Försvarsdepartementet

Sten Tolgfors till Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:08 CET

Imorgon fredag åker försvarsminister Sten Tolgfors till Köpenhamn för att delta i ett nordiskt möte för ministrar ansvariga för samhällsskydd och beredskap.

Ministrarna kommer bland annat att diskutera samarbete kring flygtransporter till katastrofdrabbade områden. Ministrarna kommer också att utbyta erfarenheter kring utvecklingen av samhällsskydd och beredskap i respektive land.

Mötet äger rum inom ramen för den så kallade Hagadeklarationen, som antogs vid Haga slott i Sverige i april 2009. I Hagadeklarationen enades de nordiska ministrarna om att utveckla samarbetet kring räddningstjänst, beredskap för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen, kriskommunikation till befolkningen, användande av frivilliga, samt forskning och utveckling.

Mikael Östlund
Pressekreterare
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30