Centerpartiet

Stefan Tornberg (c) ledamot i Ansvarskommittén: ”Nu flyttas makten närmare människorna”

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 10:29 CET

Ansvarskommittén överlämnar tisdagen den 27 februari sitt slutbetänkande till regeringen.

– Förslaget innebär att makten flyttas från staten till regionerna. Besluten kommer att fattas närmare dem som berörs. Det är ett rejält steg i en decentraliseringsprocess som jag välkomnar. Nu ges tillfälle att ordna upp den regionala röran en gång för alla, säger Stefan Tornberg i en kommentar till slutbetänkandet.

Av förslaget framgår att uppgiftsfördelningen ska bli tydligare med en gemensam regionindelning för staten och den kommunala sektorn.

– Det är de folkvalda som ska ha makten över utvecklingen i den egna regionen. Landshövdingens roll är att vara statens företrädare i regionen. Därför måste de regionala utvecklingsfrågorna flyttas över från staten och länsstyrelsen till ett direktvalt regionfullmäktige.

De nya regionerna ska bli tillräckligt stora för att kunna bära de nya utvecklingsuppgifterna och kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.

- Framtiden kräver en mer hållbar samhällsorganisation som bättre kan ta tillvara den tillväxtkraft som finns lokalt och regionalt. En tydligare uppgiftsfördelning är också viktig för medborgarnas möjligheter att ställa krav och utkräva ansvar, menar Stefan Tornberg.


För mer information kontakta:
Stefan Tornberg, riksdagsledamot, 070-242 17 11
Charlotta Eriksson, pressekreterare, 070-617 42 12