Göteborgs universitet

Stena AB ny Senior Partner

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:02 CEST

Handelshögskolan har fått Stena AB som ny Senior Partner inom Program för Partnerskap. Stena AB är därmed ett av 10 företag som ger ett generöst och långsiktigt stöd till Handelshögskolan. Även Stena Metall är Senior Partner.

Stena AB kommer att engagera sig i Handelshögskolans verksamhet på olika sätt. Ett exempel är Ledarskapsdagen den 13 maj 2004, då vd Dan Sten Olsson deltar i diskussioner om förtroendet för svenskt näringsliv.

- Med ett nära och långsiktigt samarbete mellan näringslivet och Handelshögskolan hoppas vi attrahera ny kompetens och expertis till regionen och Stena, samt förbereda studenterna för arbetslivets faktiska utmaningar, säger Dan Sten Olsson.

Som Senior Partner får Stena AB en nära kontakt med Handelshögskolans forskare och studenter. Genom Professional Updates och Executive Seminars erbjuds kompetensutveckling för den egna organisationen och genom Career Service kan Stena AB rekrytera kompetenta studenter från Handelshögskolan.

- Stenasfären är en stor och viktig aktör i Sverige och vi är mycket glada över att de vill stödja oss genom att bli Senior Partner, säger Annelie Dagerklint, ansvarig för Program för Partnerskap. Vi ser flera forskningsområden där Handelshögskolan och Stena kan ha ett givande samarbete.

Stenasfären har även stöttat Handelshögskolan genom ett större bidrag till den fundraising som påbörjades under 2003 i samband med Handelshögskolans 80-årsjubileum.

För ytterligare information kontakta:
Annelie Dagerklint Jagler, ansvarig för Program för Partnerskap, telefon 031-773 5523, e-post annelie.dagerklint@handels.gu.se