KK-stiftelsen

Stefan Östholm ny verksamhetschef

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:52 CET

Stefan Östholm, 46, är ny verksamhetschef på KK-stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Stefan Östholm är chef för programenheten, som ansvarar för stiftelsens pågående satsningar och utveckling av nya. Han tillträdde sin tjänst på KK-stiftelsen den 15 november.

Stefan Östholm har de senaste sex åren varit vice rektor vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. Han har arbetat med ledningsfrågor för att utveckla och kvalitetssäkra verksamhetsprocesserna vid högskolan och arbetat med uppbyggnaden av nya verksamheter och forskningsmiljöer. Stefan Östholm har även haft ansvaret för högskolans utveckling av kontakter med näringsliv och samhälle.


KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi stödjer forskning vid landets nya universitet och högskolor, kompetensutveckling för näringslivet och IT i skola, utbildning och hälso- och sjukvård.