Utbildningsdepartementet

Statssekreterare Amelie von Zweigbergk talar på konferens om kön och utbildningsframgång

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 14:41 CEST

Onsdagen den 10 september avslutningstalar statssekreterare Amelie von Zweigbergk vid konferensen Kön, utbildningsframgång och arbetsliv.

Konferensen är en del i programmet för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008.

Några av de frågor som kommer att diskuteras under konferensen är orsaken till att flickor/kvinnor som grupp presterar bättre än pojkar/män i utbildningssystemet; hur maskulinitet förhåller sig till skola och utbildning; exempel på hur man lyckas bryta etablerade könsmönster; vad som händer med de lågpresterande pojkarna och flickorna och om arbetsmarknadens könsuppdelning är en enkel följd av utbildningens könsuppdelning.

Symposiet vänder sig framför allt till åsiktsbildare, forskare samt personal inom skola, högre utbildning, vuxenutbildning och arbetslivet i de nordiska länderna.

Totalt kommer cirka 300 personer att delta vid konferensen.


Tid och plats:
Onsdagen den 10 september klockan 09.00-16.30, Amelie von Zweigbergk talar klockan 16.00.
Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Kontakt:
Magnus Jonsson
Departementssekreterare
070-226 87 10