellationsdebatt och frågestund, Riksdagen

Finansdepartementet

Anders Borg
7/2 Möter den brittiske finansministern Gordon Brown,London 15/2 Talar vid seminarium på SEB, Stockholm

Mats Odell
7/2 Deltar på Finansmarknadsdagen, Stockholm
8/2 Medverkar på "Stora fonddagen", Stockholm
9/2 Framtidsseminarium med globaliseringsrådet, Stockholm

Försvarsdepartementet

Mikael Odenberg
6/2 Myndighetsbesök Styrelsen för Psykologiskt Försvar, Stockholm 10-11/2 Säkerhetspolitisk konferens, München 13/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
Inga egagemang rapporterade

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
5/2 Besöker bioenergi anläggning, Värnamo
7/2 Besöka renbetesområdet
8/2 Möte med skogsägande utbor, Stockholm
12/2 Medverkar vid Lantbruksveckans
Högtidssammankomst
Besöker Lantmännen i Norrköping för att diskutera energi och jordbruksfrågor 13/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen 14/2 Branschdag 14-15/2 Norges jordbruksminister besöker svenska bioenergi anläggningar 15/2 Frågestund, Riksdagen 16/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
6/2 Överlämnande av promemoria om 1952 års tvångsmedelslag
13/2 Lunch med Polens Högsta Domstol
Samråd med EU-nämnden
14/2 Besöker Åklagarmyndigheten
Deltar vid ett seminarium angående huliganism
15-16/2 RIF-råd, Bryssel

Tobias Billström
5/2 Besöker Malmö och Växjö
7/2 Besöker Helsingfors för att träffa inrikesminister Kari Rajamäki och arbetsminister Tarja Filatov 13/2 EU-nämnden, Riksdagen 15-16/2 RIF-råd, Bryssel

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
6/2 Manillaskolan - Tyst Teater - Work shop
7/2 Inviga den 26:e Konstmässan, Sollentuna
Vintermingel, Grand Hôtel
11/2 LG Hockey Games, Sverige-Finland
12-13/2 Kulturministermöte, Berlin
27/2 Stockholms Improvisationsteater

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
5-7/2 UNEP:s styrelsemöte, Nairobi
16/2 EU-nämnden, Riksdagen

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
6/2 Riskkapitaldagen öppningsanförande, Stockholm
Möte med EU-kommissionären för energifrågor, M. Piebalgs, Stockholm Seminarium ang. industrin, Stockholm 7/2 Möte med Urkraft tillsammans med Arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin, Stockholm Besök av Kinas ambassadör Lu Fengding, Stockholm 8/2 Dagens Industri Stora bildagen, Sigtuna Nationella Träbyggnadsstrategin, Stockholm 9/2 EU-nämnden, Stockholm 12/2 Första spadtaget FanerDuns handelscentrum, Kalmar 13/2 Gaygalan, Stockholm 14/2 Möte med Lettlands talman, Indulis Emsis, Stockholm 15/2 TTE-råd (transport, telekom och energi), Bryssel 16/2 EU-nämnden, Riksdagen 16/2 Partistyrelse, Stockholm 16/2 Möte med Kinnevik, Stockholm

Åsa Torstensson
5/2 Besöker Tallin
8/2 Deltar i invigningen av Svenska Rallyt, Karlstad
9/2 Inviger Stora Infradagen, Näringslivets Hus, Stockholm
10/2 Delar ut pris vid VM i Åre
12/2 Besöker Jämtland
15/2 Deltar i ministermöte, Rotterdam
16/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen

Socialdepartementet

Göran Hägglund
7/2 Invigning vid Reumatikersjukhuset, Spenshult

Maria Larsson
5/2 Besöker Jönköpings landsting, gruppboende i Malmbäck och inviger kvinnojour i Värnamo 6/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen 7/2 Besöker "Gourmet" för att diskutera mat för äldre, Arlanda 8/2 Besöker "Basta Arbetskooperativ", Nykvarn 9/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen 12/2 Besök hos Hjälpmedelsinstitutet, Vällingby 13/2 Interpellationsdebatt, Riksdagen 14/2 Tal och prisutdelning - framtidens boende för äldre, Järfälla 15/2 Studiebesök hos Socialstyrelsen, Stockholm

Cristina Husmark Pehrsson
5/2 Talar på LRF årsmöte, Skåne
7/2 Besöker Rehabcenter Mälargården, Sigtuna

Utbildningsdepartementet

Lars Leijonborg
6/2 Talar på Internationella programkontorets konferens för livslångt lärande, Stockholm 7/2 Besöker Uppsala och Uppsala universitet 13/2 Inviger seminarium om FN:s nya klimatrapport, Stockholms universitet Interpellationsdebatt, Riksdagen 14/2 Besöker Göteborg, bl.a. Chalmers och Göteborgsuniversitet 15/2 Inviger INCF, ett internationellt neuroforskningscentrum, Karolinska Institutet

Jan Björklund
5/2 Besök på Skolverket
Möte med Dan Olweus
6/2 Deltar i Internationella Programkontorets lanseringskonferens för EU:s nya utbildningsprogram 2007-2013, Folkets Hus 12/2 Uppvaktning av Nationella skolbiblioteksgruppen Deltar i samtal "Drömmen om en skola för alla" med samhällsdebattören Mats Wahl, ABF, Sveavägen 41 15/2 Frågestund, Riksdagen

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
5/2 Möte med Fransesc Vendrell, EU:s särskilde sändebud i Afghanistan, Stockholm 7/2 Besök i Wien 8/2 Möte med EU-kommissionär Peter Mandelson, Stockholm 9/2 EU-nämnden, Riksdagen 10/2 Deltar i Munich Conference on Security Policy, München 12/2 EU:s rådsmöte om allmänna frågor och yttre förbindelser, Bryssel 14/2 Utrikespolitisk debatt, Riksdagen

Sten Tolgfors
8/2 Möte med EU-kommissionär Peter Mandelson, Stockholm
9/2 EU-nämnden, Riksdagen
12/2 Deltar vid EU:s rådsmöte för allmänna frågor och yttre förbindelser, Bryssel

Gunilla Carlsson
6/2 Möte med UNFPA:s chef Thoraya Obaid, Stockholm
Möte med Världsbankens chefsekonom Francois Bourguignon, Stockholm 7/2 Medverkar vid lunchseminarium om Hiv/aids - vilken är den nya regeringens politik?, Stockholm
11-15/2 Besöker Sudan-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)