Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 8-9

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 17:38 CET

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
19/2 Möte med Tanzanias president Jakaya Kikwete, Stockholm
22/2 Statsministerns frågestund, riksdagen


Cecilia Malmström
20/2 Partiarrangemang, Göteborg
24/2 Partiarrangemang, Göteborg
26/2 Anförande på miljöseminarium på Linköpings universitet
27/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
28/2 Deltar i debatt om "Sveriges handlingsprogram för
tillväxt och sysselsättning", riksdagen
1/3 Deltar i debatt om "Aktuella frågor i EU-
samarbetet", riksdagen
Frågestund, riksdagen
2/3 Deltar i EU-nämndens sammanträde inför
GAERC-möte


Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
19/2 Besöker Ottawa, bl.a Employment Center och parlamentet, träffar regeringsledamöter och representanter för svenska ambassaden
20/2 Medverkar i CAN>WIN 2007: Competing to win in the global economy, Ottawa
22/2 Deltar i EPSCO-rådet, Bryssel
26/2 Frukostmöte i Linköping
Kommunbesök i Norrköping
27/2 Talar vid lunchmöte på Stockholms Handelskammare
Interpellationsdebatt, riksdagen

Finansdepartementet

Anders Borg
23/2 EU-nämnden, riksdagen
Konferens "Ekonomerna i samhällsdebatten", SNS, Stockholm


Mats Odell
23/2 Interpellationsdebatt, riksdagen

Försvarsdepartementet

Mikael Odenberg
21/2 Myndighetsbesök på Statens Haverikommission, Stockholm
1-2/3 Deltar vid informellt försvarsministermöte, Wiesbaden


Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
Inga engagemang rapporterade

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
19/2 Lantbruks- och skogsträff, Ljungby
20/2 Möte med representanter från Sveriges Fiskares Riksförbund
21/2 Möte med representanter från Vin & Sprit(Definitioner av spritdrycker)
28/2 Lantbruksdag, Alnarp
Deltar i mötet Östersjö (RAC) Regional AdvisoryCouncil, för fiskeripolitik, Stockholm
2/3 Besöker Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, Jönköping
3/3 Inviger Distriktsveterinäranstalt, ÄlmhultJustitiedepartementet

Beatrice Ask
19/2 Anförande vid Juristföreningen, Stockholm
20/2 Besök på Brå
21/2 Invigning av länsrätten i Göteborg
22/2 Anförande på Internationella Brottsofferdagen

Tobias Billström
21/2 Besöker Fryshuset
23/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
2/3 Träffar Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari


Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
22/2 Moderna Dansteatern, Skeppsholmen

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
19/2 Nordiska ministerrådet, Bryssel
20/2 EU:s miljöministerrådsmöte, Bryssel
23/2 Besök Naturvårdsverket
26/2 EU:seminarium, Linköping
Besök på SMHI, Norrköping
27/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
28/2 Kärnsäkerhetsdebatt, riksdagen
1/3 Frågestund, riksdagen


Näringsdepartementet

Maud Olofsson
19/2 Konkurrenskraftsråd, Bryssel
21/2 Konkurrenskraftsverkets konferens med tema "Konkurrensutsättning av vård och omsorg", Stockholm
Besök på Green Cargo, Stockholm
23/2 Interpellationsdebatt, riksdagen


Åsa Torstensson
Åsa Torstensson

23/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
24/2 Deltar i invigningen av nya bandelen på Bohusbanan vid Småröd
26/2 Besöker Grebbestads folkhögskola
Deltar i informationsmöte med Grensebroen i Uddevalla
28/2 Deltar i frukostmöte med Erichs Communications AB i Norrköping
Besöker Östergötland
2/3 Besöker Norrbotten


Socialdepartementet

Göran Hägglund
19/2 Möte med Vårdföretagarna, Stockholm
20/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
21/2 Besöker Umeå
26/2 Studiebesök på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Studiebesök på Hälsohögskolan, Jönköping
27/2 Middag hos Japans Ambassadör, Stockholm
28/2 Besöker Skåne
1/3 Frågestund, riksdagen
2/3 Partiarrangemang, Stockholm


Maria Larsson
19/2 Besök på Vårdföretagarna, Stockholm
22/2 Utdelning av priset "Tobakspreventivt arbete", Stockholm
23/2 Studiebesök på Folkhälsoinstitutet, Östersund
26/2 Talar vid upptaktsmöte hos HSB Omsorg om äldreomsorg och kundvalsmodeller, Malmö
27/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
28/2 Besök i Västergötland, Skövde och Lidköping
1/3 Vetenskapsteater "XL" om fetma, Stockholm


Cristina Husmark Pehrsson
21/2 Deltar i konferens om Delta-projektet (finansiell samordning), Göteborg
23/2 Interpellationsdebatt, riksdagen


Utbildningsdepartementet

Lars Leijonborg
23/2 Besöker Karlstad, bl.a. Karlstads universitet

Jan Björklund
19/2 Deltar på skolkonferens "Är det alltid kris i skolan" på SNS, Jakobsbergsgatan 18
24/2 Installering som hedersledamot i Västgöta nation på Nyckelordens bal, Grand Hotell, Lund
1-2/3 Deltar i informellt ministermöte, Heidelberg


Utrikesdepartementet

Carl Bildt
19-20/2 Besök i Warszawa
21/2 Artighetsbesök av ambassadörer från Indonesien, Ukraina, Estland, Spanien, Storbritannien och Andorra
23/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
26/2 Deltar i "Europe on Georgia's mind", seminarium arrangerat av German Marshall Fund, Bryssel
28/2 Seminarium om Cypern arrangerat av UD, Stockholm
1/3 Möte med Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari
2/3 Anförande vid Finlands Näringslivs 100-års jubileum, Helsingfors

Sten Tolgfors
20/2 Anförande vid miniseminarium om Kimberlyprocessen samt visning av filmen Blood Diamond, Stockholm
21/2 Utredningen om Svenskundervisning i utlandet överlämnas, Stockholm


Gunilla Carlsson
19/2 Möte med Tanzanias president Jakaya Kikwete, Stockholm
22/2 Deltar vid High Level Conference Economic Empowerment of Woman, Berlin
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)