Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 6-7

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 16:02 CET

den 7 februari - 20 februari 2011

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
9/2
Inrikes resa

14/2
Inrikes resa

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

Birgitta Ohlsson
7/2
Håller anförande vid Utrikespolitiska Institutet, Stockholm

10/2
Håller anförande vid EXIT:s konferens om Sveriges arbete mot extremism, Stockholm

Uppvaktning av RFSU, Stockholm

Möte med EU-kommissionär Johannes Hahn, Stockholm

14/2
Deltar vid QX Gaygala 2011, Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

17/2
Medverkar vid lunchsamtal med Tällberg Foundation, Stockholm

18/2
Informerar EU-nämnden inför möte i allmänna rådet (GAC), Stockholm

Arbetsmarknadsdepartementet

Hillevi Engström
8/2
Partiarrangemang - Seminarium om arbetsmiljö, riksdagen

9/2
Inrikes resa till Västerås

15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Erik Ullenhag
10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

11/2
Besöker Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle

15/2
Besöker Europarådet, Strasbourg

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

18/2
Håller anförande vid EU Presidency Troika, Europahuset, Stockholm

Håller anförande vid seminarium om mänskliga rättigheter, Förbundet Rörelsehindrade, Stockholm

Finansdepartementet

Anders Borg
7-8/2
Besöker London

11/2
Informerar EU-nämnden inför Ekofin-möte, riksdagen

15/2
Ekofinmöte, Bryssel

Peter Norman
8/2
Talar på Terminsstart Pension

9/2
Talar på konferensen DI Försäkring

15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
7/2
Besök i Estland

10/2
Frågestund, riksdagen
Interpellationsdebatt, riksdagen

Justitiedepartementet

Beatrice Ask
9/2
Överlämning av Utredningen om transporter av frihetsberövade personer

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

18/2
Deltar i EU-nämnden, riksdagen


Tobias Billström
8/2
Besöker gymnasium, Stockholm

Partiarrangemang, Malmö

11-13/2
Partiarrangemang, Skåne

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
7/2
Delar ut pris till Årets Designer vid Elle Decoration International Design Award, Stockholm

8/2
Deltar vid arrangemang vid Stockholm Design Week och lansering av tidningen Nya Form

10/2
Inledningstalar vid Riksarkivets personalkonferens, Uppsala

Inviger den nya webbplatsen filmarkivet.se vid Filminstitutet, Stockholm

11/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Invigningstalar vid Moderådets "Rookies Showroom", Stockholm

12/2
Besöker Moderna museet Malmö
Besöker Malmö Opera

14/2
Deltar i prisutdelning European Shooting Star, Berlin

15/2
Möte med Tysklands kulturminister

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Partiarrangemang, Stockholm

18/2
Intervju, Antikmässans stora scen "Jag och min antikvitet".

19/2
Inviger utställning med verk av Gösta Adrian-Nilsson,
Prins Eugens Waldemarsudde

Landsbygdsdepartementet

Eskil Erlandsson
8/2
Deltar vid konferensen Kreativ landsbygd, Jönköping

9/2
Deltar på Stockholms Centrala Jaktvårdskrets årsmöte, Stockholm

10/2
Deltar på konferensen Den stora matdagen, Stockholm

Frågestund, riksdagen

11/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

14/2
Möte med Norges fiskeminister Lisbeth Berg Hansen, Stockholm
Deltar vid invigningen av Norges Exportutvalge för fisk, Stockholm

15/2
Deltar på seminarium om vattenbruk, Göteborg

Träff med föreningen Skogsägarna, Göteborg

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
Andreas Carlgren
8/2
Debatt om licensjakt på varg, riksdagen

9/2
Besöker Formas

10/2
Talar på välfärdskonferens i Lund

11/2
Besöker Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen

14/2
Besöker Strålsäkerhetsmyndigheten
Möte med Kärnavfallsrådet

15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

17/2
Uppvaktning av Svenskt näringsliv

18/2
Medverkar vid European Environmental Bureau's konferens i Bryssel

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
10/2
Lansering av besöksnäringens utvecklingscenter, Stockholm

15/2
Rundabordssamtal Venture Cup regionvinnare, Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Deltar på Årets företagare i Stockholms stad

17/2
Deltar i kick-off för nationella innovationsstrategin, Stockholm

18/2
Deltar på frukostmöte med Passion for Business

Catharina Elmsäter-Svärd
7-8/2
Informellt transportministermöte, Ungern

9/2
Deltar i Kustkonferensen, Göteborg

10/2
Inviger VM-deltävlingen Rally Sweden, Färjestads travbana

11/2
Medverkar vid Rally Sweden

14-15/2
Regionbesök, Luleå

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

Logistikforum, Stockholm

17-23/2
Resa till Kina

Anna-Karin Hatt
7/2
Dialogmöte om sammanhållningspolitiken och regionalt tillväxtarbete i Jämtlands och Västernorrlands län, Östersund

8/2
Möte med Trafikutskottet, riksdagen

9/2
Företagsbesök, Kista

10/2
Möte med Näringsutskottet, riksdagen
Medverkar på Interreg Forum III, Stockholm
Frågestund, riksdagen
Möte med EU-kommissionär Hahn, Stockholm

11/2
Dialogmöte om sammanhållningspolitiken och regionalt tillväxtarbete i Skåne och Blekinge län, Malmö

14/2
Rundabordssamtal om IT och miljö, Stockholm

15/2
Besök på Stiftelsen för Internetinfrastruktur

16/2
Besök på SÄPO, Stockholm

Deltar vid konselj, Stockholms Slott

Rundabordssamtal om forskning, innovation och entreprenörskap, Stockholm

17/2
Deltar på seminarium om regional tillväxt och bredband, Stockholm

18/2
Dialogmöte om sammanhållningspolitiken och regionalt tillväxtarbete i Halmstad län

Socialdepartementet

Göran Hägglund
9/2
Partiarrangemang, Tyresö

10/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Talar på Välfärdskonferensen, Lund

Maria Larsson
9/2
Deltar i seminarium om fysiskt och psykiskt våld mot barn, sexuella övergrepp och myndigheters möjlighet att skydda barn, Bris, Stockholm

10/2
Tar emot Upprättelseutredningen, Stockholm

11/2
Studiebesök i Oslo

12/2
Partiengagemang, Huskvarna

14/2
Besöker Rosengårdens äldreboende, Jönköping
Besöker Nässjö
Delar ut vitsippspris, Värnamo

15/2
Inleder vecka med fokus på "Barn i missbruksmiljöer", Stockholm
Delar ut pris till Sveriges mest seniorvänliga kommun, Stockholm

16/2
Besöker Äldreboendet Lötsjögården, Sundbyberg
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Partiengagemang Sundbyberg

17/2
Talar om Socialtjänsten i samtal med barn, Allmänna Barnhuset, Stockholm

Stefan Attefall
8/2
Talar på Ingenjörsvetenskapsakademins seminarium, Stockholm

9/2
Besöker miljonprogramsområde i Alby, Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

17/2
Partiengagemang, Stockholm

Talar på konferens hos Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Ulf Kristersson
8/2
Träffar pensionsgrupp, Stockholm

9/2
Besöker Scania företagshälsovård, Södertälje

Möte med Finlands socialförsäkringsminister, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
9/2
Besöker Högskolan Väst, Trollhättan

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms slott

18/2
Talar för Svenskt Näringslivs styrelse, Stockholm

Nyamko Sabuni
10/2
Talar på Välfärdskonferensen, Lund

11/2
Deltar i paneldebatt på Kommunals seminarium om våld i nära relationer, Stockholm

17/2
Talar vid konferensen Frivilligt socialt arbete i fokus, Tyresö

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
8/2
Tar emot Girts Valdis Kristovski, Lettlands utrikesminister

10/2
Frågestund, riksdagen

11/2
Tar emot norska utrikesutskottet

16/2
Deltar i utrikespolitisk debatt, riksdagen

18-19/2
Besöker Riga, Lettland

Ewa Björling
5/2-12/2
Resa i Asien tillsammans med företagsdelegation

14/2
Deltar vid Kommerskollegiums seminarium om hur handelsströmmar mäts, Stockholm

16-18/2
Deltar i Nordiskt samarbetsministermöte, S:t Petersburg

Gunilla Carlsson
8/2
Möte med Executive Director Dr Babtunde Osotimehin, UNFPA

11/2
Möte med norska utrikes- och försvarsutskottet, Stockholm

14/2
Besök i Umeå

15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms slott

Håller anförande vid Södertörns högskola