ALMI Företagspartner Kalmar län AB

Stellan anställde chefen

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 08:18 CET

Välkommen på informationsträff kring ägarskiften!

 

Tid och plats: 8 november kl 18-20, Träffpunkt Öland i Färjestaden.

 

Steffen anställde chefen

 

Steffen Gebhardt hade bara jobbat på Bad & VVS Huset Mellböda i två år när han och hans fru Susanne Paul bestämde sig för att ta över verksamheten.

– Den dåvarande ägaren, Carina Lundqvist, ville sälja och vi ville köpa, så det var egentligen inte konstigare än så, berättar Steffen Gebhardt, som innan han flyttade till Sverige drev företag i Tyskland under flera års tid.

Problemet var finansieringen. Banken var inte beredd att ta hela risken, utan ställde som ultimatum att Almi Företagspartner gick in och beviljade 30 procent av lånet.

– Vi fick ett väldigt bra bemötande av Anders Nilsson på Almi från första början. När vi förklarat läget och presenterat vår kalkyl meddelade han ganska omgående att han var beredd att låna oss pengarna. I Tyskland finns ingen motsvarighet till Almi, så om bankerna säger nej återstår bara att hitta privat investerare, vilket inte är så lätt. I de flesta fall innebär det att man tvingas ge upp sin dröm, konstaterar Steffen Gebhardt.

Övertagandet innebar emellertid inte några större förändringar rent praktiskt.

– Jag gör samma jobb som jag gjorde tidigare, även om jag är chef, och Carina är kvar i företaget. Det känns väldigt tryggt, eftersom hon jobbat 35 år i branschen. Hon är pensionär och blir nog kvar ett par år till, sedan är tanken att Susanne ska ta över.

Guldläge att köpa

Steget som Steffen och Susanne tog är stort, men med tanke på att branschorganisationen Företagarna räknar med att runt 50 procent av länets företag kommer att genomgå ett ägarskifte de närmaste tio åren, kommer det att dyka upp en hel del intressanta köplägen. På fem års sikt är den siffran för Kalmar län hela 27 procent, endast Blekinge och Västernorrland har högre siffror. Den stora utmaningen för det lokala näringslivet består i att hitta bra köpare till företagen. Lösningen heter information och kunskap.

Det är mot denna bakgrund som ALMI Företagspartner nu bjuder in till informationsträffar runtom i länet. Huvudsyftet är att ge de lokala företagarna en större kännedom kring vad som gäller vid ett ägarskifte.

– Jag brukar lite skämtsamt säga att man ska planera sin avgång redan när man startar sitt företag. Det är som när man är ung och ska börja tänka på pensionen, det känns så fruktansvärt avlägset, men plötsligt står man där och då är det försent att få ihop ett kapital. Samma sak här, man måste börja planera i ett tidigt skede om man vill att det ska gå så smidigt som möjligt, säger finansierings- och affärsrådgivare Ann-Kristin Nilsson på ALMI i Kalmar län, och fortsätter:

– Förklaringen till att vi står inför så många ägarbyten just nu är att 40- och 50-talisterna, som utgör en förhållandevis stor del av landets företagare, börjar närma sig pensionsåldern.

Viktigt för svensk ekonomi

Tillväxtverket gjorde en stor undersökning i frågan och den visade att utfallet av de förestående ägarskiftena kommer att ha stor inverkan på svensk ekonomi. Det är ett delikat problem. Å ena sidan finns risken att välmående företag inte finner någon köpare och går i graven, å andra sidan kommer det att dyka upp en hel del intressanta köptillfällen för den som har sinne för affärer.

– Att ta över ett fungerande företag som redan är etablerat på marknaden och dessutom har en trogen kundkrets gör ju att man i många fall kan få in pengar i företaget från dag ett, vilket väldigt sällan är fallet om man startar från noll, konstaterar Ann-Kristin Nilsson.

Sammanlagt har ALMI planerat nio informationsträffar i Kalmar län under 2011, från Västervik i norr till Kalmar i söder. På tisdag kväll är det Ölands tur.

– Ägarskiften kan komma plötsligt, därför kan det vara bra att vara förberedd på vad som gäller. Våra informationsträffar vänder sig till såväl köpare som säljare, så alla som är företagare eller funderar på att starta eller köpa ett företag är välkomna.

 

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Ann-Kristin Nilsson, finansierings- och affärsrådgivare Almi Företagspartner Kalmar län

Tel: 0491-85823, e-post: ann-kristin@almi.se

Se även: www.almi.se/kalmar

Steffen Gebhardt, Bad&VVS Huset Mellböda AB, tel. 0485-222 6

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är kanalen för näringspolitiska insatser med syfte att främja näringslivets utveckling. Samt att komplettera marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering när ingen annan gör det, utan att konkurrera med den privata marknadens utbud av tjänster.