Statsrådsberedningen

Statsrådens engagemang vecka 9-10

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 08:33 CET

Med reservation för eventuella ändringar.

För ytterligare information hänvisas till respektive statsråds pressekreterare.

Statsrådsberedningen

Fredrik Reinfeldt
6/2 Besöker Svalbard
27/2 Besöker Svalbard
7/3 Inleder Kommissionen för hållbar utvecklings
klimatseminarium, Grand Hotel
7/3 Samråd med EU-nämnden inför Europeiska rådets möte
8/3 Europeiska rådets möte, Bryssel
9/3 Europeiska rådets möte, Bryssel
9/3 Partiarrangemang, Örebro
10/3 Partiarrangemang, Örebro

Cecilia Malmström
20/2 Partiarrangemang, Göteborg
24/2 Partiarrangemang, Göteborg
26/2 Anförande på miljöseminarium på Linköpings
universitet
27/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
28/2 Deltar i debatt om "Sveriges handlingsprogram för
tillväxt och sysselsättning", riksdagen
1/3 Deltar i debatt om "Aktuella frågor i EU-
samarbetet", riksdagen
Frågestund, riksdagen
2/3 Deltar i EU-nämndens sammanträde inför
GAERC-möte
5/3 Deltar i GAERC-möte, Bryssel
Anförande för svenskar i EU-institutioner, Bryssel
6/3 Dialogturné "Samtal Europa", Lund
7/3 Bilaterala överläggningar, Helsingfors


Arbetsmarknadsdepartementet

Sven Otto Littorin
6/2 Frukostmöte i Linköping
Kommunbesök i Norrköping
27/2 Talar vid lunchmöte på Stockholms
Handelskammare
Interpellationsdebatt, riksdagen
7/3 Talar på konferens med Work Life Mobility
Programme, Sigtuna
8/3 Talar på landshövdingemöte, Stockholm
9/3 Partiarrangemang, Örebro

Finansdepartementet

Anders Borg
27/2 Möte mellan EU:s ekonomi- och finansministrar,
Rådet för ekonomiska och finansiella frågor
(Ekofin), Bryssel
1/3 Frågestund, riksdagen
2/3 Interpellationsdebatt, riksdagen
8/3 Europeiska Rådet, EU-möte, Bryssel
9/3 Partiarrangemang, Örebro


Mats Odell
27/2 Ansvarskommittén överlämnar sitt slutbetänkande,
Stockholm
28/2 Besöker Göteborg
2/3 Interpellationsdebatt, riksdagen

Försvarsdepartementet

Mikael Odenberg
1-2/3 Deltar vid informellt försvarsministermöte,
Wiesbaden
7/3 Förbandsbesök F 21 Luleå
9-10/3 Partiarrangemang, Örebro

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Nyamko Sabuni
Inga engagemang rapporterade

Jordbruksdepartementet

Eskil Erlandsson
28/2 Lantbruksdag, Alnarp
Deltar i mötet Östersjö (RAC) Regional AdvisoryCouncil, för fiskeripolitik, Stockholm
2/3 Besöker Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, Jönköping
3/3 Inviger Distriktsveterinäranstalt, Älmhult
5/3 Bioenergikonferens i Nürnberg
7/3 Besöker ekologisk gård i Gnesta
9/3 Besöker Sveriges Lantbruksuniversitet,
Livsmedelsverket och Statens Veterinärmedicinska
anstalt, UppsalaJustitiedepartementet

Beatrice Ask
Inga engagemang rapporterade


Tobias Billström
28/2 Träffar Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari
6/3 Möte med barnpolitiska rådet
9-10/3 Partiarrangemang, Örebro

Kulturdepartementet

Lena Adelsohn Liljeroth
6/3 Inviga ny konserverings- och fotoateljé, Tumba
7/3 Besök på Nya Broskolan i Älvsjö (friskola med
teckenspråklig profil)
Kulturhistorisk debatt. Moderna Dansteatern,
Skeppsholmen
8/3 Alexandra Charles och Go Red - China Teatern
Inviga Livsstyckets utställning på Svenskt Tenn
Strandvägen 5
9-10/3 Partiarrangemang, Örebro

Miljödepartementet

Andreas Carlgren
26/2 EU:seminarium, Linköpings universitetet
Besök på SMHI, Norrköping
27/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
28/2 Kärnsäkerhetsdebatt, riksdagen
7/3 Klimatseminarium, Grand Hotel
9/3 Besök på Boverket, Karlskrona


Näringsdepartementet

Maud Olofsson
27/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
2/3 Näringslivsdag, Leksand
7/3 Seminarium "Var med när Sydostregionen lyfter",
Växjö
Delar ut pris - Årets Lia-företagare, Växjö
8/3 Medverkar på Hemfrid och KFO / utbildning för
nya företagare i hushållsnära tjänster, Stockholm

Åsa Torstensson
26/2 Besöker Grebbestads folkhögskola
Deltar i informationsmöte med Grensebroen
i Uddevalla
28/2 Deltar i frukostmöte med Erichs Communications
AB i Norrköping
Besöker Norrköping och Linköping
2/3 Deltar i Transportdag, Luleå
6/3 Besöker Synskadades Riksförbund
9/3 Moderat partiarrangemang, Örebro
10/3 Partiarrangemang, Tanumshede

Socialdepartementet

Göran Hägglund
26/2 Besöker Länssjukhuset Ryhov och
Hälsohögskolan, Jönköping
28/2 Besöker Skåne
1/3 Frågestund, riksdagen
2/3 Partiarrangemang, Stockholm
7/3 Besöker Göteborg

Maria Larsson
26/2 Talar vid upptaktsmöte hos HSB Omsorg om
äldreomsorg och kundvalsmodeller, Malmö
27/2 Interpellationsdebatt, riksdagen
28/2 Besöker Skövde, Götene och Lidköping
1/3 Vetenskapsteater "XL" om fetma, Stockholm
2/3 Interpellationsdebatt, riksdagen
7/3 Besöker Linköping och Norrköping
10/3 Partiarrangemang, Kalmar


Cristina Husmark Pehrsson
26/2 Deltar i ministerrådsmöte, Köpenhamn
1/3 Frågestund, riksdagen
2/3 Deltar vid en hearing om Öresundsfrågor, Malmö


Utbildningsdepartementet

Lars Leijonborg
7/3 Deltar i den officiella invigningen av det sjunde
ramprogrammet för forskning och teknisk
utveckling, Bryssel
8/3 Medverkar i Hjärt-Lungfondens seminarium "Satsas
det tillräckligt på Kvinnoforskning?"
Medverkar i IDAS Grande Finale i Blå hallen,
Stockholms stadshus
9/3 Moderat partiarrangemang, Örebro

Jan Björklund
28/2 Studiebesök i Berlin
1-2/3 Deltar i informellt ministermöte, Heidelberg
5/3 Besök på Gustaf Adolfskolan i Lanskrona och besök i Malmö
6/3 Talar på Sveriges skolledares konferens för
skolchefer/utbildningschefer, Norra Latin
7/3 Deltar på LO:s och Lärarnas Riksförbunds Hearing
om gymnasieskolans yrkesförberedande program,
Stockholm
8/3 Gäst på IDAS Grande Finale (nationellt universitets- och högskoleprojekt som syftar till att få fler kvinnor på höga akademiska poster) i Blå hallen, Stockholms stadshus
9/3 Talar på möte med representanter för friskolorna i Sverige, Rösjöskolan, Sollentuna


Utrikesdepartementet

Carl Bildt
26/2 Deltar i "Europe on Georgia's mind", seminarium arrangerat av German Marshall Fund, Bryssel
28/2 Seminarium om Cypern arrangerat av UD, Stockholm
1/3 Möte med Iraks utrikesminister Hoshyar Zebari
2/3 Anförande vid Finlands Näringslivs 100-års jubileum, Helsingfors
5/3 GAERC, Bryssel
7/3 EU-nämndens sammanträde inför Europeiska rådet,
riksdagen
8/3 Europeiska rådets möte, Bryssel

Sten Tolgfors
26/2 Lunchanförande på Swedish-American Chamber of
Commerce, New York
Besök på New York Stock Exchange
Möte med Jagdish Bhagwati, Columbia University
Möte med svenska entreprenörer bl.a. IT, mode,
musik och mat
27/2 Möte med George Soros, New York
Möten på Förenta Nationerna - Procurement
Services, Global Compact, UNDP - Business
Partnerships
28/2 Möte med USTR Susan Schwab, Washington
Lunchanförande Swedish American Camber of
Commerce och European-American Business
Council, Washington
1/3 Seminarium - House of Sweden "Challenging times
for free trade" medverkar gör också Deputy USTR,
Ambassadör John Veroneau, Washington
7/3 Inledningstalar vid minimässa Handelns dag,
Stockholm


Gunilla Carlsson
27/2 Deltar i konferens om Georgien och dess
möjligheter till närmare EU-integration, Tallinn-------------------------
Läs mer
-------------------------
Pressekreterare med assistenter (http://www.regeringen.se/sb/d/1441)