Independent Living Institute Assistanskoll

Stefan Balogh, konsulent på BOSSE - "Jag möter många assistansanvändare som känner sig dominerade"

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:06 CEST

Många assistansanvändare upplever att de anpassar sina liv efter assistenters eller anhörigas behov enligt Stefan Balogh, konsulent på BOSSE råd, stöd och kunskapscenter. Han berättar om en assistansanvändare som är tvungen att bo på en viss ort för att familjen krävt att hennes släktingar ska kunna arbeta som assistenter.

Kan handla om hur stark man är gentemot sin familj

I sitt arbete som konsulent på BOSSE möter Stefan Balogh personer med funktionsnedsättningar i Stockholms län som söker råd och stöd. Många är assistansanvändare och tar upp problem i sin assistans.
- En vanlig fråga är att man känner sig dominerad av andras vilja och söker stöd i att hantera detta.
En assistansanvändare som Stefan Balogh haft samtal med har sina föräldrar som assistenter. Familjen krävde att hon även skulle anställa två släktingar och hon ingick då ett avtal med sin familj om att anställa de under ett antal år.
- Hon beskriver detta som påtryckningar från sina föräldrar och att hon inte kan välja sina assistenter fritt, vilket gör att hon nu inte kan välja högskola eftersom hennes släktingar vill bo i Stockholm.
Stefan Balogh har försökt stötta henne i vad LSS är och vilka rättigheter hon har. 
- Nu har hon trots avtalet med sin familj börjat söka till högskolor i hela Sverige, hon säger att det inte står i kontraktet att de ska bo i Stockholm.
Här handlar det väl om hur stark hon är mot sin familj?
- Absolut, min roll är inte att gå in aktivt i hennes liv utan att stötta henne att ta egna beslut.

Assistansanvändare som inte säger ifrån kan domineras

Ett sätt som assistenter kan dominera på kan enligt Stefan Balogh vara att se till att deras respektive assistansanvändare umgås med varandra för att de själva ska kunna umgås på arbetstid.
- Det är lättare att genomföra om assistansanvändaren har en svag vilja eller är angelägen om att vara assistenterna till lags.
Kan assistansanvändare vilja att assistententerna bestämmer?
- Absolut, I cirklar jag haft om sexualitet brukar delas upp i två läger. Den ena hälften vill utbilda assistenterna själva, den andra vill att assistenterna själva ska veta hur de ska göra sina arbetsuppgifter.
Stefan Balogh har sett en stor skillnad mellan assistansanvändare som är födda med en funktionsnedsättning och de som fått den i vuxen ålder. 
- De som vuxit upp med sin funktionsnedsättning ser det ofta som en rättighet att välja sin assistent och utbilda denne själva. Jag upplever att de som hunnit bli 55-60 år oftare anser att de måste göra saker som assistenterna tycker är roligt för att de ska stanna kvar.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans