Mittuniversitetet

Statusfyllt forskningspris till professor vid Mittuniversitet

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2013 14:40 CET

Landets mest ansedda forskningspris inom idrottsvetenskap har tilldelats professor H-C Holmberg vid Nationellt vintersportcentrum (NVC) vid Mittuniversitetet i Östersund.

- Det är mycket stimulerande att den aktivitetsnära forskning som vi bedriver vid NVC får ett sådant genomslag både nationellt och internationellt och förs fram som en förebild för andra. Det har varit en spännande resa där en vision har blivit verklighet, säger H-C Holmberg.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) delar årligen ut ett pris för att, inom idrottsvetenskap, stimulera svensk högkvalitativ forskning som är av stort värde för svensk idrott.

H-C Holmberg är en internationellt framstående forskare med längdskidåkning som huvudsaklig arbetsmodell. Forskningen har förutom att den bidragit till att öka en mer grundläggande förståelse av kunskapsområdena fysiologi och biomekanik även haft en stor betydelse för sportens utveckling och svensk skidelit. Dessutom bedriver Holmberg forskning inom flera andra olympiska vinter- och sommaridrotter och är en av landets ledande auktoriteter inom träningsfysiologi. 

H-C Holmberg är forskningsledare för Nationellt vintersportcentrum vid Mittuniversitetet. Där har han sedan 2007 haft huvudansvaret för expansionen av centrat, med lokaler, utrustning, rekrytering och arbetsledning. Personalstyrkan har under den här perioden gått från 1,5 tjänster, till att 2013 omfatta ett trettiotal tjänster, där hälften är seniora idrottsforskare. Under den tiden har Holmberg starkt bidragit till att idrottsvetenskap blivit ett av Mittuniversitets profilområden och att centrat med dess verksamhet fått stor uppmärksamhet.

- Arbetet hade aldrig varit möjligt utan mycket bra medarbetare på centrat, ett starkt stöd från Mittuniversitetet, Östersunds kommun och EU:s regionala fond, säger H-C Holmberg.

Prissumman är 100 000 kronor och som den första mottagaren av priset ses professor Bengt
Saltin, numera hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

Kontakt:
H-C Holmberg, professor, 070-405 89 60, e-post: hans-christer.holmberg@miun.se