Concordia Maritime AB

Stena Poseidon och Palva döps i Split

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 15:04 CET

I dag döps produkttankfartygen Stena Poseidon och Palva, till 50 % ägda av vardera Concordia Maritime och Neste Oil. Tvillingdopet äger rum vid Brodosplit-varvet i Split. De båda fartygen är av s k Panamax-modell; d v s anpassade för att kunna gå genom de trånga passagerna i Panama-kanalens slussar. Dessutom är de konstruerade enligt Isklass 1 A, vilket innebär att de är väl rustade att även fungera i isbelagda vatten. Neste Oil har kontrakterat båda fartygen över tio år.

Fartygens båda gudmödrar är Mrs Ainomaija Haarla respektive Mrs Maarit Toivanen-Koivisto och närvarande vid ceremonin i Split är bl a Hans Norén, VD Concordia Maritime, Ulf G. Ryder, VD Stena Bulk, Risto Näsi, VD Neste Oil och från Brodosplit-varvet VD Goran Vukasovic.

Leverans av Stena Poseidon sker inom kort.

Fartygen är utrustade enligt Isklass 1 A, vilket innebär att de klarar trafik i fem knop i bruten ränna med en meter tjock is. De är försedda med en brygga som ger 360 graders sikt, extra stort lastintag och dessutom ställbar propeller, vilket ger ökad manöverförmåga vid isgång.

Fartygen kommer delvis att operera i Östersjön och ha Finland som utgångspunkt för vidare färd mot Nordamerika.

Tekniska data för Panamax-fartygen
Längd 228,6 m
Bredd 32,24 m
Djup 20,45 m
Dödvikt 74.999 ton
Lastvolym 85.500 m³


För mer information, v.v. kontakta:

Hans Norén
VD, Concordia Maritime AB (publ)
Mobil: +46 704 85 51 01


Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi noterat på den Nordiska Börsen. Rederiet har beställt tio tankfartyg som byggs enligt MAX-konceptet. P MAX, är produkttankfartyg på cirka 65 200 dwt. MAX-konceptet innebär att fartygen är byggda för största möjliga lastförmåga på grunda vatten. Fartygen har ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. www.concordia-maritime.se

Neste Oil är ett väletablerat nordeuropeiskt oljebolag, som raffinerar och marknadsför högkvalitativa trafikbränslen och andra petroleumprodukter med reducerad miljöpåverkan. Företaget är noterat på Helsingforsbörsen.