Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 7-8 den 14 - 27 februari 2011

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 13:53 CET

Med reservation för eventuella ändringar. För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare. För mer information om partiarrangemang, se respektive partis webbplats.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
14/2
Inrikes resa till Göteborg

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

18/2
Besöker Lettland

Birgitta Ohlsson
714/2
Deltar vid QX Gaygala 2011, Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

17/2
Medverkar vid lunchsamtal med Tällberg Foundation, Stockholm

18/2
Informerar EU-nämnden inför allmänna rådet (GAC), Stockholm

21/2
Deltar vid allmänna rådet (GAC), Bryssel

Arbetsmarknadsdepartementet

Hillevi Engström
15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

17/2
Utskottsutfrågning om långtidsarbetslöshet, riksdagen

21/2
Inviger mässan "Ung Företagssamhet", Älvjsö

23/2
Inrikes resa

Erik Ullenhag
15/2
Besöker Europarådet och Europadomstolen, Strasbourg

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

18/2
Håller anförande vid EU Presidency Troika, Europahuset, Stockholm
Håller anförande vid seminarium om mänskliga rättigheter, Förbundet Rörelsehindrade, Stockholm

23/2
Deltar i Sametinget, Sundsvall

27/2
Partiarrangemang, Skövde

Finansdepartementet

Anders Borg
15/2
Ekofinmöte, Bryssel

24/2
Talar hos Göteborgs börssällskap

Peter Norman
15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen


Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors
14/2
Partiarrangemang, Örebro

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott


Justitiedepartementet

Beatrice Ask
14/2
Talar vid Publicistklubben om olovlig fotografering, Kulturhuset
Deltar vid QX-galan

15/2
Besöker X-Cons i Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

17/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

18/2
EU-nämnden

21/2
Anförande vid Stiftelsen Ett Tryggare Sverige, Pressklubben

22/2
Inledningsanförande vid Internationella Brottsofferdagen, Norra Latin, Stockholm
Besöker Hedemora med anledning av Internationella Brottsofferdagen

24-25/2
Deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF, Bryssel

Tobias Billström
11/2
Besöker skola, Malmö

15/2
Besöker skola, Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

22/2
Besöker skolor, Stockholm

23-24/2
Deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF, Bryssel

25/2
Inviger boende för ensamkommande barn, Västmanland

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
14-15/2
Besöker Tyskland
Möte med kulturminister, Bernd Neumann, Berlin
Besöker Berlins Filmfestival, Berlin

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Partiarrangemang, Stockholm

18/2
Besöker Antikmässan, Älvsjömässan

19/2
Inviger utställningen med verk av Gösta Adrian-Nilsson på Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm

22-23/2
Informellt Idrottsministermöte, Budapest

Landsbygdsdepartementet

Eskil Erlandsson
14/2
Möte med Norges fiskeminister Lisbeth Berg Hansen, Stockholm

15/2
Deltar på seminarium om vattenbruk, Göteborg

15/2
Träff med föreningen Skogsägarna, Göteborg

17/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

21/2
Ministerrådsmöte, Bryssel

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
14/2
Besöker Strålsäkerhetsmyndigheten
Möte med Kärnavfallsrådet
15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

18/2
Medverkar vid European Environmental Bureau´s konferens i Bryssel

21-23/2
Medverkar vid UNEP´s möte i Nairobi

Näringsdepartementet

Maud Olofsson
15/2
Rundabordssamtal Venture Cup regionvinnare, Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Deltar på Årets företagare i Stockholms stad

17/2
Kick-off nationella innovationsstrategin

18/2
Deltar på frukostmöte med Passion for business

23/2
Deltar på högnivåmöte om gruvnäringen, Luleå

25/2
EU-nämnden, riksdagen

Catharina Elmsäter-Svärd
14-15/2
Regionbesök, Luleå

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Logistikforum, Stockholm

17-23/2
Resa till Kina

Anna-Karin Hatt
714/2
Rundabordssamtal om IT och miljö, Stockholm

15/2
Besök på Stiftelsen för Internetinfrastruktur, Stockholm

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Rundabordssamtal om Forskning, innovation och entreprenörskap, Stockholm

17/2
Delta på seminarium om regional tillväxt och bredband, Stockholm

18/2
EU-nämnden, Stockholm

21/2
Rundabordssamtal om IT och utbildning, Stockholm

22/2
Rundabordssamtal om Digital kompetens, Stockholm

23/2
Möte med Svenska Stadsnätföreningen, Stockholm
Möte om arbetskrafts- och kompetensbehov i Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner, Luleå

Socialdepartementet

Göran Hägglund
21/2
Partiarrangemang, Stockholm


Maria Larsson
14/2
Besöker Rosengårdens äldreboende, Jönköping
Besöker Nässjö
Delar ut vitsippspris, Värnamo

15/2
Inleder uppmärksamhetsveckan som har fokus på "Barn i missbruksmiljöer", Stockholm
Delar ut pris till den mest "Seniorvänliga kommunen", Stockholm

16/2
Besöker Äldreboendet Lötsjögården, Sundbyberg
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Partiengagemang Sundbyberg

17/2
Talar om socialtjänsten samtal med barn, Allmänna Barnhuset, Stockholm
Aktuell debatt i riksdagen om barnfattigdom

18/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

21/2
Besöker Varberg. Samtal om LOV

22/2
Besöker Värnamo sjukhus, Värnamo

23/2
Möte med Anhöriga Mot Droger, Stockholm

Stefan Attefall
14/2
Partiarrangemang, Tranås

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

17/2
Partiarrangemang, Stockholm.
Talar på SKL-konferens, Stockholm

22/2
Medverkar i frukostseminarium hos Stockholms handelskammare, Stockholm

23/2
Deltar på morgonmässa i Uppsala Domkyrka. Träffar sedan Svenska kyrkan och EFS i Uppsala

Ulf Kristersson
8/2
Träffar pensionsgrupp, Stockholm

9/2
Besöker Scania företagshälsovård, Södertälje

Möte med Finlands socialförsäkringsminister, Stockholm

10/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

Utbildningsdepartementet

Jan Björklund
16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott

18/2
Talar för Svenskt Näringslivs styrelse, Stockholm

25/2
Besöker Högskolan i Borås


Nyamko Sabuni
15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

17/2
Talar vid konferens Frivilligt socialt arbete i fokus, Tyresö

22-24/2
Deltar i FN:s kvinnokommission, New York, USA

Utrikesdepartementet

Carl Bildt
15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen
Partiarrangemang, Stockholm

16/2
Utrikespolitisk debatt, riksdagen

17/2
Seminarium Utrikespolitiska Institutet, Stockholm

18/2
Besöker Riga

21/2
GAC/FAC, Bryssel

Ewa Björling
16-18/2
Deltar i Nordiskt samarbetsministermöte, S:t Petersburg, Ryssland

23/2
Möte med Föreningen Norden, Stockholm

24/2
Håller anförande vid Åre Kapitalmarknadsdagar, Åre


Gunilla Carlsson
14/2
Besöker Umeå

15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms Slott
Anförande vid Södertörns högskola

17/2
Anförande vid Linköpings universitet

21-22/2
FAC, Bryssel

24-26/2
Global Sustainability Panel, Sydafrika

15/2
Interpellationsdebatt, riksdagen

16/2
Deltar vid konselj, Stockholms slott
Håller anförande vid Södertörns högskola