Utrikesdepartementet

Sten Tolgfors besöker OECD och talar i samband med Pris d'Exellence

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 13:01 CET

Som ansvarig minister för OECD-frågorna besöker handelsminister Sten Tolgfors OECD i Paris den 1 december.

Tolgfors träffar företrädare för OECD:s sekretariat, inklusive den biträdande generalsekreteraren Richard Hecklinger (USA). Diskussionerna kommer att handla om aktuella globaliseringsfrågor, OECD:s utvidgning och handelspolitiska framtidsfrågor.

- OECD ligger i framkant när det gäller att öka förståelsen kring globaliseringen och vikten av fri handel. Jag ser gärna att vi i Sverige blir ännu bättre på att tillvarata den stora kunskap som finns i OECD för att utforma en stark globaliseringspolitik, säger Sten Tolgfors.

På fredagskvällen håller handelsministern ett kort anförande i samband med att Kronprinsessan delar ut Pris d'Exellence till ett svenskt företag som varit särskilt framgångsrikt på den franska marknaden.

- Vår välfärd är byggd på handel och vår framtida välståndsutveckling bygger på framgångsrik export och import. Sedan Sveriges EU-inträde har handeln mellan Sverige och Frankrike dubblerats och uppgår nu till 85 miljarder kronor. Sverige var den fjärde största investeraren i Frankrike 2005. Vi måste utveckla och dra nytta av öppenheten på EU:s inre marknad för att skapa ökad konkurrenskraft, tillväxt, välstånd och sysselsättning i Sverige och i EU i stort, säger Sten Tolgfors.

--------------------------------------------

Pris d'Exellence delas ut av Svenska Handelskammaren i Frankrike i samarbete med Exportrådet och har som målsättning att skapa intresse för ett utökat samarbete och utökade affärer mellan Frankrike och Sverige.-------------------------
Läs mer
-------------------------
OECD (http://www.regeringen.se/sb/d/5467)
Frankrike (http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/42481)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Svenska Handelskammaren i Frankrike (http://www.ccsf.fr/se/index.html)