Region.Västerbotten

​Stelbent enkät förvrider resultat i hållbarhetsundersökning

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 12:40 CEST

I tidskriften Aktuell Hållbarhets årliga undersökning rankas kommuner och deras hållbarhetsarbete efter poäng. Undersökningen visar låga poäng för flera av Västerbottens kommuner, vilket förslås tyda på ett svagt hållbarhetsarbete. Men det är inte det verkliga problemet, menar Erik Bergkvist (s) Regionstyrelsens ordförande – utan grundproblematiken är istället en splittrad statlig styrning, enligt Erik.

– Aktuell Hållbarhets miljöbarometer säger väldigt lite om det verkliga miljöarbetet i Västerbotten. Det den faktiskt säger är att kommunerna i Västerbotten är kloka nog att inte lägga pengar på att anställa kommunbyråkrater som författar en stor mängd överlappande styrdokument för problem som ibland är rent hypotetiska. Jämförelser kan vara ett bra sätt att jobba med förbättringar, men då ska de vara relevanta och rättvisande, säger Erik Bergkvist (s), Regionstyrelsens ordförande.

Aktuell hållbarhet gör varje år en undersökning av miljöarbetet i Sveriges kommuner och rankar därefter kommunerna. Undersökningen tar i huvudsak fasta på kommunala planer, strategier och styrdokument inom miljöområdet. Mängden planer som efterfrågas i enkäten är omfattande och de flesta inte lagstadgade för kommunerna. Enkäten efterfrågar bland annat kommunala planer för Agenda 2030, Miljöprogram, Miljöcertifiering, Klimatmål, Uppföljningsplan för klimatmålen, Klimatanpassningsplan, Plan för hållbara transporter, Plan för minskning av trafikbuller, Livsmedelsstrategier, Livscykelanalyser, Kemikalieplan m.fl.

Rankningen innehåller inga data om det faktiska miljötillståndet i länet eller vad som görs i för att förbättra miljön i kommunen. Sambandet mellan storlek på kommun och poängen i rankingen är starkt. De stora kommunerna får per automatik högre poäng och de små färre. Åsele kommun, som får de lägsta poängen har svarat nej på de flesta frågorna om det finns strategier inom olika områden. Till exempel har Åsele valt att inte skapa en strategi för minskning av trafikbuller, av den enkla anledningen att de inte har det problemet i samhället. Men, i den här stelbenta undersökningen blir det en parameter som drar ner deras totalpoäng.

– Det verkliga problemet här är inte att kommunerna gör ett dåligt miljöarbete. Tvärt om ­– kommunerna i Västerbotten jobbar på bra med att förbättra både den lokala miljön och med att minska vårt generella mijömässiga fotspår. Det verkliga problemet är i stället en splittrad statlig styrning där olika departement och statliga myndigheter efterfrågar ett myller av olika planer och uppföljningar, utan samordning mellan myndigheterna. Detta kostar mycket för kommunerna, i både tid och pengar, och minskar resurserna för verkligt miljöarbete, säger Erik Bergkvist.

För mer information

Erik Bergkvist, Regionstyrelsens ordförande

070-618 68 55, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/