Utrikesdepartementet

Statssekreterare Gunnar Wieslander deltar vid konkurrenskraftsrådet i Bryssel

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 16:09 CETStatssekreterare Gunnar Wieslander deltar som Sveriges representant vid konkurrenskraftsrådet i Bryssel måndagen den 1 mars.

Kommissionär Michel Barnier, den nya kommissionären för den inre marknaden, deltar för första gången.

I samband med ministerlunchen kommer professor Mario Monti, som utsetts av kommissionens ordförande Jose M Barroso att skriva en rapport om en stärkt inre marknad, att presentera sitt arbete. Rapporten kommer att presenteras i april för kommissionen.

- Den inre marknaden är EU:s främsta tillgång. En välfungerande inre marknad är grundläggande för vårt välstånd. Jag kommer att framföra de prioriteringar som vi ser för att stärka den inre marknaden. Några prioriteringar som jag särskilt vill lyfta fram är bland annat ökad kunskap hos såväl konsumenter som företagare om den inre marknaden, en stärkt "digital inre marknad" och en förbättrad tjänstehandel, säger Gunnar Wieslander.


Kontakt:
Henrik Gorbow
Kansliråd
UD, Enheten för främjande och EU:s inre marknad (FIM)
Mobil +46 (0)70 932 46 81-------------------------
Läs mer
-------------------------
Rådet för konkurrenskraft, 1-2 mars 2010 (http://www.regeringen.se/sb/d/6724/a/140581)