Svenska Teknik&Designföretagen

​STD-företagen träffar Mikael Damberg angående långa betaltider

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 08:02 CET

Långa betaltider är ett problem eftersom företag i dominerande ställning utnyttjar sin position, hämmar konkurrensen och sätter marknaden ur spel.

Idag träffar Svenska Teknik&Designföretagen, tillsammans med bland annat Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen, näringsminister Mikael Damberg för att diskutera hur de långa betalningstiderna kan kortas.

- Långa betaltider är ett stort problem för många av våra medlemsföretag. Ska Sverige stärka sin konkurrenskraft och skapa förutsättningar för innovation och värdeskapande, måste vi förbättra företagsklimatet och hur vi som företag behandlar varandra på marknaden, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

- Näringsminister Mikael Damberg har tydligt markerat att han har för avsikt att vidta åtgärder om företagen inte kommer till rätta i frågan om betaltider, något som vi välkomnar, menar Magnus Höij.

Magnus Höij

Vd, Svenska Teknik&Designföretagen

+46 8 762 6705

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se