Justitiedepartementet

Statsrådet Mona Sahlin inledningstalar vid Amnesty Internationals konferens om mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 12:55 CEST

Imorgon lördag den 15 maj medverkar jämställdhetsminister Mona Sahlin vid Amnesty Internationals konferens om mänskliga rättigheter: Stoppa våldet mot kvinnor.

Plats: Hallunda Folkets Hus, Stockholm,
Datum: lördagen den 15 maj 2004 kl. 09.30 - 17.00.

Våld mot och diskriminering av kvinnor förekommer i alla länder i världen. Våldet mot är ett grovt övergrepp på kvinnors fysiska och psykiska integritet. De kvinnor vars mänskliga rättigheter kränks dubbelt - dels genom sitt kön och dels av andra anledningar som sexuell läggning, etnicitet, klasstillhörighet etc - riskerar i högre grad att drabbas av våld; bland annat i hemmet. Våldet begränsar dessa kvinnors möjligheter att fritt delta i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Delar av programmet:
Våld mot kvinnor i väpnad konflikt
Internationella brottmålsdomstolen och USA:s motstånd
Mäns våld mot kvinnor i Sverige
Internationella brottmålsdomstolen i praktiken: Våldtäkter som vapen i Uganda - ICCs första fall?
Kvinnors rättigheter - kulturella rättigheter

Förutom jämställdhetsminister Mona Sahlin medverkar också Frida Blom, ordförande Svenska fred- och skiljedomsföreningen, Christine Chung, åklagare ICC, Eva Lundgren, professor och författare till Slagen dam, Göran Melander från FN:s CEDAW kommitté, Gudrun Nordborg, informationschef vid Brottsoffermyndigheten, Pål Wrange, ämnesråd UD.

För mer information om konferensen:
www.amnesty.se


Kontakt
Camila Buzaglo
pressekreterare
08-405 36 02
070-545 32 69 Medföljande:
Åsa Petersen
Pol. sak.
08-405 54 67
070-290 77 57